O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

zaclerSTANICE HORSKÉ SLUŽBY ŽACLÉŘ, OBLAST KRKONOŠE
Činnost je soustředěna zejména na víkendové zimní služby ve sjezdovém areálu v Prkenném Dole. Uvedený telefonní kontakt je však v provozu nepřetržitě. V roce 2013 slaví okrsek Žacléř 40. výročí založení.
 

Co provádí a zajišťuje:
organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu
poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných
vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor
zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS
provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení
spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů
informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách
spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi
sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení
provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS
provádí lavinová pozorování
připravuje a školí své členy a čekatele
spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí

Podrobné informace viz http://www.hscr.cz
Gsm: +420 721 031 928 - Horská služba Žacléř
nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler