O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

V červnu roku 2012 byla podána projektová žádost do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 na projekt "Kulturní slavnosti na česko - polském pohraničí". 29.8.2012 byla tato projektová žádost zaregistrována pod číslem CZ.3.22/3.2.00/12.03273. a v lednu 2013 byl tento projekt doporučen ke kofinancování v celkové částce 155.142,-€ z ERDF.
Vedoucím partnerem projektu je město Žacléř, partnery potom město Svoboda nad Úpou, Miejsko - Gminny Osŕodek Kultury Lubawka a Osŕodek Kultury Gminy Kamienna Góra.
Spolupráce mezi městem Žacléř a partnerem Miejsko - Gminny Osŕodek Kultury v Lubawce se aktivně rozvíjí již mnoho let. Logickýcm vyústěním této všestranné spolůupráce je předkládaný projekt, do něhož byly navíc pro zvýšení efektu přizváni další dva partneři. Výstupem projektu bude celkem 7 kulturně-společenských akcí, které se budou každoročně opakovat (3 na české a 4 na polské straně. Bude zajištěna společná propagace na daném česko-polském pohraničí.
Město Žacléř:
- týdenní tvůrčí setkání řezbářů - květen
- Den lidových řemesel - 5. červenec
Město Svoboda nad Úpou
- Rudolfovy slavnosti - září
Osŕodek Kultury Gminy Kamienna Góra
- svátek Krzeszowska - červen
- sjezd trpaslíků - poslední sobota v červenci
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Lubawka
- soutěž Malé Velikonoce - duben
- dny Lubawky - srpen

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler