O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

V souladu s ust. §135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. - Občanský zákoník, v platném znění, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy. Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty šesti měsíců od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat svou totožnost a provést úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci. Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do šesti měsíců od jeho odevzdání, stává se vlastníkem movitých věcí nalezených a opuštěných město Žacléř.
Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Kreditní a platební karty či drobné písemnosti, u kterých je majitel neznámý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci.

 

Číslo jednací Nalezená věc
 2123  Mobilní telefon Sony Ericson s fotoaparátem
 3101  Mobilní telefon Nokia
 90/2013  Mobilní telefon Nokia - nalezen u České Spořitelny
nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler