O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Subjekty samosprávy Žacléře a Lubawky spolupracují již od roku 1996. Je to dáno zejména dobrými osobními vztahy a také tím, že území regionu Žacléřska a Lubawky jsou v těsném sousedství. Náplní projektu "Analýza rozvojového potenciálu a možností přeshraniční spolupráce v mikroregionu Žacléř - Lubawka" č. CZ.3.22/3.3.02/12.03524 je vypracování studie s ohledem na socioekonomický rozvoj území. Analýza, kterou zpracovala společnost Regio, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové, vybraná na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu, obsahuje v textové části analytickou a strategickou část včetně fotodokumentace v grafické části je výkres širších územních vztahů a souhrnné schéma limitů, hodnot, funkčních vazeb a opatření v řešeném území. Analýza představuje koncepční materiál, který by měl pomoci usměrnit rozvoj naší oblasti v horizontu odpovídajícímu plánovacímu období Evropské unie 2014 – 2020. Zpracovaný materiál by měl posloužit jako rámcový dokument možné přeshraniční spolupráce v daném regionu a období. Hlavní cíle a možné přínosy Analýzy pro náš region lze shrnout v několika významových a časových rovinách. Analýza zhodnocuje stav a perspektivy využití hlavních složek rozvojového potenciálu v řešeném území, sumarizuje hlavní aktivity dosavadní přeshraniční spolupráce, formuluje strategický rámec rozvojové koncepce regionu, vytváří tematicky strukturovaný „zásobník“ projektů s přeshraničním efektem a propojuje a koordinuje aktivity řešitelné efektivněji společně než na obou stranách hranice zvlášť. Tento materiál bude projednán zastupitelstvem města a měl by být vodítkem pro další volební období.
nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler