O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Výlety na běžkách

Okolí města nabízí všem milovníkům přírody a běhu (resp. procházkám) na lyžích dostatečné možnosti na seberealizaci. Můžete vystoupat až do výše 1.000 m n.m. na Rýchorskou boudu a třeba pokračovat do hloubi východních Krkonoš nebo můžete využít méně náročných končin, které se nabízejí směrem na Královec, Bernartice či Křenov.

 

Na lyžích až na Rýchorskou boudu
Máme dvě možnosti, kudy se vydat na Rýchory z centra města. Nejkratší cesta sleduje zelenou turistickou značku, která vede ze stráně zvané Polák (za podnikem Keramtech směrem na Horní Bobr) strmě lesem. Po krátkém výstupu si můžeme odpočinout u mohutného bukového pařezu (dovolí-li nám to sněhová nadílka)- otvírá se odtud zajímavá vyhlídka do Polska a na Vraní hory. Brzy se k nám zleva připojuje žlutá značka - ta vychází z náměstí kolem zámku. Společně pokračujeme nad Boberskou strání k rozcestí, na kterém vyúsťuje modrá značka, stoupající od Prkenného Dolu údolím Sněžného potoka kolem penzionu Ozón až na hřeben. My pokračujeme k vízovským samotám - je to nádherné místo s dalekými výhledy a rozsáhlými zasněženými horskými loukami. Dále se vydáme ve stopách, kopírujících pod sněhem ukrytou kamenitou cestu, a obloukem (kolem křížku) vystoupáme k rozcestí, míjíme odbočku k Rohu hranic a jdeme pohodlně kolem dalších hezkých samot k Poltzovu kříži, který byl při cestě z Rýchor do Žacléře vytyčenl roku 1804. Stoupáme společně s červenou a zelenou značkou kolem odbočky (žlutá vlevo ke Sněžným domkům) na rozcestí poblíž Rýchorské boudy. Z cesty se otvírají překrásné výhledy na panorama východní části Krkonoš s dominantou Sněžky.

Na rozcestí se buď dáme v pravo, abychom po krátkém čase dorazili k Rýchorské boudě, kde si můžeme odpočinnout a v bufetu se občerstvit nebo se dáme po červené značce vlevo, příjemnou travnatou pěšinou procházíme Dvorským lesem.
Tento nejvyšší bod na hřebeni Rýchor je chráněným územím se zbytky bukového lesa. Zakrslé a do bizarních tvarů pokroucené stromy, větve porostlé mechem, ale také cenné byliny, to vše vytváří podivuhodnou atmosféru místa, kam jen sporadicky pronikají sluneční paprsky.

Cesta se lomí doleva a strmě klesá k rozcestí se žlutou značkou. Pokračujeme stále po červené, vycházíme z lesa, sledujeme zarůstající cestu mezi pastvinami, na rozcestí se dáme doleva do sedélka, ze kterého se otvírá hezký pohled na žacléřský zámek. Stáčíme se vpravo a registrujeme první objekt z řady betonových bunkrů - komplex opevnění byl budován v letech 1935 - 1938 od Rýchor až po Jestřebí hory. Na naší trase je dělostřelecká pevnost Stachelberg.

Značka nás přivedla na rozcestí nad obcí Babí, červená značka pokračuje do Trutnova, ale my se dáme vlevo po zelené. Zprvu jdeme po silnici, pak v prudkém ohybu komunikace scházíme po zelené značce přímo po louce podél lesa - před námi se otevře hezké panorama Prkenného Dolu a nad ním dominující žacléřský zámek. Dojdeme až ke kapličce v Prkenném Dole a od ní stoupáme po štěrkové silnici vzhůru kolem kostela a přicházíme na žacléřské náměstí.

 

Kolem Růžového paloučku do Královce
Nejlepším startovním místem pro tento výlet je opět tzv. Polák, stráň nad částí města zvané Betlém. Podél Žacléřského hřbetu se vydáme směrem do Bobru. V Horním Bobru postupně uhýbáme doprava a po boberských pláních, poblíž státní hranice s Polskem pokračujeme přes Dolní Bobr směrem na Růžový palouček, místo posledního rozloučení J. A. Komenského s vlastí. Od Růžového paloučku pokračujeme dál Černou Vodou až do Královce na hranici s Polskem. Nechceme-li pokračovat do Polska, anebo se okamžitě vracet, můžeme se zastavit ve zdejším hostinci a posilnit se před cestou zpět. 

Tato trasa je vhodná i k naší improvizaci. Z Královce se můžeme vydat dál do Bernartic a přes Křenovská či Lampertická luka se různými směry vracet do Žacléře.

 

Výlety do Křenova, Bernartic
Tyto výlety mohou být pokaždé trochu jiné, záleží jen na vaší fantazii. Startovním místem pro oba typy výletů je sídliště a ulice Na Pilíři. Do Křenova se vydáme z ulice Na Pilíři vpravo z mírného kopečka. Z Křenova máme několik možností kam se vydat. Např. směrem na Prkenný Důl nebo na Lampertice či dále do Bernartic.

Podobně lze uskutečnit výlet do Bernartic přes urnový háj a vrch Na Popravišti. Trasa je obdobná s trasou popsanou v letních výletech. Sami se můžete rozhodnout, zda trasu využijete nebo jestli odbočíte a vytvoříte si trasu vlastní, která vás vyvede třeba na Jiří kopec v Žacléři.

 

V žacléřském muzeu a Turistickém informačním centru na Rýchorském náměstí lze zdarma získat mapku s nově značenými lyžařskými běžeckými trasami.  

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler