O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

znaky projekty

Projekt zahrnuje vybudování komunikací na polské i české straně se vzájemným propojením na hraničním přechodu Bobr-Niedamirów. Projekt byl schválen k realizaci a zařazen mezi rezervní projekty, které budou realizovány až po pokrytí potřebnými finančními prostředky. Předpoklad je průběh roku 2010. Na české straně dojde k výstavbě komunikace v ulici J. Jarosche do místní části Bobr a potom od bývalé prodejny Jednota na hraniční přechod. Celkový objem finančních prosředků je ve výši cca 20 mil. Kč, předpokládaná dotace pokryje 90% nákladů. Výberové řízení na dodavatele bude vyhlášeno až po potvrzení přidělení potřebných finančních prostředků.
V červnu roku 2012 rozhodlů Monitorovací výbor o přesunu finančních prostředků a projekt je připraven k financování. V lednu 2013byla vedoucím partnerem projektu, městem Lubawka, podepsána smlouva o projektu s celkovou výší uznatelných nákladů 2.211.065,49 € a výše dotace činí 1.879.405,13 €, tj. 85% způsobilých výdajů. Celkové zpsobilé výdaje města Lubawky činí 1.301.041,33 €, města Žacléř 910.024,16 €.
V současné době, tj. 28.2.2013 jsou připravována výběrová řízení na zajištění TDI - veřejná zakázka malého rozsahu a na dodavatele stavby - veřejná zákázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení. http://www.flexwindow.com/val_prop.html
V květnu 2013 proběhlo zadání zakázky malého rozsahu na zajištění TDI - vítězem se stal pan Miloš Haase, člen sdružení SVS - služby ve stavebnictví Malé Svatoňovice.
V květnu bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby, které bylo v červnu na základě námitky jednoho z účastníků zrušeno a bylo vyhlášeno nové. Předpoklad ukončení tohoto výběrového řízení je srpne 2013.
Druhé výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo úspěšně, výběrová komise navrhla a rada města schválila vítězem této veřejné zakázky společnost SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové s nabídkovou cenou 10.992.473,34 Kč bez DPH. S touto společností byla podepsána smlouva o dílo a byly zahájeny práce na stavbě. V říjnu a listopadu byla zrealizována část stavby z Bobru na státní hranici. Další práce budou pokračovat na jaře roku 2014, jakmile to dovolí počasí.
Na jaře roku 2014 začaly práce na stavbě díky příznivému počasí dříve než se předpokládalo a stavba byla dokončena k 31.8.2014. Celkové náklady vlastní stavby po započtení vynucených víceprací činily 12.863.441,45 Kč bez DPH, vč. DPH tedy 15.564.764,15 Kč. K 30.9.2014 bylo podáno závěrečné vyhodnocení akce včetně vyúčtování a nyní probíhá jeho kontrola. Náš polský partner, Gmina Lubawka, také dokončil vše podle schváleného harmonogramu a celý projekt splnil očekávaný efekt.
M. Vlasák - starosta města

 

cesta bobr-001 cesta bobr-002 cesta bobr-003
cesta bobr-004 cesta bobr-005 cesta bobr-006
cesta bobr-007 cesta bobr-008 cesta bobr-009
cesta bobr-010 cesta bobr-011 cesta bobr-012
cesta bobr-013 cesta bobr-014 cesta bobr-015
cesta bobr-016 cesta bobr-017 cesta bobr-018

 

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler