O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...


Smyslem projektu je podpořit rozvoj muzeí ve městě Žacléř a v Jelení Hoře. Město Žacléř v tomto společném projektu s názvem "Podpora rozvoje muzeí měst Žacléře a Jelení Hory" č. CZ.3.22/3.3.02/12.03065 zpracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci nevyužitých půdních prostor v budově čp. 10 na Rýchorském náměstí v Žacléři, v níž je umístěna stálá expozice Městského muzea Žacléř a Turistické informační centrum. Součástí projektu je také uspořádání společné výstavy o historii obou měst. Projektovou dokumentaci zpracoval na základě výsledků výběrového řízení Ing. Arch. Tomáš Hradečný a řešení je pojato netradičně a variabilně. S touto dokumentací se můžete blíže seznámit v Městském muzeu. Součástí projektu je také vydání společného informačního letáku, který podává informace o obou muzeích.
Projekt byl Euroregionálním řídícím výborem doporučen ke kofinancování ve výši 27.841,75 € z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013, Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler