O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

logo srop

http://www.flexwindow.com/other_resources.html

Tento projekt byl spolufinancován ze Společného regionálního operačního programu v rámci priority 4 - rozvoj cestovního ruchu, opatření 4.1 - rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 - podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu.

Projekt byl realizován ve dvou etapách v období 1.5.2005 až 1.6.2006. V rámci projektu byly vydány propagační materiály - "Katalog turistických možností regionu Žacléřsko", "Zimní dovolená" a videosnímek o městě a okolí na DVD a VHS, bylo vytvořeno jedno pracovní místo v Turistickém informačním centru při Městkém muzeu a byla podpořena akce "Zahájení cyklosezóny v mikroregionu Žacléřsko 2006".

Smyslem realizovaného projektu byla a je propagace turistického regionu Žacléřska. Naplňování tohoto cíle je i po skončení realizace projektu prioritou představitelů regionu a proto jsou propagační a informační materiály distribuovány na různých veletrzích cestovního ruchu, např. TS Poznaň, ITEP Plzeň, TC Lipsko, Vacante Utrecht, Regiontour Brno, Reisemarkt Drážďany atd.Akce "Zahájení cyklistické sezóny" pokračuje pravidelně každý rok a svými téměř 300 účastníky je významnou propagační akcí.

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler