O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

TK 2018V prvních lednových dnech již po osmnácté proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům se může pochlubit rekordní částkou 191 248,- Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 53. Další 3 pokladničky byly umístěny na základních a středních školách.


VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2018 je určen na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí, i lidem po nejrůznějších úrazech. Dále je výtěžek směřován na podporu Potravinového a humanitárního skladu, který pomáhá jednotlivcům a rodinám v nouzi. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům města Žacléř za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkování patří paní učitelce ZŠ Anně Kopperové a jejím tříkrálovým koledníkům, paní učitelce Kateřině Guzýové a malým koledníkům z mateřské školky, kteří s velkým nasazením a ochotou vybrali mezi místními obyvateli krásných 5. 681,- Kč.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Za Oblastní charitu Trutnov
koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler