O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

V září roku 2012 podalo město Žacléř do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 projektovou žádost na projekt "Zkvalitnění vodovodní a kanalizační infrastruktury na česko-polském pohraničí". Tato projektová žádost byla zaregistrována 13.9.2012 pod číslem CZ.3.22/1.2.00/12.03358. Město Žacléř v rámci tohoto projektu provede rekonstrukci provozního střediska zavedením automatického systému řízení technologických procesů, bude provedena částečná rekonstrukce úpravny vody a vodojemů "Zámek" a "Porcelánka", bude realizována přeložka vodovodu od vodojemu "Zámek" na Rýchorské náměstí v Žacléři a stavba vodovodu z Rýchorského náměstí do Prkenného Dolu, město Lubawka provede rekontrukci části kanalizace v okolí přehradní nádrže Bukowka.
V lednu 2013 byl projekt schválen Monitorovacím výborem ke kofinancování.
V září 2013 byla zadána podlimitní veřejná zakázka na dodavatele stavby. Z tohoto výběrového řízení byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka spoelčnosti BAK stavební společnost, a.s. Trutnov. Celá stavba byla i přes problémy s horším geologickým podložím zrealizována v řádném termínu, tj. k 31.8.2014. Celkové náklady vlastní stavby činily 9.532.663,93 Kč bez DPH, což je pro nás cena konečná, protože jsme v tomto případě mohli uplatnit odpočet DPH, což nám zlevnilo stavbu o cca 2 mil. Kč. Bylo zpracováno závěrečné vyhodnocení akce a nyní probíhá jeho kontrola. Díky realizaci této stavby jsme získali kvalitnější část naší vodovodní infrastruktury a díky dotaci z Operčaního programu přeshraniční spolzpráce ČR - PR 2007 - 2013 se tato investice nepromítne do ceny vodného, což je velkým přínosem pro naše občany. Náš projektový partner, Gmina Lubawka, zrealizoval svoji část také bez problémů a tento projekt se tak může zařadit mezi další úspěšně zvládnutý projekt.
M. Vlasák - starosta města

 

voda-001 voda-002 voda-003
 voda-004  voda-005  voda-006
 voda-007    

 

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler