O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

znaky projekty

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

http://www.flexwindow.com/guide_technical.html

Po stopách Jana Ámose Komenského

ŽACLÉŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA
V našem městě a jeho okolí bylo nainstalováno 17 panelů žacléřské naučné trasy s názvem Po stopách J. A. Komenského. Byl to i název projektu, kterého se pod vedením svých učitelů zúčastnili žáci ZŠ v Žacléři a ZŠ v polských Miszkowicích, kromě zpracování česko-polského slovníčku vytvořily děti také tři panely se školní tematikou, na nichž výtvarně představují život J. A. Komenského a panel u základní školy.
V roce 1628, kdy opouštěl Komenský u Černé Vody Čechy, bylo Žacléřsko již zalidněnou oblastí. Lidé obdělávali políčka, věnovali se řemeslům, dokonce se tu již kutalo černé uhlí. Třináct panelů rozmístěných ve městě a jeho osadách podává ve 4 jazycích stručné informace o historických událostech, návštěvách významných osob, kulturních památkách a pamětihodnostech. Panel č. 1 je umístěn na Rýchorském náměstí, v památkové zóně najdete ještě další tři, u kostela, hřbitova a zámku Žacléř. U urnového háje se seznámíte s hrdelním právem, které se v Žacléři vykonávalo, pod firmou Keramtech dále s historií výroby porcelánu, u bývalé žacléřské přádelny s historií židovského tábora, ve kterém byly během II. světové války vězněny židovské dívky. Na Jiřím kopci u těžní věže Jiří je popsána historie dobývání černého uhlí. Další panely jsou umístěny v žacléřských osadách – Rýchory, Prkenný Důl, Vernířovice, Bobr a Černá Voda. Poslední panel č. 17 je osazen na Růžovém paloučku. Přibližuje život a významná díla J. A. Komenského. Žacléřská naučná trasa je dlouhá 16 km, na kole či pěšky slibuje pěkný a poučný výlet. V Turistickém informačním centru v budově muzea obdržíte stručnou informační brožuru s mapkou a můžete vyrazit.

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler