O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Omlouvám se touto cestou všem přítomným členům zastupitelstva města a občanům za své pochybení, kdy jsem opomněl vyvěsit oznámení o konání zastupitelstva na úřední desce města v řádném termínu. Proto jsem musel, díky upozornění pana Pospíšila, zasedání zrušit. Děkuji panu Pospíšilovi za bdělost, protože by mohla být zpochybněna případně přijatá usnesení. 12. zasedání se bude konat ve čtvrtek 26.7.2012 od 17.00 hod. ve školní jídelně Základní školy v Žacléři.


Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání.
2. Kontrola plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva.
3. Závěrečný účet města za rok 2011.
4. Změna rozpočtu č. 1/2012.
5. Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř.
6. Znak města Žacléř.
7. Uznání dluhu.
8. Prodej části pozemku 1196/4 a 1210/3 v k.ú. Žacléř.
9. Dotazy občanů.
10. Závěr.

Miroslav Vlasák - starosta města

 

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler