O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

markelova

 

Vedoucí: Krista Markelová
Tel.: 499 739 219
Odesílací formulář
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

- Formuláře
- Dokumenty

 

Hospodářsko správní odbor se skládá z následujících oddělení a vykonává tyto činnosti:

Matrika a evidence obyvatel
- Kompletní výkon matriční agendy (sňatky, úmrtí, narození)
- Vydávání opisů a výpisů z matrik
- Ověřování listin a podpisů dle z.č. 41/1993 Sb., (legalizace a vidimace)
- Zprostředkování zápisů do zvláštní matriky v Brně
- Zprostředkování žádostí o vydání osvědčení o státním občanství
- Evidence obyvatel a vedení agendy s tím spojené
- Rozhodování o rušení údaje o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby
- Přebírání žádostí o vystavení občanských průkazů a předávání nových občanských průkazů
- Hlášení ztráty občanského průkazu
- Vydávání výpisů z informačního systému evidence obyvatel
- Žádosti o sňatek
- Ohlašování a příprava dalších občanských obřadů (jubilejní svatby, vítání občánků

Hospodaření s byty (bytová komise)
- Informace o systému přidělování bytů ve vlastnictví města Žacléř
- Žádosti o mimořádné přidělení bytu a plnění usnesení rady města na tomto úseku
- Realizace pronájmu volných bytů obálkovou metodou na základě usnesení rady města

Podatelna a sekretariát starosty
- Příjem a zapisování došlých zásilek adresovaných městu Žacléř a městskému úřadu Žacléř
- Odesílání pošty
- Telefonní ústředna
- Správa dokumentů, vyvěšovaných na úřední desku města
- Organizace a zajišťování výlepu plakátů na plakátovacích plochách města
- Příjem příspěvků do Žacléřského zpravodaje
- Kopírování pro občany
- Evidence ztrát a nálezů
- Sekretariát starosty

Pracoviště Czech Point

- Výpisy z rejstříku trestů
- Výpisy z obchodního rejstříku
- Výpisy ze živnostenského rejstříku
- Výpisy z katastru nemovitostí

Vydávání správních rozhodnutí na úseku povolování provozu výherních hracích přístrojů

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler