O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Termín volby prezidenta republiky byl předsedou senátu vyhlášen na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018, případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018. Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby.

Voličské průkazy
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 28. prosince 2017.
Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 10. ledna 2018 do 16:00 hod pro I. kolo volby, nebo do středy 24. ledna 2018 pro případné II. kolo volby.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hod. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 19. ledna 2018 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se správní poplatek nevybírá.
Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů.

Upozorňujeme občany, že Městský úřad Žacléř bude v době 27.-29. 12. uzavřen. Případné podání žádosti o voličský průkaz v těchto dnech, jeho vystavení a převzetí si lze domluvit na telefonním čísle 777803289 (v nutných případech).

 

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler