O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

urad_sloup

Město Žacléř leží pod Žacléřským hřbetem v nadmořské výšce kolem 600 m a je nazýváno východní branou Krkonoš. První písemná zmínka o hradu Žacléř, který střežil obchodní stezku vedoucí z českého vnitrozemí do Dolního Slezka a 
dal základ novému sídlu, pochází z r. 1334. Osada vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“ – na pramenech. Po husitských nájezdech však zanikla.  Nové sídlo mělo již statut městečka a je poprvé připomínáno písemně r. 1553 jménem Bernstadt. Městský znak s medvědem může mít souvislost s tímto pojmenováním.
Strategická poloha panského sídla i městečka pomáhala rozvoji zemědělství, řemesel i průmyslu. Již v 16. st. se vyráběl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla v Bobru a v 19. st. se rozeběhla v Žacléři přádelna a výroba porcelánu. Žacléř se stal známým především dolováním černého uhlí, jehož nález se datuje r. 1570. Hornické symboly, mlátek a želízko, také najdete na městském znaku. 
Obyvatelé městečka i celého kraje velmi trpěli za třicetileté války a později v 18. st. za slezských válek. V r. 1628 opouští exulant J. A. Komenský v Černé Vodě u Žacléře svou vlast.
V polovině 19. století se stalo městečko sídlem soudního a berního úřadu a užívá již výhradně názvu Schatzlar – Žacléř.
Zmíněný rozvoj průmyslu byl podnětem k urbanizaci města. Vedle původní dřevěné zástavby typickými podsíňovými domy se ke konci 19. st. a na začátku 20. stol. staví měšťanské domy, nová škola a na začátku 20. st. bydlení pro horníky „Červená a Bílá kolonie“.  V historickém jádru se staví moderní nemocnice a v letech 1912-1914  místo staré radnice  budova okresního soudu.
V letech 1935 – 1938 se buduje v lokalitě Stachelberg rozsáhlé podzemní vojenské opevnění. Dnes slouží jako muzeum.
V r. 1945 bylo ze Žacléře odsunuto do Německa mnoho německých rodin. Některé okolní obce zcela zanikly nebo byly později přidruženy k městu Žacléř jako osady.
V rámci rozvoje hornictví se v 50. letech 20. st. staví hornické učiliště a dvě velká sídliště pro horníky - Na Pilíři a sídliště Boženy Němcové.
Po r. 1989 ukončila výrobu přádelna Texlen a dolování Důl Jan Šverma Žacléř. Žacléř a celý region Žacléřsko se orientuje na turistický ruch. Vznikají zde nové penziony, modernizují se sportovní areály, na nových kurtech se hraje volejbal, plážový volejbal a tenis. Vyznačené cyklotrasy navazují na hranicích na  polské cyklostezky. Vedle sjezdového areálu Arrakis v Prkenném Dole vyrůstá  celoroční sportovní areál Bret. V zimě najedete nad městem na upravenou běžeckou Krkonošskou magistrálu. Žacléřská nemocnice je přebudována na rehabilitační centrum Rehamedica. Léčí se zde pacienti s poruchami pohybového ústrojí. V r. 1999 bylo na Rýchorském náměstí  otevřeno návštěvníkům regionální muzeum – Městské muzeum Žacléř. Čtenářům je k dispozici knihovna v sídlišti Na Pilíři. V r. 2003 bylo historické jádro města prohlášeno za památkovou zónu. Po r. 2005 vyrostla v lokalitě Pod zahradami nová bytová zástavba.
Dnešní Žacléř je turistické podhorské městečko,  které se stále rozvíjí a je v každé roční době připraveno uvítat své návštěvníky.

 


MIKROREGION  ŽACLÉŘSKO

Žacléřsko je mikroregion s velkou přírodní rozmanitostí. Sdružuje správní území pěti obcí. Z toho čtyři – Bernartice, Královec, Lampertice a Zlatá Olešnice – mají statut obce a Žacléř statut města. Žacléřsko leží v údolí ohraničeném na jedné straně Krkonošemi – jejich nejvýchodnější částí Rýchorami a na straně druhé Vraními horami. Průsmyk mezi těmito pohořími byl zvláště v minulosti velmi frekventovaným územím. Vedla tudy obchodní cesta z českého vnitrozemí do tehdejšího Slezska. Tudy se ubíral na své cestě z vlasti i Jan Ámos Komenský. Dnes skýtá tento kraj svou rozmanitostí, krásnými výhledy do dálek a památkami z dávných časů nezapomenutelné dojmy a zážitky.

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler