O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

silnice minVážení spoluobčané, v minulém vydání Žacléřského zpravodaje jsem uvedl, že Královéhradecký kraj zahájí v jarních měsících tolik očekávanou rekonstrukci komunikace II/300. Bohužel vás musím informovat o tom, že je vše jinak. V závěru března se konalo na našem Městském úřadu jednání, které svolal 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček a zúčastnili se jej zástupci Údržby silnic Královéhradeckého kraje a.s. a vedení dodavatele, společnosti Eurovia. Jednání bylo svoláno za účelem vyjasnění si stanovisek k plánované rekonstrukci.

Zástupci dodavatelské firmy zpochybnili již v loňském roce kvalitu projektové dokumentace a argumentovali tím, že při realizaci rekonstrukce dle této dokumentace nemohou převzít záruky za hotové dílo dle požadavků investora. Byly zvažovány různé možnosti a obě strany se rozešly s tím, že do třech týdnů padne definitivní rozhodnutí. Na jednání rady města dne 25. 4. 2018 se osobně dostavil pan náměstek a informoval nás, že vzhledem k tomu, aby byla zaručena dlouhodobá kvalita prací, bylo rozhodnuto o tom, že bude odstoupeno od smlouvy s již vybraným dodavatele, dojde k aktualizaci stávající projektové dokumentace a na podzim tohoto roku bude celá stavba znovu vysoutěžena tak, aby mohly práce začít na jaře roku 2019. V nejbližší době provede Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. kvalitní opravy všech překopů komunikace přes naše město tak, aby zmizel stávající tankodrom a všichni jsme mohli tuto komunikaci bez obtíží využívat. Toto řešení netěší nikoho ze zúčastněných, ale je to asi nejlepší řešení ze všech špatných, které jsou k dispozici. Naše město zahájí v nejbližší době opravy opěrných zdí na Rýchorském náměstí a chodníku u lékárny. Také bude zahájena výměna sloupů veřejného osvětlení od ulice Zámecká k hotelu Sport, v některých místech budou sloupy přemístěny na druhou stranu ulice tak, aby nepřekážely na chodníku. Také byla realizována veřejná zakázka na výběr dodavatele rekonstrukce chodníků od ulice Zámecká ke křižovatce u hotelu Sport, byl vybrán dodavatel a práce budou zahájeny po získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Samozřejmě bude nutná koordinace z vlastní rekonstrukcí komunikace.

Miroslav Vlasák

 

Reportáž sledujte zde.

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler