O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

urad_sloup

Město Žacléř leží pod Žacléřským hřbetem v nadmořské výšce kolem 600 m a je nazýváno východní branou Krkonoš. První písemná zmínka o hradu Žacléř, který střežil obchodní stezku vedoucí z českého vnitrozemí do Dolního Slezka a 
dal základ novému sídlu, pochází z r. 1334. Osada vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“ – na pramenech. Po husitských nájezdech však zanikla.  Nové sídlo mělo již statut městečka a je poprvé připomínáno písemně r. 1553 jménem Bernstadt. Městský znak s medvědem může mít souvislost s tímto pojmenováním.
Strategická poloha panského sídla i městečka pomáhala rozvoji zemědělství, řemesel i průmyslu. Již v 16. st. se vyráběl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla v Bobru a v 19. st. se rozeběhla v Žacléři přádelna a výroba porcelánu. Žacléř se stal známým především dolováním černého uhlí, jehož nález se datuje r. 1570. Hornické symboly, mlátek a želízko, také najdete na městském znaku. 
Obyvatelé městečka i celého kraje velmi trpěli za třicetileté války a později v 18. st. za slezských válek. V r. 1628 opouští exulant J. A. Komenský v Černé Vodě u Žacléře svou vlast.
V polovině 19. století se stalo městečko sídlem soudního a berního úřadu a užívá již výhradně názvu Schatzlar – Žacléř.
Zmíněný rozvoj průmyslu byl podnětem k urbanizaci města. Vedle původní dřevěné zástavby typickými podsíňovými domy se ke konci 19. st. a na začátku 20. stol. staví měšťanské domy, nová škola a na začátku 20. st. bydlení pro horníky „Červená a Bílá kolonie“.  V historickém jádru se staví moderní nemocnice a v letech 1912-1914  místo staré radnice  budova okresního soudu.
V letech 1935 – 1938 se buduje v lokalitě Stachelberg rozsáhlé podzemní vojenské opevnění. Dnes slouží jako muzeum.
V r. 1945 bylo ze Žacléře odsunuto do Německa mnoho německých rodin. Některé okolní obce zcela zanikly nebo byly později přidruženy k městu Žacléř jako osady.
V rámci rozvoje hornictví se v 50. letech 20. st. staví hornické učiliště a dvě velká sídliště pro horníky - Na Pilíři a sídliště Boženy Němcové.
Po r. 1989 ukončila výrobu přádelna Texlen a dolování Důl Jan Šverma Žacléř. Žacléř a celý region Žacléřsko se orientuje na turistický ruch. Vznikají zde nové penziony, modernizují se sportovní areály, na nových kurtech se hraje volejbal, plážový volejbal a tenis. Vyznačené cyklotrasy navazují na hranicích na  polské cyklostezky. Vedle sjezdového areálu Arrakis v Prkenném Dole vyrůstá  celoroční sportovní areál Bret. V zimě najedete nad městem na upravenou běžeckou Krkonošskou magistrálu. Žacléřská nemocnice je přebudována na rehabilitační centrum Rehamedica. Léčí se zde pacienti s poruchami pohybového ústrojí. V r. 1999 bylo na Rýchorském náměstí  otevřeno návštěvníkům regionální muzeum – Městské muzeum Žacléř. Čtenářům je k dispozici knihovna v sídlišti Na Pilíři. V r. 2003 bylo historické jádro města prohlášeno za památkovou zónu. Po r. 2005 vyrostla v lokalitě Pod zahradami nová bytová zástavba.
Dnešní Žacléř je turistické podhorské městečko,  které se stále rozvíjí a je v každé roční době připraveno uvítat své návštěvníky.

 


MIKROREGION  ŽACLÉŘSKO

Žacléřsko je mikroregion s velkou přírodní rozmanitostí. Sdružuje správní území pěti obcí. Z toho čtyři – Bernartice, Královec, Lampertice a Zlatá Olešnice – mají statut obce a Žacléř statut města. Žacléřsko leží v údolí ohraničeném na jedné straně Krkonošemi – jejich nejvýchodnější částí Rýchorami a na straně druhé Vraními horami. Průsmyk mezi těmito pohořími byl zvláště v minulosti velmi frekventovaným územím. Vedla tudy obchodní cesta z českého vnitrozemí do tehdejšího Slezska. Tudy se ubíral na své cestě z vlasti i Jan Ámos Komenský. Dnes skýtá tento kraj svou rozmanitostí, krásnými výhledy do dálek a památkami z dávných časů nezapomenutelné dojmy a zážitky.

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler