O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

kaplicka prkenakU příležitosti Dnů evropského dědictví měli příchozí v minulém roce možnost nahlédnout do kaple sv. Anny v Prkenném Dole. Objekt je zapsanou kulturní památkou, zaujme zejména doškovou střechou a celkovým zastřešením zvoničky. O kapli se v minulosti vždy starali místní obyvatelé, po roce 1945 však začala chátrat, teprve v roce 1968 došlo k její rekonstrukci a v říjnu 1969 byla znovu vysvěcena.
Při návštěvě interiéru je bohužel patrné, že celá památka opět zchátrala a vyžaduje opravy - její interiér je zanedbaný, zasloužila by nové doškové zastřešení i odlití nového zvonu. Tento rok jsme zahájili alespoň drobné opravy. Po konzultaci s památkáři byla odstraněna nevhodná betonová podlaha, pod vrstvou betonu a cihel byly k milému překvapení objeveny části původní kamenné dlažby, kterou bychom rádi doplnili.
Do prací byli zapojeni lidé, kteří vykonávají pro město veřejně prospěšné práce. Další práce budou v letních měsících pokračovat, věříme, že těmito drobnými krůčky bude památka postupem času opravena. Doplňme ještě, že soukromý donátor z Vrchové připravuje pro hlavní oltář nový obraz s motivem sv. Anny.
Eva Rennerová
nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler