O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Projekt s registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/000910 je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020. Projekt je realizován jako společný projekt se samosprávným okresem Kamienna Góra. 

V rámci realizace projektu budou realizovány následující aktivity:
Nákup 50 ks 3D fotografií (včetně autorských práv k nim) formátu A3 - po dohodě partnerů bude vytypováno 50 atraktivit na česko-polském pohraničí, které budou zpracovány moderní a v dnešní době atraktivní technologií 3D a vystaveny v Městském muzeu v Žacléři (se sídlem na Rýchorském náměstí v Žacléři a ležícím mimo území NATURA 2000). Výstava bude zahájena vernisáží za účastipolského partnera. Uskuteční se v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Součástí realizace je také nákup 110 ks 3D brýlí, televize (kde se budou rovněž promítat fotografie a další informace o projektu) a tabletu pro návštěvníky. Následně budou fotografie umístěny také u polského partnera. Zároveň proběhne propagace vydaného alba s 3D fotografiemi a leporela s 15 ks 3D fotografiemi (aktivity polského partnera v rámci jeho projektu). propagace projektu několika způsoby: internetové stránky města, internetové stránky Městského muzea včetně facebooku, v Žacléřském zpravodaji, v kabelové televizi, na plakátech, označením na zakoupeném vybavení. Spolupráce s polským partnerem při realizaci jeho plánovaných aktivit - výběr atraktivit do alba a leporela, které bude obsahovat 3D fotografie s dalším turistickými atraktivitami včetně spolupráce při zpracování popisů, účast na konferenci, která bude prezentovat nově vzniklé turistické produkty,čímž dojde k multiplikačnímu efektu výstupů projektu.

 

logo

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler