O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

        

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Žádost o dotaci na projekt "Neživá příroda Krkonoš - Rýchor" byla podána do Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR. Kofinancování projektu bylo schváleno Euroregionálním řídícím výborem v lednu 2013 v celkové výši 15.826,83 €.
Realizace projektu zahrnuje celoroční plán akcí, kterých se zúčastní žáci základní školy ze Žacléře a žáci ze základní školy z Miszkowic. Jedná se o dděti mladší i starší ve věkovém rozpětí 7-9 let a 9-13 let. Žáci se zúčatsní celkem 6 akcí, které budou organizovány českou stranou a uskuteční se jak v ČR tak i Polsku. Součástí projektu jsou i 2 pracovní setkání učitelů.
Hlavní náplní projektu je společné poznávání neživé přírody s důrazem na vodu a vzduch. Žáci bodu mít množnost seznámit se s meterologickými jevy, způsoby jejich měření atd. Realizované interaktivní akce pomohou žákům přestat vnímat počasí pouze subjektivně, nově si tak uvědomí, že jde o veličinu, kterou lze exaktně měřit, vyhodnocovat a předpovídat. Součástí akce bude i terénní sběr vzorků, které budou poté dětmi zkoumány a hodnoceny.

Z finančních prostředků projektu budou pořízeny tyto následující investiční položky:
1. Poloprofesionální meteorologická stanice Davis Vantage Pro2, Meteoserver Meteosilver DC01 a software Weatherlink
2. Výpočetní technika firmy Apple MacIntosh
3. Měřicí technika firmy PASCO Scientific
Tato technika bude využita v rámci projektu “Neživá příroda Krkonoš” k pravidelným měřením hydrologických a meteorologických dat v okolí obou zúčastněných škol a k jejich statistickému vyhodnocování na společných setkáních žáků a pedagogů obou škol.
Využití veškeré této techniky stejným způsobem v dalších letech po ukončení projektu je zajištěno následujícím způsobem:
Projekt “Neživá příroda Krkonoš” je součástí rozsáhlého několikaletého programu “Poznáváme Rýchory”, který byl na ZŠ Žacléř zahájen v září r. 2012. Tento program je zaměřen na poznávání živé I neživé přírody Rýchor a je realizován ve spolupráci s Městem Žacléř, Správou KRNAP, Střediskem Ekologické výchovy SEVER, Českým hydrometeorologickým ústavem a Českou geologickou službou. Cílem tohoto programu je mj. i dlouhodobý sběr a statistické vyhodnocování meteorologických dat, jejich porovnávání s údaji okolních meteorologických stanic (zejména MS Rýchorská bouda) a jejich předávání ČHMÚ a poskytování veřejnosti prostřednictvím webových stránek ZŠ Žacléř. Předpokládáme, že spolupráce s partnerskou školou v Miszkowicích bude rovněž pokračovat i nadále na úrovni cca 4 vzájemných pracovních setkání ročně.
Meteorologická a hydrologická data budou rovněž sbírána a vyhodnocována v rámci mezinárodního projektu Globe (Global Learning and Observation to Benefit the Environment), do něhož je naše škola zapojena. Tato data budou poskytována národnímu úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) a Národnímu úřadu pro ocean a atmosféru (NOAA), které celý projekt Globe garantují.
Oba programy či projekty (“Poznáváme Rýchory” I Globe) jsou bez časového omezení a je předpoklad, že se jich ZŠ Žacléř bude účastnit dlouhodobě. Využití výše zmíněné techniky je tedy v rámci obou programů zajištěno optimálně.


nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler