O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Vedoucí: Ing. Šárka Kopřivová
Tel.: 499 739 215
Odesílací formulář
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

- Formuláře
- Dokumenty

Postavení a působnost ekonomického odboru je upravena organizačním řádem MěÚ Žacléř a vyplývá z příslušných zákonů. Ekonomický odbor zabezpečuje zejména tyto činnosti.

Účtárna
vedení účetnictví města, rozborová činnost v oblasti účetnictví
pojištění zařízení MěÚ, majetku města, včetně další spolupráce a korespondence s pojišťovnami ve spolupráci s odborem majetku a tajemnicí
došlé faktury, likvidace finančních nároků a faktur, zpracování účetních dat MěÚ
interní finanční doklady, cestovní účty
inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku, spolupráce s majetkovým odb.
inventarizace neinvestičního majetku
správa rezerv a rozvoje, sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a ostatních fondových účtů,
správa bankovních účtů města, spolupráce s peněžními ústavy
příjmová a výdajová pokladna, drobný nákup za hotové
agenda spojená s placením poplatků, správních poplatků, pokut a ostatních příjmů               
metodické řízení a usměrňování PO zaměřené zejména na:
předkládané účetní výkazy
rozdělování zisku
archivace materiálů k PO (příspěvky, účetní výkazy, apod.)                                                   
zpracování daňových přiznání za město

Rozpočet města
příprava, sestavování a kontrola plnění rozpočtu
realizace schválených rozpočtových změn, evidence čerpání rozpočtu
kontrola dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby
kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků
zpracování podkladů pro úvěry a účelové dotace

Práce a mzdy
komplexní mzdová agenda
potvrzování doby zaměstnání pracovníků
archivace mzdových podkladů
vypracování podkladů pro OSSZ - důchodové zabezpečení

 psornova

Referent ekonomického odboru: Pavla Pšornová, dis.
Tel.: 499 739 220
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Evidence a zaúčtování přijatých faktur
Inventarizace majetku a závazků
Archivnictví pro ekonomický odbor

Vedení účetnictví pro příspěvkovou organizaci - Pečovatelská služba Žacléř Evidence smluv o nájmu hrobových míst na urnovém háji Ověřování listin a podpisů dle zák. č. 41/1993 Sb., (legalizace a vidimace)

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler