O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Ve čtvrtek 2. května se od 17.00 hod. koná ve školní jídelně Základní školy v Žacléři 17. zasedání zastupitelstva města Žacléř.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání.
2. Kontrola plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva.
3. Navýšení základního jmění obchodní společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o..
4. Splátkový kalendář paní Fialová.
5. Splátkový kalendář Pokorný.
6. Návrh na změnu počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018.
7. Stanovení opětovného vyhlašování výběrových Řízení na služby.
8. Rozpočtové opatření č. 1/2013.
9. Rekonstrukce čp. 389 – úvěr od SFRB ČR.
10. Prodej bytové jednotky þ. 355/3.
11. Nabídka OPBH, s.p. v likvidaci na odkoupení pozemků.
12. Odkoupení stavební parcely č. 1070/1 v k.ú. Žacléř.
13. Dotazy občanů.
14. Závěr.

Miroslav Vlasák
nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler