O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

rychetsky

 

Vedoucí: Rychetský Karel
Tel.: 499 739 214
Odesílací formulář
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Agenda:
Stavební úřad
Pořizovatel územního plánu
Silniční správní úřad
Drážní správní úřad
Ochrana ŽP

 

Územní plán


- Formuláře
- Dokumenty

 

 

 

Technik odboru

rehakova  

Monika Řeháková
Tel.: 499 739 213
Odesílací formulář
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Agenda:
Stavební úřad
Vedení spisovny (archiv)
Ochrana ovzduší
 

 

Technik odboru

 rockova

Zuzana Ročková
Tel.:499 739 224
Odesílací formulář
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Agenda:
Stavební úřad
Ochrana ŽP
Statistika

Odbor výstavby ÚP a ŽP vykonává v přenesené působnosti tyto činnosti:

Stavební úřad:
Kompletní agenda stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) svěřená do působnosti Obecnímu úřadu, do čehož  patří zejména: - umisťování staveb, povolování staveb, souhlas s užíváním a změnou užívání staveb, odstraňování staveb, vyvlastňovací řízení, sankce a přestupky na úseku stavebního řádu, stavební dozor, atd.
Tato činnost je na základě pověření vykonávána i pro okolní obce Lampertice, Královec a Bernartice.

Pořizovatel územního plánu:
Agenda dle § 6 odst. 2) stavebního zákona, do čehož patří zejména:
- pořízení územního plánu a regulačního plánu pro území obce, vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu, pořizuje územní studii, na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává tuto působnost i pro obce ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Silniční správní úřad
Agenda silničního správního úřadu dle ustanovení § 40 odst 5 zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), do čehož patří zejména:
- rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o jejím vyřazení z této kategorie, projednávání správních deliktů podle § 42a a 42b ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Drážní správní úřad
Agenda drážního správního úřadu dle ustanovení § 57 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách), do čehož patří zejména:
- zjišťování zdrojů ohrožování dráhy a zdrojů rušení drážního provozu, vydání úředního povolení k provozování lanové dráhy a jeho zrušení nebo omezení, schvalování jízdního řádu, ukládání a vybírání pokut, rozhodování o zrušení lanové dráhy, výkon státního dozoru ve věcech drah, atd. .

Ochrana ŽP
Ochrana přírody a krajiny - výkon pravomocí dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992Sb. (o ochraně přírody a krajiny), do čehož patří zejména:
- povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních parků a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2, vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1.
Ochrana ovzduší – výkon pravomocí dle § 50 zákona č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší), do čehož patří zejména:
- rozhodování o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle § 19 odst. 6, nařizování odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle § 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti, vedení evidence malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytování údajú z této evidence ministerstvu,
- kontrola nad dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle § 12 a § 19 odst. 16; za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů.

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler