O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Příspěvková organizace Pečovatelská služba


IČ: 642 03 450
Ředitel: Římanová Světlana, telefon: 499 739 212
Vedoucí pečovatelka: Marholdová Věra

Kontakt
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fax: 499 739 210
Telefon: 604 465 647

pecovatelskaPečovatelská služba Žacléř poskytuje občanům ambulantní a terénní službu. Nabízí pomoc v domácnostech starým a nemocným občanům z mikroregionu Žacléř, kteří se nemohou sami o sebe postarat a nebyli by schopni žít bez pomoci ve své domácnosti. Pomoc nabízí i rodinám s dětmi v tíživé situaci, která u nich nastala z důvodu zdravotního stavu.

Poslání
Posláním Pečovatelské služby Žacléř je poskytování a zajištění sociálních služeb na takové úrovni, která umožní uživatelům zlepšovat kvalitu jejich života a umožňuje jim žít ve vlastních domácnostech, nebo domácnostech příbuzných.

Hlavní cíl
Hlavním cílem je zachování kvality života poskytováním služeb, které zajistí uživateli potřebnou podporu pro zlepšení nebo alespoň udržení soběstačnosti, schopností a dovedností, vycházejících z jeho individuálních potřeb, zvyklostí a přání, při zachování lidské důstojnosti a nezávislosti.

Principy, dle kterých je sociální služba poskytována:
• Důsledné plnění stanovených bodů etického kodexu
• Podpora samostatného a nezávislého způsobu života
• Plánování rozsahu služeb s každým uživatelem individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí
• Podpora uživatele při využívání veřejných služeb a začleňování do společnosti
• Oddálit co nejvíce nutnost umístění uživatele do ústavní péče
• Dalším vzděláváním pracovníků zajišťovat a prohlubovat jejich znalosti a dovednosti

Zásady služby
• Respektovat uživatele služby jako partnera a jedinečnou osobnost bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, věk, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení
• Vždy jednat s uživatelem tak, aby byla maximálně chráněna jeho důstojnost a lidská práva
• Ke každému uživateli přistupovat individuálně
• Chránit právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
• Zaručovat ochranu osobních údajů uživatelů

Cílová skupina:
• Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku - senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří nepožadují od Pečovatelské služby trvalou péči 24. hod.
• Osoby s chronickým onemocněním, kteří potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit jejich blízcí
• Rodiny, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Kapacita služby činí 90 uživatelů

Časový rozsah služeb
Pečovatelská terénní služba, ambulantní služba:
pracovní dny: od 7.00 do 14.30 hodin
svátky, soboty, neděle: od 9.30 do 13.30 hodin

Ceník pečovatelské služby ke stažení zde.
nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler