O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

- Projekt z regoistračním číelsm CZ.1.4.120/0.0/0.0/16_008/0000409 je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020. Projekt realizuje zákaldní škola Žacléř ve spolupráci se základní školou v sousedních Miszkowicích. Hlavní aktivity projektu jsou:

- podzim 2016 (září, říjen) rozmístit za budovou školy připravená krmítka a začít s přikrmováním drobných pěvců (jednotlivé třídy si zjistí, jaké druhy krmení jsou vhodné pro běžné druhy ptáků).
- každý den věnovat chvilku (přestávky, část hodiny přírodovědy atd.) pozorováním aktivity kolem krmítek za pomocí dalekohledů a snažit se určit jednotlivé druhy ptáků pomocí atlasu nebo jednoduchých příruček.
- pokusit se vypozorovat různé zajímavosti v chování ptáků na krmítku (mezidruhová či vnitrodruhová agrese při krmení)
- vést si pravidelné zápisy a na konci zimního období rozdělit pozorované ptáky na běžné, méně běžné a ty, kteří se objevili jen vzácně.
- do blízkosti krmítek umístit webovou kameru a online záběry umístit na web školy, nebo web projektu, pravidelně analyzovat záznam a určovat ptačí druhy.
- ve spolupráci s pracovníky Správy KRNAP provést 2x ročně (nejlépe v době jarního nebo podzimního tahu) kroužkování ptáků na Rýchorách s odborným výkladem ornitologa
- v průběhu roku uspořádáme ve škole výtvarnou soutěž, která bude mít dva okruhy:
a) malování ptáků podle předlohy nebo pozorování v terénu (nejlepší práce budou použity jako ilustrace k připravované brožurce).
b) volná kresba/malba na téma ptáci v přírodě (nejlepší práce budou použity jako ilustrace k připravované brožurce).
- návštěva záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu Správy KRNAP ve Vrchlabí.
- laboratorní práce - analýza ptačího peří, vajíček, vaječných skořápek, sovích vývržků hnízd a dalších pozůstatků po ptácích, které sesbíráme v terénu v průběhu kroužkování

 

logo

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler