O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...


Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 3+1 v ul Rýchorské náměstí 16/2; 2+1 v části Bobr 48/3; 1+1 v ul. Na Pilíři 51/27 a 1+1 v ul. Na Pilíři 124/9. Prohlídky budou realizovány dne 29.02.2016 (ul. Rýchorské náměstí, Na Pilíři) a 01.03.2016 (část Bobr), které je nutné předem potvrdit na tel. č. 499 876 077. Případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“. 

VYHLÁŠENA SBÍRKA NA OPRAVU POMNÍKU OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY OD EMILA SCHWANTNERA

 

sbirka 1Kde stojí pomník obětem I. světové války od Emila Schwantnera?

Pomník nalezneme v osadě Černá Voda při cestě do Královce u dřívějšího Lahmerova hostince. Pomník byl instalován ve 20.-30. letech 20. století místními obyvateli. Na pomníku jsou zvěčněna jména obyvatel Černé Vody, kteří padli v I. světové válce.

 

Kdo je Emil Schwantner?

Emil Schwantner (*1890 – †1956) – významný sochař, byl rodákem z Královce, navštěvoval základní školu v Bobru a roku 1905 nastupuje do žacléřské porcelánky k modeláři Hartmannovi, který u mladého chlapce rozpoznává umělecké nadání a přijímá jej na dva roky do učení jako modeláře. Následně navštěvuje taktéž 2 roky keramickou školu v Teplicích. Jeho nadání je nesporné, proto se Václav Myslbek osobně zasazuje o Schwantnerovo přijetí na pražskou uměleckou školu, kde setrvává v letech 1909–1912. Je pilným studentem a dvakrát získává první cenu v sochařské třídě za sádrovou plastiku kozla a osleplého důlního koně. Jeho profesorem je Jan Štursa (1880 – 1925), který jej seznámil s Augustem Rodinem (1840 – 1917).

Pro Schwantnerův styl jsou typické skulptury v pohybu, hra svalů, povrchy plastik rozbrázděné, zvrásněné, umožňující hru světel a stínů. Proslavil se zejména svými skulpturami kočkovitých šelem, zvířat, cyklem Tanec smrti a pomníky obětem I. světové války.

Pomník obětem je jedním z mála v plenéru dochovaných děl Emila Schwantnera v našem regionu. Mezi další zachované patří např. pomník v Královci, Svobodě nad Úpou, na trutnovském hřbitově.

 

Výše nákladů na opravu?

Cca. 100.000,- Kč

 

Cíl sbírky?

Pokud se podaří včas získat dostatečný obnos peněz, bude pomník obnoven v příštím roce, na který symbolicky připadá 95. výročí od ukončení I. světové války. Sbírka zároveň vytváří most mezi původními, vysídlenými obyvateli našeho města a občany, kteří se zde usadili po II. světové válce. Obě skupiny byly osloveny k poskytnutí příspěvku a reakce z obou stran jsou pozitivní.

 

Kolik financí se již podařilo získat?

Firma Keramtech s. r. o., Horská 139, 542 01 Žacléř přispěla částkou 10.000,- Kč

Firma Bowling - Centrum s.r.o., Náchodská 530, 541 03 Trutnov přispěla částkou 25.000,- Kč

Köster CZ s.r.o. – Nádražní 235, 542 01 Žacléř poskytla částku 5.000,- Kč

Bývalí, vysídlení obyvatelé – 4.986,- Kč

Osloveni byli také bývalí, vysídlení obyvatelé Žacléře a Černé Vody žijící v Německu, kteří díky aktivitě pana Theodora Pohla v září 2012 taktéž uspořádají sbírku.

 

Jakým způsobem můžete přispět?
Přispět lze na účet města Žacléř:
1303713379/0800, ČS a.s., pobočka Žacléř

Variabilní symbol sbírky: 1249

Pro uzavření darovací smlouvy s městem Žacléř kontaktujte:

Místostarostku Bc. Evu Rennerovou

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: +420 499 739 217
gsm: +420 777 876 116


{joomplucat:2 limit=8|columns=4}

Z70 2017 plakat deti Datum a místo konání: 16. září 2017 - Rýchorské nám., Žacléř. Přihlášky: na místě od 9:30 do 10:45 hodin - v kanceláři závodu (1. patro MÚ). Startovné: 50 Kč. Více informací zde

remesla 17

letni kinoKino ve městě chybí, náměstí vyjma několika tradičních akcí moc vzruchu nezažívá. Nová a rychle se rozšiřující vlna mobilních letních kin nám proto vnukla nápad pokusit se oživit historický prostor právě tímto způsobem. Navíc, když v nedalekém Vrchlabí mají s prázdninovým promítáním několikaleté dobré zkušenosti. Slovo dalo slovo a tak se jejich nafukovací plátno objeví i u nás. Pro začátek jsme zvolili dvě představení, jedno na polovinu července, druhé na srpen. Vrchlabí promítá od středy do soboty, měli jsme proto výběr zúžený, zvítězila neděle.

drevo na prodejOd Technických služeb Žacléř lze odkoupit dřevo - vrbu. Info na tel: 777 056 100.

Ve středu 17. května 2017 se od 17.00 hod. koná ve školní jídelně Základní školy Žacléř 15. zasedání zastupitelstva města. Podrobný program je umístěn na úřední desce.
Miroslav Vlasák - starosta

Ve čtvrtek 9. března od 8.00 do 12.00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ H. Porcelánka konkrétně v ulicích Horská, Boberská, Betlém, Betlém II, Za Betlémem, B. Němcové, K. Čapka z důvodu opravy poruchy na vodovodu.

Území města Žacléř se dle rozhodnutí Krajské veterinární správy, kterým se nařizuje mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy nachází v tzv. pásmu dozoru.

V pásmu dozoru se nařizuje:

V pondělí 27. února 2017 od 17.00 hod. se bude ve školní jídelně základní školy v Žacléři konat 14. zasedání zastupitelstva města. Kompletní návrh programu je umístěn na úřední desce.
Miroslav Vlasák - starosta

V pondělí 26. 12. 2016: svátek
V úterý 27. 12. 2016: Městský úřad uzavřen
Ve středu 28. 12. 2016: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Ve čtvrtek 29. 12. 2016: Městský úřad uzavřen
V pátek 30. 12. 2016: Městský úřad uzavřen
V lednu 2017 Vám budeme opět plně k dispozici.

I letos Vám skauti a skautky přinesou Betlémské světlo. „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila...“ (Jan 1, 5). Malý plamínek, novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce, Vám budeme předávat. V pátek 23. prosince 2016 15.00 - 15.30 h. v hlavní chodbě městského úřadu v Žacléři. „Odvážně vytvářet mír“ letošní motto. Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz.

V pondělí 28. listopadu 2016 se bude konat 13. zasedání zastupitelstva města Žacléř. Návrh programu a další informace jsou umístěny na úřední desce.
M. Vlasák - starosta

V sobotu 27.8.2016 pořádá náš partnesrký okres Lwowek Śląski plavbu po řece Bobr v úseku Nielestno - Lwówek Śląski. Doprava ze žacléře a zpět, zapůjčení kajaků nebo raftů a občerstvení je zajištěno naším poslým partnerem. Sjíždění řeky Bobr je plánováno v době od 11.00 do 17.00, předpokládaný odjezd ze Žacléře je v 9.00 hod. Zájemci se mohou přihlásit do 22.8.2016 včetně na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Miroslav Vlasák - starosta

DED2016 2Dny evropského dědictví 10. září 2016, letos ve znamení vody, světla, umění i sborového zpěvu. Navštivte i tento rok zajímavé a některé běžně nepřístupné objekty v Žacléři. Druhá zářijová sobota bude v Žacléři již popáté patřit Dnům evropského dědictví, které probíhají ve městech celé Evropy a kladou si za cíl zpřístupnit veřejnosti zajímavé památky, budovy a prostory. Co jsme pro Vás připravili tento rok? Ve 13 h zahájení Koncert smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléř. V 18 h ukončení Dnů evropského dědictví Koncert pěveckého sboru Kantiléna z Hradce Králové.

V sobotu 10.9.2016 pořádá náš partnerský okres Lwowek Śląski již tradiční cyklovýlet "Okolo Lwówku Śląskiego". Start akce v 10.00 hod. Krátká trasa je v délce cca 25 km, dlouhá trasa v délce cca 65 km. V průběhu trsay čekají účastníky soutěže, na závěr je zajištěno občerstvení. Dopravu ze Žacléře a zpět zajišťuje náš polský partner. Předpokládaný odjezd ze Žacléře v 8.00 hod. Zájemci se mohou přihlásit do 5.9.2016 včetně na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Miroslav Vlasák - starosta

V úterý 30. srpna se bude ve školní jídelně základní školy v Žacléři konat 12. zasedání zastupitelstva města. Kompletní program je zveřejněn na úřední desce.
M. Vlasák - starosta

kocourekPotuloval se v oblasti kolem hasičárny. Kocourek je krátkosrstý, celý rezatý, čistý, zdravý, velmi přítulný ale hodně hubený. Pokud víte komu kocourek patří, volejte na 777 876 116.

silkenovaVážení, koncert se odkládá! Nemoci bohužel napadají i umělce, z důvodu nemoci zpěvačky se pěvecký recitál Lucie Silkenové překládá na středu 27. dubna. Ještě dříve se tedy budeme těšit na Panochovo kvarteto. Zakoupené vstupenky a objednávky zůstávají v platnosti. Pěvecký recitál - sopranistka Lucie Silkenová a klavíristka Ladislava Vondráčková. Lucie se výrazně projevila již za studií, po absolutoriu na pražské HAMU absolvovala řadu mistrovských kurzů v Anglii, Španělsku, Německu a Rakousku. Již za studií o ni projevily zájem naše operní domy.

Sbor Dobrovolných Hasičů Města Žacléř pro vás pořádá tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Akce se uskuteční 30. dubna na dětském hřišti pod hasičskou zbrojnicí od 17.00 hodin až do noci.

Srdečně zveme všechny děti k zápisu do Mateřské školy, Žacléř – pracoviště B. Němcové 373 a pracoviště Na Pilíři 204 k zápisu pro školní rok 2016/2017. Do MŠ mohou docházet také děti rodičů na mateřské dovolené. V případě nenaplnění kapacity lze, po dohodě s ředitelstvím školy, přijmout i děti od 2,5 let. Zápis se uskuteční ve dnech 20., 21. a 22. dubna 2015 od 9. do 11. hodin. Více informací ke stažení zde.

kontejnery jaro 2016Každoroční jarní velkoobjemové kontejnery budou v letošním roce přistaveny ve dnech 29. 04. pátek a 30. 04. sobota. Stanoviště zůstávají jako při předchozích akcích - kotelna Na Pilíři a prostory u vlakového nádražní. Přistavení kontejnerů je plánováno na osmou hodinu ranní. Kontejnery budou dle potřeby průběžně odváženy až do cca 18.00 hodin v pátek a v sobotu do 12.00 hodin. Po celou dobu akce bude na obou stanovištích přítomen pracovník TSŽ, který bude dohlížet na pořádek. Tato služba je určena pro občany města Žacléř – není určena pro podnikatele.

V pondělí 18. dubna od 8.00 do 11.00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na části tlakového pásma VDJ Spodní Bobr, od bývalého DPS (č.p.101) po ČOV Bobr, z důvodu rekonstrukce vodovodní přípojky.

Ve čtvrtek 21. a v pátek 22. dubna bude naše ordinace uzavřena. Zastupující lékaři: 21. dubna: MUDr. Pohlová - Bernartice od 14.00 do 17.00 hod. a 22. dubna: MUDr. Linka - Trutnov, Horní St. Město od 7.30 do 12.30 hod.

Koncert, který se měl tuto středu 16. března uskutečnit v sále ZUŠ, je ze zdravotních důvodů přeložen na 27. dubna 2016.

Výbor Rýchorského autoklubu zve všechny své členy i další zájemce o členství v autoklubu na VOLEBNÍ KONFERENCI, která se bude konat v sobotu 2. dubna od 10 hodin v salónku hotelu SPORT v Žacléři.

Správa KRNAP oznamuje uzavření části tzv. Jezdecké stezky (spojka od Zámku ke komunikaci Prkenný Důl - Ozón) z důvodu zahájení těžby dřevní hmoty od 7. 3. 2016 na cca 2 týdny.
M. Vlasák

V pátek 4. března bude ordinace uzavřena. Zastupující lékař MUDr. Pohlová Zuzana.

Tento měsíc proběhne pokácení šesti javorů před domem čp. 374 v ulici K. Čapka. Kácení je součástí příprav na Den Země, kdy se uskuteční výsadba nových stromů, celkem 9 sakur – prunus serrulata Royal Burgundy.  V jarním období se budeme moci těšit z růžových květů těchto okrasných slivoní.  Nová výsadba se řídí studií revitalizace sídliště B. Němcové a navazuje na výsadbu hlohů obecných v minulých letech. Těmito postupnými krůčky je realizováno zvelebování žacléřských sídlišť. V sídlišti Na Pilíři bude ještě vysazen jasan úzkolistý před domem čp. 361. Výsadba bude provedena ve spolupráci se základní a mateřskou školou dne 20. dubna. V sídlišti Na Pilíři bude ještě vysazen jeden jasan úzkolistý před domem čp. 361. Výsadba je částečně financována z prostředků udělené náhradní výsadby.

Eva Rennerová

Ve středu 9. března 2016 se od 17.00 hod. bude konat ve školní jídelně základní školy 10. zasedání zastupitelstva města Žacléř. Program zasedání je umístěn na úřední desce.
Miroslav Vlasák - starosta

Spolek Lyžců při Městském muzeu v Žacléři zve váženou veřejnost na IV. ročník Historického trojboje na SKI. Pro děti je pořádán závod na saních. Těšíme se na vás 20. února ve 13 hodin na louce pod Polákem. Plakát ke stažení zde.
16. února dojde k přerušení dodávek elektřiny:
09.00 - 13.30 h – Pod Zahradami a J. A. Komenského
KPH 20160210 Plakat CantarinaClarineteKlarinetové kvarteto vzniklo v říjnu 2011 na půdě Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze na základě chuti 4 studentek dát "něco zajímavého" dohromady.Využily jsme faktu, že jsme všechny výborné klarinetistky a k tomu máme mezi sebou i spoluhráčky s pěveckými vlohami a nápad byl na světě! Kvartet nejen hrající ale také zpívající. Odtud už bylo jen kousek k názvu CANTARINA CLARINETE, což znamená zpívající klarinety. Více info zde.
ples 2016Školní ples se bude konat 27. ledna od 17 hodin v Kulturním klubu. Hraje KPK Vrchlabí, vstupné dobrovolné.
zahajeni skiKonečně napadlo a tak je třeba přivítat běžkařskou sezónu. Neformální zahájení spojené s přípitkem je připravené na čtvrtek 21. ledna, sraz v 17.30 na Zámecké spojce u Modrého kříže. S sebou nic netřeba, snad je termosky s čajem všelijak vylepšeným se mohou hodit.
Aleš Vaníček
nepalMěstské muzeum Žacléř a spolek Namasté Nepál, z.s. vás srdečně zvou na zahájení výstavy Nepál – umění tibetské thangky a fotografie Ctibora Košťála v pátek 12. 2. 2016 od 17 hodin. Vstupte do světa barev umělecky hodnotných a precizně vyvedených předmětů přivezených z Nepálu a poutavých fotografií. Thangka je vyšívaný nebo malovaný svitkový obraz. Původně sloužil poutníkům jako ochrana před nehodami a potulným učitelům jako názorná pomůcka při výkladu buddhismu. Thangky se kreslí již tradičně na bavlněné plátno nebo hedvábí barvami získávanými na přírodní bázi. 
S veverkou k nám do školy, přijďte plnit úkoly. Poznáte i zvířátko, které máte rádi, zvyknete si zakrátko HURÁ KAMARÁDI. Více informací ke stažení zde.
sipkyŠipkový oddíl TJ Baník Žacléř pořádá ve spolupráci s městem Žacléř Memoriál Vladislava Halenára. Turnaj se uskuteční v sobotu 23. ledna v restauraci Kahan. Prezentace: 12.30 - 13.00 amatéři, 12.30 - 14.30 ženy a od 12.30 do 16.00 kategorie open. Přijďte změřit své síly se svými spoluobčany!
nepal 2015Cílem letošního výletu do exotického Nepálu bylo přesvědčit se, zda tam opravdu ještě nejvyšší vrchol naší planety Mt. Everest je. Naplánovali jsme termín, trasu a v dubnu vyrazili. To jsme ale ještě netušili, že ne vše se naplánovat dá. S většími či menšími problémy jsme za tři týdny prochodili mnohá údolí kolem pána horstva, brodili se nečekaným množstvím jarního sněhu a při výstupu na nejvyšší bod našeho putování 5357 m vysoký Gokyo Ri lapali po dechu. Nakonec jsme ale vše zdárně zvládli, spoustu toho nafotili a domnívali se, že nás již nemůže nic zaskočit. Chyba.
plakat ples 2016 V pořadí již 12. Městský ples se tento rok koná v sobotu 20. února od 20 h v sále kulturního domu. Tentokrát bude tematicky ozvláštněn v duchu Retra. Potěšíte nás, když přijdete v Retro oblečení, jedno jaké období zvolíte, není to však podmínkou. Vstupenky je možné zamluvit v Městském muzeu Žacléř. Těšíme se na Vás.
Eva Rennerová
KPH 20160113 Plakat Smetanovo triPrvní koncert tohoto roku se bude konat ve středu 13. ledna, kdy vystoupí v sále naší školy vynikající Smetanovo trio (Jitka Čechová - klavír, Jiří Vodička - housle, Jan Páleníček - violoncello). Nynější pokračovatelé slavného tria založeného v r. 1934 nijak za svými předchůdci nezaostávají. Získali si světový věhlas ať již na vystoupeních v Evropě, Brazílii, USA, Japonsku, Egyptě, tak díky svým četným nahrávkám u Supraphonu i u významných zahraničních vydavatelství, za které získali prestižní ocenění. Předprodej začíná již dnes v ZUŠ, objednávat můžete na níže uvedených kontaktech.
Se začátkem nového roku vstoupil v účinnost změněný a doplněný Návštěvní řád Krkonošského národního parku (NŘ). Důvodem jeho aktualizace byla změna zonace KRNAP, nutnost reagovat na nový občanský zákoník a potřeba vyřešit podněty veřejnosti či problémy spojené s návštěvností území, které Správy KRNAP sama registrovala.
prani 2016
Přijměte pozvání na povánoční koncert v žacléřském kostele v úterý 29. prosince od 17 h – zpěv Amálka Levová a varhany pan Musil. Všichni jste srdečně zváni.
V pondělí 21. prosince měli i žacléřští obyvatelé možnost zažehnout od trutnovských skautů Betlémské světlo. Navzdory sychravému počasí dorazilo večer na městský úřad množství zájemců. Děkujeme, že jste přišli a těšíme se na příští rok.
Eva Rennerová
Provoz ordinace MUDr. Pohlové v posledním prosincovém týdnu. Ordinace praktické lékařky paní MUDr. Pohlové bude zavřená ve dnech 28. 12. - 30. 12. (zastupuje ordinace pana MUDr. Rouska). Ve čtvrtek 31. 12. je možné ošetření v Bernarticích od 7 do 10 h.
Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 17. 12. 2015 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „stavební technik". Více ke stažení zde.
novorocni vystup 2016
Hvězdicový výstup na Rýchorskou boudu. Pěšky nebo na lyžích. Průchozí kontrola v čase od 10 do 14 hodin na Rýchorské boudě.
vanocni koncert vlciceVánoční koncert se bude konat 24. prosince ve 21 hodin v kostele sv. Vojtěcha ve Vlčicích.
Upozorňujeme občany na následující změny provozní doby městského úřadu v prosinci 2015:
- Pondělí 21. prosince úřední den - pracovní doba beze změn (07.00 - 17.00 přestávka 11.30 - 12.30)
- Úterý 22. prosince omezený provoz, v případě nutnosti si předem prověřte přítomnost potřebného úředníka
- Středa 23. prosince městský úřad uzavřen
- Pondělí 28. prosince městský úřad otevřen od 07.00 do 15.00 hod.
- Úterý 29. a čtvrtek 31. prosince městský úřad uzavřen
Děkujeme za pochopení, že i naši úředníci si musí vybrat řádnou dovolenou do konce roku. Služby CzechPoint (vidimace, legalizace, výpisy) poskytuje rovněž Česká pošta. Přejeme všem klidné a pohodové svátky a těšíme se na Vás opět v plné síle v pondělí 4. ledna 2016.
Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá 33. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Turnaj se uskuteční 25. prosince od 8.00 hod. v Národním domě. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Přihlášky přijímá pan Mirek Vlasák na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo SMS na č. 608 863 289 a osobně Hotel Sport do 21. prosince. Sponzory turnaje jsou: město Žacléř, pan Libor Šrol, KERAMTECH, spol. s r.o., Žacléř. Startovné ve výši 150,- Kč za družstvo je třeba uhradit nejpozději při zahájení turnaje.
Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na Vánoční koncert žáků. koncert se bude konat ve středu 16. prosince od 18.00 hodin v sále ZUŠ. Objednávky vstupenek - v ZUŠ.
prknem dolu knihaV listopadu byla vydána kniha o historii československého snowboardingu, kterou zpracoval Jan Bouček. Jednou z kolébek tohoto sportu byl také Žacléř – Prkenný Důl. Kniha zachycuje vzpomínky pamětníků se spoustou fotografií, které přibližují jak jednotlivé osobnosti, tak postupy při samovýrobě prken. Naleznete v ní samozřejmě zmínku o žacléřských průkopnících. Město Žacléř podpořilo vydání knihy finančně. Kniha bude k dostání v žacléřském muzeu, zároveň probíhají jednání s autorem panem Boučkem o uspořádání výstavy v žacléřském muzeu, věnované historii tohoto sportu a žacléřským souvislostem.
Místostrostka Bc. E. Rennerová
bs plakat 2015Přijměte pozvání k převzetí Betlémského světla v pondělí 21. prosince od 18.00 do 18.30 h v hlavní chodbě městského úřadu v Žacléři. Budou zde na vás opět čekat trutnovští skauti, kteří jej dopraví do Žacléře. Šíření betlémského světla je novodobým vánočním zvykem, který vznikl v rakouském Linzi v roce 1986. Původně bylo zamýšlené jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi pomáhají zrakově postiženým dětem a přinášejí pomyslné světlo do jejich životů. Od té doby se uskutečňuje pravidelně a putuje stále dál a dál. Každý ročník má své motto, tím letošním je „Pokoj ve mně – pokoj s Tebou".
Pro čerpací stanici Eurooil Žacléř je hledána obsluha. Zájemci se mohou hlásit na tel. 777 655 523.

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 se od 17.00 hod. koná v jídelně Základní školy Žacléř 9. zasedání zastupitelstva města. Program je zveřejněn na úřední desce.
M. Vlasák - starosta

koncert lubanŽacléřská „liduška" spolupracuje již několik let s uměleckou školou z polské Lubáně. V rámci spolupráce jsou pořádány koncerty v Lubáni a v Žacléři, na kterých hostují děti obou škol. Každý rok proběhnou minimálně 2 koncerty – jeden v Polsku, další v Žacléři. V pondělí 30. listopadu jsme v Žacléři opětovně uvítali učitele a žáky lubáňské školy. Děti vystoupily v rámci odpoledního koncertu v sále žacléřské školy a interpretovaly skladby zejména polských autorů kupříkladu Fredericka Chopina, ale i českého Jana Křtitele Vaňhala. Pro děti bývá připraven doprovodný program např. v podobě výtvarné dílny nebo prohlídky zajímavých míst.
strom 007Slavnostním rozsvěcením vánočního stromu v neděli odpoledne ožilo Rýchorské náměstí již po páté. Nechyběly stánky se svátečními produkty, tvůrčí dílnička pro děti i charitativní prodej medoviny a svařáku. Počasí tentokrát nebylo úplně příznivé, zejména technika si s mokrým sněhem příliš nerozuměla. Děkujeme proto všem za shovívavost a podporu dobročinné akce. Výtěžek bude opět věnovaný žacléřským školám. Členové komise pro kulturu a sport MěÚ
plakat vanocni strom mini
Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na koncert žáků partnerské hudební školy Szkoly Muzycznej Ist. Im. Oskara Kolberga z Lubania, která se bude konat v pondělí 30. listopadu od 16 hodin v sále ZUŠ.
sps 003V prosinci roku 2001 skupina střeleckých nadšenců založila v Žacléři SPS (spolek přátel střelby). První střelecké závody se uskutečnily v kulturním domě. Po těchto závodech se členové rozhodli, že si vybudují střelnici. Plán byl takový, že by měla přibližně vypadat jako střelnice kolegů z Goldkronachu v Německu. Získal se prostor v kulturním domě ve sklepě, kde kdysi bývala uhelna pro kotelnu. Zde se odpracovalo mnoho brigádnických hodin a poté se zde scházeli střelci minimálně jednou týdně. Také se zde uskutečnilo několik závodů. Prostor byl ale nevyhovující, byl vlhký a smradlavý. Vše vyvrcholilo po skončení topení pro místní základní školu.
1) Omezení provozu na Městském úřadě Trutnov
Upozorňujeme tímto občany města Trutnova, že v měsíci prosinci 2015 dojde k omezení činnosti Městského úřadu Trutnov.
Ve středu 23. 12. a ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude městský úřad uzavřen.
Aby bylo možné provést zúčtování veškerých finančních operací (správní poplatky, uhrazené pokuty atd.) ke konci roku, budou ve středu 30. 12. 2015 poskytovány služby veřejnosti pouze do 14.00 hodin. V období svátků tak bude úřad pro veřejnost k dispozici v pondělí 28. 12. 2015 od 8.00 h do 17.00 h a v úterý 29. 12. 2015 od 8.00 h do 15.00 h.
saidl matousekJménem Kruhu přátel hudby Žacléř s Vás dovoluji pozvat na další koncert 15. sezóny KPH. Tentokrát přivítáme dvě velmi výrazné osobnosti. Houslista Bohuslav Matoušek byl dlouholetý primarius Stamicova kvarteta, poté se věnoval pouze sólové dráze. Spolupracoval s prestižními orchestry pod taktovkou věhlasných dirigentů (Mehta, Bernstein apod.), je znám jako nadšený propagátor díla B. Martinů, jehož kompletní dílo pro housle se mu také podařilo vydat na CD, za což také získal řadu ocenění včetně prestižní ceny za světovou nahrávku roku. Nahrál desítky titulů u významných společností (např. londýnský Hyperion atd.).
Vánočka 2015 1Kolik kuchařek, tolik receptů. Že to platí i o tradičním svátečním pečivu se v sobotu přesvědčili lidé na pátém ročníku soutěže O nejlepší vánočku pod Rýchorami. „Máme 20 přihlášených a to je skvělá účast. Většina je ze Žacléře, ale přijela i paní z Libče či Rudníku," konstatovala Regina Kligerová, jedna z členek pořádající sociální komise města. Kvůli prostoru letos pořadatelé zvolili přesun ze školky do základní školy, i tak jídelna praskala ve švech. U nakrájených vzorků bylo celou soutěžní hodinu plno, zájemci dokonce museli stát frontu. Každý totiž mohl zvolit svou vánočkovou favoritku a pod identifikačním číslem jí dát hlas do soutěže veřejnosti. Druhou část hodnocení pak obstarala tříčlenná porota.
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 2+1 v ul. Rýchorské náměstí 9/4; 3+1 v ul Rýchorské náměstí 16/2; 2+1 v části Bobr 48/3; 1+1 v ul. Na Pilíři 124/32; 3+1 v ul. K. Čapka 387/22 a 1+0 v ul. K. Čapka 388/5. Prohlídky budou realizovány dne 25. 11. 2015 (ul. Rýchorské náměstí, K. Čapka) a 26. 11. 2015 (část Bobr, ul. Na Pilíři), které je nutné předem potvrdit na tel. č. 499 876 077. Případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci "úřední deska".
Dne 24. listopadu 2015 dojde k přerušení dodávek elektrické energie v Bobru:
Bobr ČOV - 7.30 - 9.30 h
Bobr střed - 10 - 12 h
Horní Bobr - 12.30 - 14.30 h
Firma KERAMTECH s. r. o. Žacléř přijme do pracovního poměru: MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA.
V měsíci říjnu 2015 rozhodla rada města o ukončení výpůjčního vztahu s Českým kynologickým svazem, základní kynologickou organizací Žacléř, a to z hned několika závažných důvodů:
zrcadlo 2Z podnětu žacléřských obyvatel byla na několika místech v Žacléři instalována nová dopravní zrcadla, která zpřehlední komplikovaná dopravní místa. Své místo nalezly v Bobru u ČOV, v ulici Horská u TirBaru, ulici Boberská a na křižovatce ulic Boberské a Horské. Věříme, že dobře poslouží.
Místostarostka: Bc. E. Rennerová
Ve čtvrtek 12. listopadu od 8.00 do 11.00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu vodojemu H. Porcelánka (ulice B. Němcové, Boberská, K. Čapka, Horská, K. J. Erbena, Za Betlémem, Betlém, Betlém II).
nalezenec 3Dne 9. listopadu byla v Žacléři odchycena černá fena. Jedná se nejspíše o flat coated retrievera. Je v dobré kondici a přátelské povahy. Byla nalezena s antiparazitárním obojkem. Kdo by věděl, komu fenka patří, nechť kontaktuje pana MVDr. Vlčka na telefonu: 732 194 645.
Vážení milovníci dobrodružství a zimních radovánek, i letos na vás čekají extrémní dobrodružství uprostřed nekonečných arktických pustin, sportovní výkony na hranici života a smrti i chvíle euforie po zdolání těch nejtěžších překážek. Tyto momenty můžete okusit prostřednictvím snímků, které vám letos přinese další ročník filmového festivalu SNOW FILM FEST a třeba vás inspirují, abyste se i vy vydali vstříc zimním dobrodružstvím a překonali sami sebe. Jaké to bude dobrodružství, jestli výlet na sněžnicích po krkonošských hřebenech, nebo ledolezení na Niagarských vodopádech, to už záleží jen na vás!
Spolek přátel střelby pořádá střeleckou soutěž ze vzduchové pušky 30 ran ve stoje na 10 metrů. Začneme v sobotu 14. listopadu ve 13 hodin v Restauraci Sport. Všichni, kdo mají zájem, jsou srdečně zváni. Možnost vypůjčení vzduchových pušek. Startovné: 50,- Kč dospělí a 20,- Kč mládež. Přihlášky na místě.
nalezenec Dne 4. listopadu byl v ulici B. Němcové odchycen zatoulaný pes. Je to kříženec, samec, středního vzrůstu, mladého věku. Je celý černý a má bílou bradu a náprsenku. Chová se důvěřivě a má hravou povahu. Byl nalezen s kovovým obojkem s hroty a s pověšenou přezkou s kusem utrženého vodítka. Prosím ty, kteří by věděli, komu pes patří, aby mne kontaktoval na tel. čísle: 732 194 645 - MVDr. Vlček.
stromy 2015 007Ve čtvrtek 22. října byla u příležitosti Dne stromů vysazena nová zeleň v sídlišti Na Pilíři. Jako již tradičně se do výsadby zapojily děti 5. třídy základní školy. Nové keře – javory ginnala - nalezly své místo ve vnitrobloku domů čp. 124 a 51. Až povyrostou, budou alespoň trochu tlumit hluk z hřiště a na podzim zazáří pestrými barvami. V tomto vnitrobloku mezi části domů bez oken byl dále vysazen dub červený. Další lokalitou, kam byly umístěny nové javory kleny a jeřáby ptačí, je ulice Mladých horníků II. V tomto případě se jednalo o udělenou náhradní výsadbu za pokácené stromy.

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se ve školní jídelně Základní školy Žacléř bude od 17.00 hod. konat 8. zasedání zastupitelstva města. Program je zveřejněn na úřední desce.
M. Vlasák - starosta

Královéhradecký kraj se připravuje na novou vlnu kotlíkových dotací. V následujícím dvouletém období může mezi obyvatele rozdělit až 200 milionů korun. Jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Veřejnosti poradí informační semináře, které se budou konat na patnácti místech po celém kraji. Více na stránkách Královehradeckého kraje. Informační leták ke stažení zde.
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí odvolává zákaz odběru pitné vody ze srpna 2015. Více ke stažení zde.
Město Žacléř uskuteční svoz velkoobjemového odpadu. Akce proběhne současně na 2 stanovištích:
1. kotelna Na Pilíři
2. u vlakového nádraží
Po oba dny bude zajištěna obměna kontejnerů.
Rada města Svobody nad Úpou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího zaměstnance: ředitel/-ka příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou. Uzávěrka přihlášek 10.11.2015 v 16:00 hodin. Více informací v příloze - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Oznámení vyhlášení ke stažení zde.
V listopadu 2015 dojde k přerušení dodávek elektřiny z důvodu neodkladné údržby trafostanic:
Tak jako každý rok, také letos pořádá Klub železničních modelářů Trutnov (KŽM) velkou výstavu modelů a kolejišť. Ve spolupráci se Střediskem volného času Trutnov (SVČ) chtějí trutnovští modeláři všem návštěvníkům nabídnout zážitek s malými modely. Výstava se koná ve dnech 27. 10. - 1. 11. 2015. Plakát ke stažení zde.
Sociální a zdravotní komise v Žacléři zve na 5. ročník "O nejlepší vánočku pod Rýchorami". Soutěž proběhne v sobotu 21. listopadu 2015 v jídelně Základní školy v Žacléři ve 14.00 hodin. Program: Ochutnávka vánoček - hodnocení diváků a poroty - Ukázka pletení vánočky - Malý vánoční trh - Možnost zakoupení čaje, kávy - Vyhlášení vítězů nejlepší vánočky a udělení cen.
Výstava světelných objektů skupiny RESET- členů keramického kurzu při ZUŠ Žacléř. Vernisáž proběhne v sobotu 14.11.2015 ve 14 hodin. Plakát ke stažení zde.
Vážení spoluobčané, ve středu 14. října od 7.00 do 14.00 hod. bude uzavřena cesta od Bílého kříže po chatu Hubertus z důvodu opravy vodovodního potrubí.
Děkujeme za pochopení.
katerina 2014Obec Zlatá Olešnice pořádá již po několikáté úspěšnou akci Slavnosti svaté Kateřiny. Přijměte pozvání a můžete se zúčastnit i soutěže o nejlepší posvícenecké koláče. Všichni jste srdečně zváni. Více ke stžení zde a zde.
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace") z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Více ke stažení zde.
Tak nám opět začíná sezona. Chcete si nahřát své tělo? Nenechejte si ujít první saunování. ve čtvrtek 8. října začínají ženy a v pátek 9. října muži. Jedno finské přísloví praví, že člověk má právo na klid na třech místech. v kostele, v sauně a v hrobě.
Těší se na Vás Saunaclub Žacléř
MUDr. Tomáš Rousek informuje, že již zahájili očkování proti chřipce.
arte bohemicaKruh přátel hudby v Žacléři vás zve na zahajovací koncert patnácté koncertní sezóny. Vystoupí na něm Pro Arte Bohemica – Michaela Ambrosi na historickou příčnou flétnu a Petra Žďárská na cembalo. Obě interpretky se zabývají historickou interpretací hudby a mají přes své mládí velmi bohatou hudební praxi. Michaela Ambrosi studovala kromě českých škol i na věhlasné Královské konzervatoři v Den Haagu a na Konzervatoři ve Veroně, vystupovala s nejlepšími evropskými orchestry (Orchestra of the Eighteen Century, Amsterdam Baroque Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, The Amadé Players, Ars Antiqua Austria, Collegium Maranum, Dresden Instrumental-Concert, Irish Baroque Orchestra atd.). Vyučuje také na JAMU v Brně.
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 4, písm. d), bod 631. Cílem těchto prací je kontrolovat Stav Sítě a zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zañzení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl Zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i V této době považovat za Zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní V týdnu.
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) v Trutnově se bude z důvodu dokončené rekonstrukce budovy stěhovat do původní budovy za "bývalým okresem". Vchod do zrekonstruovaných prostor je samostatný, z ulice mezi Komerční bankou a Billou (za Úřadem práce).
Firma Köster CZ s.r.o. hledá dělníky na výpomoc v kovovýrobě, cca do prosince 2015. Více informací ke stažení zde.
ded 2015 031Město Žacléř se již počtvrté zapojilo do každoroční celoevropské události s názvem Dny evropského dědictví. Přípravy tohoto dne jsou vždy možné díky spolupráci s místními spolky, či řediteli a zaměstnanci místních institucí i firem, kterým patří velký dík za ochotu zpřístupnit zajímavé objekty ve městě. I tento rok nám navíc pomáhali studenti, kteří provázeli příchozí a seznamovali se zajímavostmi.
logo z70V pondělí 28. září 2015 se koná již tradiční závod tříčlenných družstev i jednotlivců "Žacléřská 70 MTB". Letos poprvé spojujeme tento závod  s akcí "Zakončení cyklistické sezóny na žacléřsku". Jde o pohodovou hobby jízdu pro každého a tak i ten kdo nechce závodit, má možnost vydat se po stopách Žacléřské 70 MTB. Prezence účastníků bude probíhat od 10.30 do 11.15 před Městským muzeem na Rýchorském náměstí v Žacléři, vlastní start proběhne v 11.30. Startovné činí 50,- Kč pro dospělého účastníka, cíl akce je opět na Rýchorském náměstí. V tomto prostoru bude zajištěno občerstvení a také se zde bude konat od 14.30 hod. vystoupení hudební skupiny JAKŽ TAKŽ. Přijďte si užít pohodové sváteční pondělí v sedle kola.
M. Vlasák - starosta města
Rada města opět schválila vypsání grantových programů pro rok 2016. Do 30. listopadu 2015 máte možnost požádat o finanční prostředky na pořádání kulturních a sportovních akcí ve městě Žacléř pro rok 2016. Formulář je ke stažení na stránkách města, nebo k dostání na podatelně městského úřadu a u místostarostky. Žádosti s přílohami vložte do obálky označené slovy „Granty 2016". Podmínky byly doplněny o bod týkající se dokládání čerpání prostředků. Po uskutečnění akcí je nutné vypracovat tabulku se souhrnem příjmů a výdajů a sepsat závěrečnou zprávu, která bude zveřejněna na internetu. Těšíme se na Vaše žádosti a věříme, že poskytnuté finanční prostředky pomohou organizátorům akcí a přispějí k pestrosti událostí.
Místostarostka Bc. E. Rennerová
V úterý 15. 9. 2015 od 08.30 - 12.00 hod bude v ordinaci pracovat zastupující lékař MUDr. Vrtala Zd.
čtvrtek 17. 9. 2015 od 13.00 - 17.00 hod MUDr. Jana Rousková
čtvrtek 24. 9. 2015 od 13.00 - 17.00 hod MUDr. Jana Rousková
Město Žacléř se připojilo k soutěži Miss kompost, jakožto obyvatelé našeho města můžete na stránkách www.misskompost.cz přihlásit svůj kompost. Postup je jednoduchý, na zmíněných stránkách v odkazu "Chci soutěžit o titul Miss kompost" vyplníte formulář a zašlete fotografii svého kompostu. Přihlášky je možné vyplnit do 30. listopadu 2015. Soutěží se v rámci celostátní soutěže o zahradní techniku firmy Bosch, zároveň město Žacléř vyhlásí vítěze žacléřského klání.
V pátek 11. 9. 2015 od 8.00 do 10.00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu spodní Bobr (od spodního vodojemu celý Bobr) z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu u č.p. 101 (DPS).
Vážení spoluobčané, ve středu 9.9.2015 od 8.00 do 13.00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu spodní Bobr (od spodního vodojemu celý Bobr) z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu u č.p. 101 (DPS).
nalez 1U rybníku v Prkenném Dole byl nalezen pejsek - přibl. 3 leté štěně kříženec, více na fotografiích. Je mazlivý, milý, uvyklý na vodítko. Pokud znáte majitele, ozvěte se veterináři panu MVDr. Vlčkovi +420 732 194 645.

Ve čtvrtek 17. září se bude od 17.00 hod. konat ve školní jídelně základní školy v Žacléři 7. zasedání zastupitelstva města. Program zasedání je zveřejněn na úřední desce.
Miroslav Vlasák - starosta

 

V pondělí 7. 9. 2015 došlo k odpojení přívodu elektrické energie nelegálně připojené AP stanice internetu firmy NSYS v lokalitě Bobr umístěné v čp. 111. Důvodem je nelegální instalace technologického zařízení a především "černý" odběr elektrické energie. Firma byla na tuto skutečnost písemně předem upozorněna a vyzvána k řešení situace. Připojeným zákazníkům se předem omlouváme za případné komplikace, dodavatelská firma měla dost času věc vyřešit především s ohledem na vaše zájmy.
Město Žacléř
Zahájení nového školního roku proběhne v úterý 1. září od 8.30 hodin. Více informací zde.
Po dobu nemoci od 25. srpna bude v ordinaci přítomna pouze sestra: pro odběry krve, poukazy na pleny, sanity, aplikace injekcí, měření tlaku, převazy a informace z dokumentace.
bieg wopPředchozí ročníky běhu byly velmi populární a proto se organizátoři Andrzej Świerad i Zenon Król rozhodli pokračovat v této nádherné akci. Jméno závodu pochází od pohraniční stráže (WOP), která během období komunismu hlídala státnice hranice. Nyní se hlavní část trasy shoduje s hranicí, ketrá byla pod jejich kontrolou. Start a cíl je v nedaleké Opawie a více informací naleznete na plakátu akce. Facebooková stránka zde.
Firma KERAMTECH s. r. o. Žacléř, Horská 139 přijme vhodného kandidáta na pracovní pozici: SEŘIZOVAČ. Náplň práce: obsluha a seřizování výrobních linek a strojů. Více informací zde.
pirati zPiráti Žacléř vás srdečně zvou do svých řad. Nábor je pro dívky i chlapce ročník narození 2003 a mladší. Stačí přijít na trénink a můžeš začít. Tréninky jsou vždy v pondělí a středu od 15.00 do 16.30, hřiště Žacléř. Nábor začíná poslední týden v srpnu, trvá do konce září vždy v době tréninku. Každou sezónu se hraje spousta venkovních zápasů a ani přes zimu nespíme a hrajeme halové turnaje i zde v Žacléři. Kontakt: Jiří Mužík tel: 724 991 802.
DED2015 Dny evropského dědictví jsou společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Den evropského dědictví se koná každoročně v září v mnoha městech a obcích po celé Evropě – zemích, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci. V České republice je organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Městské muzeum Žacléř a úpičtí výtvarníci srdečně zvou na výstavu k 35. výročí založení spolku úpických výtvarných umělců nazvanou 35 let výtvarné skupiny Úpice. Vernisáž se bude konat v sobotu 12. září od 14 hodin.
Máte chuť dlouhodobě pracovat, chcete zúročit svoji fyzickou zdatnost a vadí Vám být v evidenci úřadu práce? Odstraňte předsudky a přijďte k nám pracovat jako šič / šička.
Na základě rozhodnutí rady města vyhlašujeme z titulu provozovatele vodovodu ve městě Žacléř zákaz odběru pitné vody k zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a jiných důvodů, jimiž není využívání pitné vody z veřejného vodovodu za účelem její konzumace, stravování nebo osobní hygieny. Důvodem je rychle klesající vydatnost zdrojů podzemní vody i pokles průtočného množství ve Sněžném potoce, ze kterého je odebírána voda pro úpravnu v Prkenném Dole.
!!Omezení platí od 5. 8. 2015!!
hud vecerBornflossrock pořádá již tento pátek 14. srpna od 20 hodin vystoupení dvou kapel. Těšíme se na vaši účast.
adamis 2015Přijměte pozvání na vystopupení oblíbeného dua - DUO ADAMIS, které se bude konat 19. září od 17 hod v KD Žacléř.
V sídlišti B. Němcové byl nalezen pejsek - čivava. Majitel nechť zavolá na tel: 773 190 759.
dlr 2015 Na celodenní program Dne lidových řemesel stačila padesátikoruna. I to se mnohým zdálo příliš a neodpustili si výmluvy či poznámky. Jenom procházím. Četla jsem, že je to zadarmo. Tak my půjdeme jinudy. Výmluv, proč nezaplatit vstupné na sobotní Den lidových řemesel si mladí brigádníci museli vyslechnout bezpočet. Padesátikoruna za celodenní hudební program, samostatnou dětskou scénu a 120 stánků k tomu se prostě některým lidem zdála příliš. Někdo mlčky, jiný s komentářem. Jiní zase neřekli vůbec nic a prostě šli. „I když jsme je oslovili, žádali, nezastavili a mířili do davu. Těžko s nimi něco pořídit," podotkl jeden z výběrčích, Vítek Gracík. „Většina nakonec zaplatila i když mnozí si štiplavé komentáře neodpustili. Z našeho místa odjeli jen dva motorkáři a dva Poláci," doplnila Lenka Šormová.
Gospel MaranathaA4 Koncert pod otevřeným nebem (s ohledem na počasí) skupiny Maranatha Gospel Choir. Máme pro Vás připraveno koncertní menu a báječné letní drinky!!! Více informací ke stažení zde.
cvvmHledápme externí spolupracovníky pro výzkum veřejného mínění. Centrum pro výzkum veřejného mínění nabízí spolupráci s obyvateli malých obcí, kteří mají výborné komunikační schopnosti. Náplní práce je oslovování lidí v místě Vašeho bydliště a dotazování se na otázky v rámci výzkumu, který není určen ke komerčním účelům. Jedná se o nárazové aktivity vhodné jako dlouhodobý přivýdělek k penzi, studiu, mateřské/rodičovské dovolené. Odměna může dosáhnout výše 600 Kč měsíčně. Jedná se o cca 6 rozhovorů v délce 45 minut měsíčně s finančním ohodnocením až 180 Kč za jeden rozhovor.
mapa tezbaOznamujeme občanům i turistům, že od pondělí 27. 7. 2015 začnou Lesy ČR provádět těžbu dřeva v prostoru nad zámkem směrem k chatě Ozon. Z těchto důvodů bude uzavřena zámecká spojka směrem k Ozonu a stará jezdecká cesta pod konírnou (viz mapka). Tyto prostory budou označeny páskami a nápisy, protože zde může hrozit nebezpečí úrazu při těžbě dřeva.
MUDr. Tomáš Rousek - Po dobu dovolené od 30. 7. do 11 .8. 2015 bude ordinace uzavřena.
cyklomaraton 2015Druhý ročník cyklistictého závodu Krakonošův cyklomaraton se koná 1. srpna. Start i cíl jsou v Trutnově a účastníci mohou zvolit 2 tratě - kratší a delší. Více informací najdete na www.krakonosuvcyklomaraton.cz.
skola bretZveme občany Žacléře a jejich ratolesti na dětský den na Bretu pod názvem Konec školního roku. Můžete se těšit na skvělou zábavu. Kolektiv areálu Bret.
Na městském úřadě bylo zrušeno místo s volným přístupem na internet. Na náměstí je k dispozici informační centrum a muzeum, které tuto služby nabízí a dále Městská knihovna Žacléř.
marovo kolecko 2014Pozor sejdeme se 4. červenece u penzionu Diana, tentokrát v 9.00 hodin. Trasa jako vždy neměnná a o tom to je, vždyť je Márova! Celkem 55 km po trase Žacléř směr Niedamirów – Miszkowice – Paczin - Kowary – Sciegny (rybí restaurace) - Pomezní boudy – Lysečiny – Hubertuska - Žacléř. Pojeďte zavzpomínat na Máru.

Ve čtvrtek 25. června se ve školní jídelně základní školy koná od 17.00 hod. 6. zasedání zastupitelstva města Žacléř. Více infomací o programu najdete na úřední desce.
Miroslav Vlasák - starosta města

dd 2015 026Horké sobotní odpoledne dne 6. 6. patřilo v Žacléři u kotelny dětem. Mohly si vyzkoušet florbal, házení na koš, malování na garážová vrata akrylovými barvy, dopravní hřiště Rýchorského autoklubu, lezeckou stěnu, skákacího panáka, chůzi na chůdách. Sbor dobrovolných hasičů a zástupce horské služby jim umožnili prohlídku vybavení. O hudbu se postaral DJ Vašek, o občerstvení ženy ze sociální a zdravotní komise. Poprvé bylo také možné prohlédnout si nové dětské hřiště u mateřské školky Na Pilíři.
nalezenec 2015 06 15V sobotu 13. června byl odchycen pes, který se již asi 5 dní potuloval po Žacléři. Jedná se o psa, samce, křížence hnědé barvy s bílými znaky. Je menšího vzrůstu dobré kondice. Pes má modrý obojek. Pokud víte, komu patří, prosím, kontaktujte mě na telefonu 732 194 645.
Polští přátelé pořádají čtyřdenní cyklovýlet s názvem 1000 let s Bobrem. Start je v sobotu 20. června v 10 hodin z Rýchorského náměstí. Kdo má zájem doprovodit polské cyklisty do Lubawky, bude vítán.
Rýchorský autoklub pořádá v neděli 14. června 2015 soutěž RC autíček. Technická přejímka v 9 hodin na náměstí J. Čapka. Pohon elektro, povrch asfalt, kategorie budou vytvořeny na základě technické přejímky. Jezdíme pro radost.
Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na Závěrečný koncert žáků pondělí 15. června v 18.00 hodin sál ZUŠ. Objednávky vstupenek v ZUŠ.
Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na Koncert žáků partnerské hudební školy Szkoly Muzycznej Ist. Im. Oskara Kolberga z Lubania. Koncert se uskuteční ve středa 17. června v 16 hodin v sále ZUŠ.
vystava gross 05Pod širým nebem pod vzrostlými lipami vedle žacléřského městského úřadu nalezla dočasně své místo putovní výstava nazvaná Lidé jako dobytek, Gross-Rosen 1940-1945, historie, která se nás týká. U příležitosti 70. výročí od konce II. světové války je její instalace více než aktuální. Výstava působivě přibližuje historii a podmínky, které panovaly v koncentračním táboře Gross-Rosen, který se nacházel pouhých sedmdesát kilometrů za hranicemi v dnešní polské Rogoznici.
burtarnaNa hrázi prkennodolského rybníka byl dokončen a upraven prostor pro opékání. Technické služby Žacléř připravili rozměrné ohniště i pult, který slouží k úschově dřeva a zároveň jako stůl. Vypravte se se svými blízkými na krátkou procházku a zpestřete si ji posezením u rybníka. Potěší nás, když budete dodržovat pořádek a připravíte třeba ohniště i dřevo pro další příchozí, jak to bývá zvykem u srubů ve skandinávských zemích.
Místostarostka Bc. E. Rennerová
Společnost ČEZ informuje obyvatele o přerušení dodávek elektrické energie v Žacléři v následujících termínech a konkrétních místech:
- 26. června 2015 od 07.30 do 12.30 hodin v místní části/ulice Sněžná, Revoluční, Obránců Míru, K. H. Borovského, J. A. Komenského a Havířská, více viz mapka.
bornfloss 2015 letoV červnovém Žacléřském zpravodaji došlo omylem ke zveřejnění jiného data konání třídenního rockového festivalu Letní Bornflossrock. Koná se v termínu 26. - 27. června 2015. Všichni jste zváni.
Redakční rada Žacléřského Zpravodaje
Ordinace praktické lékařky MUDr. Zuzany Pohlové bude v termínu 7. – 17. července uzavřená z důvodu čerpání dovolené. Zastupujícím lékařem je MUDr. Tomáš Rousek.
dd 2015
Na základě jednání s notářem Mgr. Janem Krčkem je možné připravit pro jednotlivá Společenství vlastníků jednotek nové stanovy přímo panem notářem a zajistit jejich schválení a splnění tak podmínek nového Občanského zákoníku. Předpokládané náklady pro jednotlivá Společenství vlastníků jednotek jsou do 10 tis. Kč vč. DPH a zahrnují notářský zápis o osvědčení ze schůze vlastníků a poskytnutí textu stanov včetně jejich základní úpravy. Pokud máte o tuto nabídku zájem, zašlete tuto informaci na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Miroslav Vlasák - starosta
Společnost ČEZ informuje obyvatele o přerušení dodávek elektrické energie v Žacléři v následujících termínech a konkrétních místech:
- 11. června 2015 od 11.30 do 13.30 hodin v místní části Černá voda, více viz mapka.
- 19. června 2015 od 07.30 do 15.30 hodin v místní části Bobr, více viz mapka.
Farnost Žacléř Vás zve ve čtvrtek 4. června 2015 v 17 hod. v kostele Nejsvětější Trojice na koncert. Na varhany zahraje Ing. Václav Musil a zazpívá Amálie Levová. Vstupné dobrovolné, které bude použito na opravu kostela.
Vážení přátelé, okresní agrární komora Trutnov a městys Černý Důl si dovolují Vás pozvat k účasti a návštěvě na IX. ročníku výstavy zemědělské techniky spojené s praktickým předváděním strojů PODHORY 2015 výstava se koná ve čtvrtek 11. 6. 2015 na novém výstavišti v Čisté v Krkonoších, obec Černý Důl.
plakat merimeVážení přátelé, přijměte srdečné pozvání na blížící se akce do žacléřského muzea. V sobotu 30. května v 16 hodin slavnostně zahájíme výstavu "Pozorujeme, měříme, vyhodnocujeme", kde Vám děti ze ZŠ Žacléř pod vedením Mgr. Radovana Vlčka představí přírodní prostředí Žacléřska. Tím odstartuje již VI. Muzejní noc s pestrým programem. Těšit se můžete na doprovodný program inspirovaný představenou výstavou, výtvarnou dílnu tradičně pod vedením paní Anny Talábové a vystoupení uskupení Trio de Cascades. Těšíme se na Vás!
dlr 2015Předvádění řemesel, stánky s možností zakoupit rukodelné výrobky, dobré jídlo i pití, bohatý kulturní a hudební program se opět blíží.
Sen o létání aneb hledání Malého prince. Slavnostní otevření výstavy VO ZUŠ Žacléř 13. 6. 2015 od 15 hodin v budově ZUŠ. Výstava potrvá 15. - 16. 6. 2015 od 14 do 17 hodin.
KPH 150603 PlakatJménem Kruhu přátel hudby v Žacléři Vás srdečně zvu na poslední koncert letošní sezóny. Jak jsem již avizoval, ve středu 3. června vystoupí vynikající klávesista a hráč na hammondy Jakub Zomer spolu se svým uskupením Blues Bond (Jan Kořínek – keyboard, Martin Kopřiva – bicí) a přiveze jako hosty ještě další vynikající muzikanty (Bharata Rajnošek – trubka, saxofon, Jan Pospíšil, František Kop – saxofony). Jakubovi zajistí vokální doprovod zpěvačky naší ZUŠ. Večer bude věnován písním legendárního Ray Charlese.
KČT Žacléř pořádá ve dnech 28. 7. – 1. 8. 2015 autobusový zájezd do CHUDEŘIC. Navštívíme Most, Teplice, Duchcov, Osek, Bílinu, Mělník, Úštěk, aj. Ubytovaní budeme v dvoulůžkových pokojích s WC - 4 noci se snídaní. Trasy jednotlivých pochodů budou nenáročné. Pro ty, kteří nebudou chtít chodit pěšky, bude vždy přistaven autobus.
Město Žacléř uspělo s žádostí o finance na projekt „Vítejte na Žacléřsku", reg.č. projektu CZ.3.22/3.3.02/14.04310, v rámci kterého byly vydány publikace Žacléřsko, průvodce po zajímavostech a krásách regionu; Všechny cesty vedou do Žacléře, aneb vycházkové trasy v Žacléři a okolí; Cyklotoulky Žacléřskem; Příběhy ukryté v kameni. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013 Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
...
 L1X0218Němci zaujali pozice, moc dlouho ale žacléřské Rýchorské náměstí neudrželi. Společný útok ruských a polských vojáků je brzo zahnal na útěk. S ukázkou k 70. výročí konce II. světové války přijeli první květnový den příznivci vojenské historie ze sousedního Polska, kteří se během tří dnů prodlouženého víkendu zastavili ještě ve Szklarskej Porebě, Karpaczi či Kamiennej a Jeleniej Góře. Organizátorem historicko naučné akce byli lidé zapojení do takzvaného Projektu Arado, v jehož rámci v nedaleké Kaminnej Góře zpřístupnili podzemí a vybudovali expozici vztahují se právě k období světové války.
Čerpací stanice Euro Oil Žacléř přijme pracovníka obsluhy. Zájemci se mohou obrátit na tel. 777 655 523.
cyklosezona 2015Přijměte pozvání na zahájení cyklistické sezony v Žacléři které se bude konat 9. května a start bude v 10.00 hodin na Rýchorském náměstí. Na akci Vás zvou město Žacléř a Svazek obcí Východní Krkonoše. Více informací najdete v příloze.

Ve čtvrtek 21. května se v jídelně Základní školy v Žacléři od 17.00 hod. koná 5. zasedání zastupitelstva města. Program je zveřejněn na úřední desce města.M. Vlasák - starosta

bobr kajakyPolsko - České sjíždění řeky Bobr se uskuteční 17. května. Startuje se v obci Nielestno a dojezd je do Lwówku. Přihlášky zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Počet míst je omezen, proto se neváhejte včas registrovat. A co vás na akci čeká? 4 hodiny příjemné zábavy. Občerstvení po cestě i v cíli. Péče zdravotníků je samozřejmostí. Doprava tam i zpět je zajištěna. Těšíme se na vaši účast.

Irina ZUS2Jménem Kruhu přátel hudby Vás srdečně zvu na další koncerty. 27. dubna začne předprodej na již tradiční koncert – vynikající klavíristka a pedagog Irina Kondratěnko přiveze opět své žáky, kteří se pravidelně a velmi úspěšně zúčastňují mezinárodních soutěží po celé Evropě a USA. Koncert se koná ve středu 13. května, vstupenky je možné objednat již nyní. Na tomto koncertu budou také vylosovány dvě volné vstupenky na příští koncertní sezónu. plakát ke stažení zde.

Firma KERAMTECH s. r. o. Žacléř zabývající se výrobou keramických filtrů pro slévárny, topné keramiky a elektrotechnického porcelánu, hledá vhodného kandidáta na pozici: Prodejce. Více informací ke stažení zde.

V pondělí 4. května bude ordinace pana doktora Rouska uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Dne 16. května od 9.30 hodin se uskuteční prověřovací cvičení pro hasičské jednotky. Cvičení proběhne v Červené kolonii v budově čp. 223. Téma cvičení je zaměřené na vyhledávání a evakuaci osob ze zakouřeného prostředí, hašení požáru a vyhledávání ohnisek, ochrana okolních objektů, spolupráce jednotek se zahraniční účastí na místě události a jejich řízení. Na tuto akci srdečně zveme všechny, kdo chtějí zhlédnout spolupráci jednotek IZS na místě události.

arado 2015Stejně jako v předchozích letech, bude letošní oslava konce 2. světové války v Dolním Slezsku patřit k jedné z největších v Polsku. Po tři dny proběhnou v několika pohraničních obcích a městech rekonstrukce a ukázky bitev. Jako v loňském roce, budete moci přivítat organizátory a účastníky akce přímo u nás v Žacléři na Rýchorském náměstí. Přehlídka uniforem téměř všech stran zapojených do bojů na frontách druhé světové války v Evropě tradičně doplněná o unikátní historická vozidla slibuje zajímavou a lákavou podívanou. Dostavte se 1. května ca. ve 13,30 h na Rýchorské náměstí v Žacléři.

Firma Köster CZ hledá vhodné kandidáty pro možné zaučení na pozici seřizovač. Více informací ke stažení zde.

hrbitov 01V posledních letech jsme se rozhodli věnovat větší pozornost hřbitovům v Žacléři a v jeho osadách. V roce 2014 jsme zahájili drobné úpravy na žacléřském i boberském hřbitově a nechali jsme u krajinné architektky paní Müllerové zpracovat návrh řešení, který budeme v průběhu času dle možností realizovat. Vhodnou příležitostí je Den Země, do kterého se již několik let zapojuje základní i mateřská škola. V minulých letech proběhla v rámci tohoto dne výsadba zeleně v sídlištích Na Pilíři i Boženy Němcové. Tento rok jsme navázali výsadbou zeleně u vstupu na hřbitov a na hřbitově samotném.

Spolek přátel střelby pořádá střeleckou soutěž o putovní pohár města Žacléře. Start je 24. dubna v 16.00 hod. Soutěž se koná v restauraci Sport (vinárna) Startovné: 50,- Kč dospělí a 20,- Kč mládež. Přihlášky na místě.

carodejniceSbor Dobrovolných Hasičů pro vás pořádá tradiční pálení čarodějnic. Datum konání - 30. 4. 2015. Místo konání – dětské hřiště pod hasičskou zbrojnicí od 17 hodin do noci. Soutěže pro děti o dobroty. Příjemné první jarní posezení pro dospělé. Občerstvení pro všechny. Po setmění pěkný ohňostroj. Zapálení hranice kolem 19 h. Soutěž o nejhezčí čarodějnici. Prodej cukrové vaty. Tato tradiční akce se koná za přispění města z grantového programu pro kulturu a sport.

Upozorňujeme občany, že Městský úřad Žacléř bude ve čtvrtek 16.04.2015 po celý den uzavřen z důvodu školení pracovníků.

Děkujeme za pochopení, K.Markelová, tajemnice MěÚ

skrin parteNa začátku měsíce dubna byla na Rýchorském náměstí, které je městskou památkovou zónou, upevněna nová vývěsní skříňka pro parte. Nahradila původní dřevěnou, která musela být často opravována a postupem času používáním chátrala. Autorem nové, zdobné, bytelné, kovové „skříňky" je místní umělecký kovář pan Živný. Vzniklo tak důstojné místo pro zveřejňování oznámení o úmrtí místních občanů. Opravu by si jistě zasloužila celá fasáda domu, na které je umístěna, třeba se nám i toto podaří v blízké době.

panochovo kvarteto - s n strojiKruh přátel hudby Žacléř Vás srdečně zve na další koncert. Již ve středu 15. dubna v 19 hodin vystoupí v sále ZUŠ náš tradiční host – Panochovo kvarteto, které se již neuvěřitelný 47. rok drží ve světové špičce. Tentokrát zazní díla J. Haydna, C. Debussyho a na závěr uslyšíme kvartet e moll "Z mého života" B. Smetany. Vstupenky jsou již v prodeji v ZUŠ, lze je také objednat e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) telefonicky (499 776 350) nebo pomocí sms (774 032 776). Plakát ke stažení zde.

Sbírka na pomoc potřebným pro diakonii Broumov se bude konat ve dnech 20. 4. – 24. 4. 2015, vždy od 10.00 – 16.00 h v bývalé místnosti žacléřské prádelny (za rohem prodejny Coop Na Pilíři) a vedle bývalé prodejny pana Šrola v ulici J. Jarosche.

Každoroční jarní velkoobjemové kontejnery budou v letošním roce přistaveny ve dnech od 28. 4. (úterý) do 29. 4. (středa) 2015. Stanoviště zůstávají jako při předchozích akcích - kotelna Na Pilíři a prostory u vlakového nádražní. Přistavení kontejnerů je plánováno na osmou hodinu ranní. Kontejnery budou dle potřeby průběžně odváženy až do cca 18.00 hodin. Po celou dobu akce bude na obou stanovištích přítomen pracovník TSŽ, který bude dohlížet na pořádek. Tato služba je určena pro občany města Žacléř – není určena pro podnikatele. Železný odpad nevhazujte do kontejeru, ale odkládejte vedle kontejneru, pracovníci TSŽ je odvezou samostatně.

d11 sobotkaV pondělí 23. března 2015 jsem měl tu čest zúčastnit se za Euroregion Glacensis jednání s premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou na téma stavby dálnice D11 a navazující rychlostní komunikace R11 a jejich napojení na polskou rychlostní komunikaci S3, které v rámci slavnostního otevření rekonstruovaného hospitalu Kuks inicioval hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc Jednání se dále zúčastnili starosta města Trutnov a poslanec PČR Mgr. Ivan Adamec, starosta města Náchod a poslanec PČR Jan Birke a zástupci Ministerstva dopravy ČR a ŘSD.

V pátek 27. 3. se v Trutnově ztratil pejsek a podle všeho se přibližuje k Žacléři přes Babí. Viděli ho běžet směrem na Babí a dále na Žacléř. Více informací zde.

HS-010V neděli 8. března proběhla snad docela podařená akce v Prkenném Dole. Příchozím byla krom svařeného vína nabídnuta i prohlídka prostor stanice Horské služby Žacléř. Předvedli jsme naši techniku a krátce pohovořili o práci horské služby. Při ukázce zásahu jsem pomluvil o problematice první pomoci a navázal tak na zdařilou, již proběhlou, přednášku Mgr. Lucie Schubertové. Vybranou, fiktivně zraněnou, lyžařku jsme pak společně na svahu, u příležitosti MDŽ, cvičně ošetřili. Předvedli jsme, jak se provádí vyšetření zraněného lyžaře, naložení krčního fixačního límce, vakuové fixační dlahy, naložení do saní a svoz.

Rýchoprský autoklub pro Vás připravil na měsíc duben tyto zajímavé akce. Všichni jste srdečně zváni.

Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá 40. ročník Velikonočního turnaje. Turnaj se uskuteční v sobotu 11. dubna od 8.00 hod. v Národním domě. Kategorie – registrovaní a neregistrovaní. Startovné činí 50,-Kč. Přihlášky přijímá pan Oldřich Řehák a hotel Sport do 8. dubna. Turnaj podporují tito sponzoři oddílu stolního tenisu: Město Žacléř, KERAMTECH Žacléř, spol. s r.o., Libor Šrol.

dilna den zemeSrdečně zveme děti i dospělé na výtvarnou dílnu v úterý 21. dubna 2015 od 15 do 18 hodin do žacléřského muzea. U příležitosti Dne země budeme vyrábět dekorace z recyklovatelných materiálů pod vedením paní Anny Talábové. Vstupné zdarma. Těšíme se na příjemně společně strávené odpoledne!

Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici:
1. Člen terénní pracovní skupiny projektu LIFE CORCONTICA.
Předpokládané datum nástupu: k 1. dubnu 2015
Zájemci mohou zasílat přihlášky do 23. 3. 2015
2. Asistent koordinátora obnovných prací projektu LIFE CORCONTICA.
Předpokládané datum nástupu: duben (květen) 2015
Zájemci mohou zasílat přihlášky do 27. 3. 2015 do 12.00 hod.
Více informacích a dokumenty ke stažení zde.

Pracovní pozice: Skladník, obsluha manipulačních vozíků
Úvazek: Hlavní pracovní poměr
Směnnost: Jednosměnný provoz
Nástup dne: 4. 5. 2015
Mzda: od 80,- Kč /hod.

KPH Žacléř upozorňuje, že středeční koncert KPH Lukáše Klánského se odkládá pro onemocnění účinkujícího na středu 1. dubna. Objednané a již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Plakát ke stažení zde. Děkuji za pochopení J. Jirásek

8. března od 15.00 hodin v Prkenném Dole – lyžařský areál Arrakis stanice HS proběhne seznámení s činností a technikou horské služby. Odvážnou lyžařku čeká překvapení. Srdečně zveme všechny občany. Na setkání s vámi se těší Sociálně-zdravotní komise Města Žacléř.

fenka jiri kopecDne 5. 3. 2015 odpoledne byla na Jiřím kopci nalezena fena. Je hnědé barvy s bílou náprsenkou a vpředu s bílými ponožkami. Má kupírovaný ocas. Dle chrupu lze odhadovat, že se jedná o odrostlejší štěně. Je poslušná, v dobrém výživném stavu. Byla nalezena s červeným obojkem s kostičkami. Pokud víte, kdo je majitelem, prosím dejte vědět na telefonní číslo: 732 194 645.

prednaska gronskoPřijměte pozvání na přednášku o Grónsku předních odborníků na toto téma manželů Aleny a Jaroslava Klempířových. Nenechte si ujít jejich poutavé vyprávění o této neobvyklé zemi, tamní přírodě, lidech a jejich způsobu života, o překvapivé spojitosti se Žacléřem díky stopám Moravských bratří v Grónsku a dalších tématech, které můžete otevřít i vy, svými konkrétními dotazy.

Přednáška Mgr. Lucie Schubertové na téma - Základy první pomoci v prostorách restaurace Sport. Dnes od 17.00 hodin ve vinárně restaurace Sport.

V pondělí dne 2.3.2015 od 8.00 do 14.00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu spodní Bobr (od spodního vodojemu celý Bobr) z důvodu opravy poruchy na vodovodním řadu naproti čp. 118.

 L1X0127Žádné hrany, žádné umělé skluznice. Pouze poctivé ručně vyrobené lyže, bambusové hole a jednoduchá vázání. Taková musela být výbava každého z účastníků Historického trojboje na ski. Svah pod Polákem po pečlivé úpravě od členů Spolku lyžců nabídl běžeckou trať, slalom i skokanský můstek s precizní stopou. Stačilo nasadit lyže a vyrazit. Jenže. „Chtělo to nějaký stoupací vosk, všechno jsem musel tahat rukama," hlásil v cíli běžecké disciplíny jeden z účastníků, Miroslav Pikl. Tvrdý podklad sice nebyl ledový, ale přesto pořádně kluzký a rychlý. V následném slalomu tak bylo plužení téměř nezbytnou podmínkou zdárného dokončení disciplíny.

Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 3+1 v ul Rýchorské náměstí 16/2; 1+1 v ul. Na Pilíři 124/35; 1+0 v ul. Ml. horníků 137/13; 1+1 v ul. Ml. horníků 137/7, 137/15; a 1+1 v ul. Havířská I 217. Prohlídky budou realizovány dne 09.03.2015 (ul. Rýchorské náměstí, Na Pilíři, Ml. horníků) a 11.03.2015 (ul. Havířská I), případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.

vicka pertSociální a zdravotní komise města Žacléř ve spolupráci s Klubem žen vyhlašuje "Sbírku víček pro Anetku". Devítiletá Anetka žije od narození se svými rodiči a bratrem v Žacléři. Potýká se s velice závažným fyzickým a mentálním postižením. Potřebuje neustálý dohled, 24hodinovou péči. Nechodí, nesedí, neleze, nemluví, nejí, nepolyká. Toho „NE" je opravdu velmi mnoho. Proto nebuďme lhostejní a pomozme!!!

Obec Bernartice, na základě ustanovení § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: úředník územního samosprávného celku – ekonom, účetní. Více ke stažení v PDF zde.

Flag of Tibet svgŽacléř se i tento rok připojí k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", při níž si připomínáme 56 let od povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky, a při němž zemřel téměř milion Tibeťanů. Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města a nyní se pravidelně účastní na 600 obcí, měst a institucí v Čechách a další stovky vlají v ostatních evropských zemích.

zed hrbitovVečer z 20. na 21. ledna 2015 došlo ke zřícení části cihlové hřbitovní zdi. Po uplynutí zimy budou zahájeny opravy, které budou pokračovat i v letních měsících. Technické služby Žacléř vyhradí pracovníka, který bude pověřen opravou, rádi bychom těmito pracemi také pověřili obyvatele pracující pro město v rámci veřejně prospěšných prací. Bude nutné vyvalené cihly očistit, rozebrat zbylé porušené části, vytvořit pevný základ a postavit novou zeď. Práce budou probíhat po delší dobu, prosíme tedy občany, jejichž rodinní příslušníci nalezli na žacléřském hřbitově místo posledního odpočinku, o trpělivost.
Místostarostka Bc. E. Rennerová

Z důvodu provedení prací na zajištění stability svahu tělesa komunikace a opravy propustku byl dohodnut termín úplné uzavírky tak, že je využito týdne jarních prázdnin, kdy nebudou školní děti dojíždět do škol, a odpadá tedy zajištění průjezdu "školních" autobusových spojů. Zároveň byl dohodnut čas 7 – 19 hod., kdy bude úplná uzavírka, tak aby obyvatelé obcí severně od místa uzavírky mohli projet do zaměstnání, případně zpět ve směru do/z Trutnova bez komplikací. Pro potřeby otáčení vozidel bude obcí Zlatá Olešnice vyklizen prostor u restaurace Fontána.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
Obec:
Černá Voda u Žacléře (u Závorků) .....TS 222
Ve dnech:
25. 2. od 08.00 do 16.00
27. 2. od 08.00 do 16.00

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
Obec:
TS 439 (VUD), 1139 (VUD), 43 (Lampertice u nádr.), 1252 (Lampertice kolonie), 222 (Černá Voda), 1008 (Černá Voda - vodní zdroj), 25 (Královec u kostela), 904 (Královec u celnice), 1247 (Královec celnice)
Ve dnech:
6. 3. od 08.00 do 16.00

Nové spojení Trutnov - Žacléř - Lubawka v soboty, neděle a svátky. Odjezdy z Trutnova (stan. 6) 7:45, 11:45, 15:45, 19:45. Odjezdy z Žacléře náměstí 8:12, 12:12, 16:12, 20:12. Odjezdy z Lubawky 9:26, 13:26, 17:26. Příjezdy do Trutnova 10:15, 14:15, 18:15. Na lince platí tarif IREDO. Cena za jízdu Trutnov - Lubawka je 26 Kč (4 zł) a Žacléř - Lubawka je 15 Kč (3 zł). Více info o tarifu na www.oredo.cz, jízdní řády naleznete na www.idos.cz.

KČT Baník Žacléř pořádá 45. ročník tradičního přejezdu Rýchor. Start je 7. února od 7 do 9 hodin od Národního domu a cíl mezi 12 a 16 hodinou na Boudě Hubertus. Startovné s jízdným 65 Kč dospělý, 40 Kč děti do 18-ti let. Odjezd autobusu na Pomezní Boudy je v 8.30 hodin od Národního domu. SKOL

V sobotu 7. února proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu:
09.00 - 09.30 hod. - bývalá kotelna na Pilíři (u sauny)
09.30 - 10.00 hod. - areál KSÚ - TSŽ, Nádražní 37
Časový interval je pouze informativní. ELEKTROODPAD – kompletní televize, ledničky, pračky, sporáky, audio, video, počítače apod. lze odevzdávat průběžně v areálu technických služeb Žacléř – bývala DOSka (za vlak. nádraží).

ples 2015-016V sobotu 31. ledna hostil sál kulturního domu již 11. ročník městského plesu, který pro vás každoročně připravují členové Komise pro kulturu a sport. Pro tento ročník byla zvolena nová kapela Holiday Express z Jaroměře, kterou doplnila vystoupení pěveckého souboru ze žacléřské základní umělecké školy. Večer dále zpestřila stepovým a line dance vystoupením taneční skupina Star West Trutnov. Po domluvě s vedením základní školy jsme mohli jako každoročně využít výzdobu, kterou připravila p. učitelka Dočekalová se svými žáky pro školní ples. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru a těšíme se na shledání v roce 2016.

dalnice 1Ve středu 28. 1. 2015 zorganizovala starostka Gminy Lubawka paní Ewa Kocęba setkání k výstavbě rychlostní komunikace S3, která bude pokračovat na české straně rychlostní komunikací R11 a od Jaroměře dálnicí D11. Tohoto setkání se zúčastnil poslanec polského parlamentu a zástupce Dolnoslezského Wojwodství. Přítomní byli informováni o tom, že již začíná výstavba úseku S3 v úseku Legnica – Bolkow a intenzivně se pracuje na přípravě úseku Bolkow – Lubawka. Na naší straně by měla začít stavba úseku Hradec Králové - Jaroměř v roce 2016, v roce 2018 potom stavba úseku Jaroměř – Královec.

Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. ledna bude naše ordinace uzavřena. Zastupující lékař MUDr. Pohlová Zuzana. Čtvrtek - Bernartice 13.00 - 18.00 hod. a v pátek - Bernartice  7.00 - 11.00 hodin. MUDr. Rousek.

Oznámení o záměru „Stavba spojení rychlostní silnice S-3 v úseku Legnica – Lubawka od km 67+650 ke státní hranici se silnicí R-11 (česká strana)" – mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území ČR.

Šipkový oddíl TJ Baník Žacléř pořádá ve spolupráci s městem Žacléř Memoriál Vladislava Halenára. Turnaj se uskuteční v sobotu 31. ledna v restauraci Kahan. Prezentace: 12.30 - 13.00 amatéři, 12.30 - 14.30 ženy a od 12.30 do 16.00 kategorie open. Přijďte změřit své síly se svými spoluobčany! Více v propozicích turnaje zde.

11 MPDobrý den, přijměte pozvání na 11. Městský ples v sobotu 31. ledna od 20 hodin v kulturním domě. Tentokrát se nám představí energická kapela Holiday Express spolu s Little Wings z umělecké školy. Těšíme se na Vaši účast, vstupenky je možné již nyní zamluvit v žacléřském muzeu a infocentru na tel: 499 739 225 či osobně.

Vyzývám chovatele psů, aby byli v současné době mimořádně obezřetní. Bohužel se začaly opět objevovat pravděpodobně cílené otravy psů. Mezi psy není žádná spojitost - jsou to psy ze zahrádek i z bytů. Rád bych proto upozornil všechny chovatele - nenechávejte své psy pobíhat volně, nenechávejte psy uvázané bez dozoru před obchody, snažte se co nejvíce zamezit případnému kontaktu psa s nástrahou. V případě podezření na otravu mě ihned kontaktujte. MVDr. Ondřej Vlček - 732 194 645

ZŠ Žacléř pořádá zápis do 1. tříd a to ve čtvrtek 22. ledna od 14.30 do 17.30 a v pátek 23. ledna od 14.30 do 16.30 hodin. Více informací naleznete zde.

gronsko 1Tento největší ostrov na světě, ležící na rozhraní Atlantiku a Severního ledového oceánu, se již dávno stal druhým domovem Aleny a Jaroslava Klempířových. Pokud zde nepodnikají své objevitelské cesty, žijí zpravidla v městečku Ilulissat (Ledová hora). Mají zde pronajatý byt, jedí tulení maso, slaví grónské vánoce – zkrátka, postupně se z nich stali nefalšovaní Gróňané.

Ministerstvo životního prostředí ČR oznamuje zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ke koncepci „Národní plán povodí Labe".

Ministerstvo životního prostředí ČR oznamuje zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ke koncepci „Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020".

Zámecká spojka již má dostatek sněhu pro klasiku i bruslení, navíc ani za tmy nejsou nezbytně potřeba čelovky, cesta je dostatečně viditelná. Na odpolední či večerní projetí tu jsou velmi dobré podmínky. V pondělí jsme ve třech ujížděli napadlý sníh pod stoupání k Modrému kříži, v úterý a středu budeme pokračovat. A ve čtvrtek nezapomeňte na neformální zahájení běžkařské sezóny a úlitbu Krakonošovi, ať nám zachová přízeň.

Dnes 6. ledna jsme projeli skútrem stopy pro klasiku na běžky od Köstru, kolem Růžového paloučku, kolem letiště v Bobru a dále po hranici přes Boberský přechod na Polák k Tirbaru. Pro klasické běžky vyhovující terén, místy s opatrností pro malou sněhovou vrstvu. Na portálu bilestopy.cz zatím není vyznačeno – technický problém na straně www. TSŽ

Byly upraveny první běžecké stopy Lyžařská stopa Žacléř - Hubertus a Žacléř - (Zámecká) - Ozón. Využívejte a prosíme neničit ;-)

Ve čtvrtek 25. 12. 2014 se konal v Národním domě už 32. ročník tradičního Vánočního turnaje tříčlenných družstev ve stolním tenise. Turnaj se hraje vyřazovacím systémem na 2 porážky. Díky tomuto systému si každý účastník dostatečně zahraje, což je hlavním účelem tohoto sportovního klání. Letos využilo možnost rozhýbat se po náročném Štědrém večeru 30 hráčů v deseti družstvech. Vedle již tradičních účastníků bylo několik úplně nových hráčů, já osobně mám největší radost z toho, že se účastnili i čtyři děti.

betlem 2Trutnovští skauti v neděli 21. prosince opět přivezli do Žacléře Betlémské světlo. Již třetím rokem měli Žacléřští možnost zažehnout Betlémské světlo ve svých lucerničkách, přenést jej do svých domovů a naladit se na vánoční čas. Před příjezdem do Žacléře se skauti ještě zastavili v domově důchodců v Lamperticích a potěšili tak tamní klienty, mezi nimiž je také řada žacléřských obyvatel.

Místostarostka Bc. E. Rennerová

Půlnoční mše – 24. prosince ve 22 h v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři, pořádá Římskokatolická farnost Žacléř.

Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá 32. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Turnaj se uskuteční 25. prosince od 8.00 hod. v Národním domě. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Přihlášky přijímá pan Mirek Vlasák na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo SMS na č. 608 863 289 a osobně Oldřich Řehák nebo Hotel Sport do 19. prosince. Sponzory turnaje jsou: město Žacléř, pan Libor Šrol, KERAMTECH, spol. s r.o., Žacléř. Startovné ve výši 150,- Kč za družstvo je třeba uhradit nejpozději při zahájení turnaje.

Upozorňujeme na změnu ordinační doby v období vánočních svátků. Zároveň vám přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce nadcházejícím. MUDr. Tomáš Rousek.

Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 1+1 v ul. Na Pilíři 124/8, 124/40, 2+1 v ul. J.A.Komenského 165/8, 1+1 v ul Rýchorské náměstí 305/2 a 1+0 v ul. K. Čapka 388/41. Prohlídky budou realizovány 12.01.2015, případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.

Úřední hodiny Městského úřadu v období vánočních a novoročních svátků

V pondělí 22. 12. 2014 - 08.00 - 11.30    12.30 - 17.00

V úterý 23. 12. 2014 - zavřeno

V pondělí 29. 12. 2014 - 08.00 - 13.00 (není zaručeno obsazení všech kanceláří)

Od úterý 30. 12. 2014 do pátku 02 .01. 2015 - zavřeno

Od pondělí 05. 01. 2015 Vám budeme opět plně k dispozici.

Příjemné prožití vánoční ch svátků a mnoho štěstí v novém roce!

Přijměte pozvání k převzetí Betlémského světla v neděli 21. prosince od 17.00 do 17.30 h v hlavní chodbě městského úřadu v Žacléři. Budou zde na vás opět čekat trutnovští skauti, kteří jej dopraví do Žacléře. Šíření betlémského světla je novodobým vánočním zvykem, který vznikl v Rakousku v roce 1986. Původně bylo zamýšlené jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi pomáhají zrakově postiženým dětem. Od té doby se uskutečňuje pravidelně a putuje stále dál a dál. Každý ročník má své motto, tím letošním je "Sdílení štěstí vám přinese pokoj".

Přijďte si užít předvánoční čas na adventní koncert, který jsme připravili od 17 hodin pro naše ubytované a lidi z blízkého okolí. Přijede nám zahrát dlouholetý přítel areálu Bret pan Petr Nacher s dcerou Terezkou. Poslechneme si koledy v předvánoční atmosféře v restauraci areálu Bret a navodíme tím příjemnou atmosféru. Nebudou chybět vánoční pochutiny. Rodinný areál Bret.

nalezenec 12 2014V sobotu 13. prosince okolo 19.30 nalezen šedo/černo/bílý pejsek menšího vzrůstu. Na sobě měl víceřadý řetízkový obojek (evidentně velký, byl do něj zamotaný), pobíhal u silnice kousek pod bunkry na Babí. Byl předán městské policii Trutnov a v trutnovském útulku čeká na svého majitele. Dle stavu nebyl na "toulkách" dlouho.

barborka kowary 6V pátek 5. prosince jsem se na pozvání starosty města Kowary zúčastnil hornických oslav svátku horníků, který se slaví při příležitosti svátku patronky horníků, sv. Barbory. Nejprve proběhlo slavnostní zasedání zastupitelstva města Kowary v krásné zasedací místnosti na radnici v Kowarech. O historii hornictví v tomto, od nás nepříliš vzdáleném městě, vyprávěl poutavě pan Franciszek Gawor, nestor horníků. Po zasedání se všichni přítomní přemístili do hotelu Jelenia Struga, ze kterého je přímý vstup do podzemních štol bývalého uranového dolu.

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 se od 17.00 hod. koná ve školní jídelně základní školy Žacléř 2. zasedání zastupitelstva města. Program zasedání je zveřejněn na úřední desce města.
Miroslav Vlasák - starosta

strom-014Dne 30. prosince se již počtvrté sešli místní obyvatelé o první adventní neděli na Rýchorském náměstí, aby přihlíželi rozsvěcení vánočního stromu, vyslechli vánoční písně a naladili se na vánoční atmosféru. V úvodu promluvil o vánoční symbolice jáhen Josef Čížek. V hudební části programu vystoupily děti z mateřské a základní umělecké školy, které vystoupení pilně nacvičovaly pod vedením svých učitelek a ve spolupráci se Základní uměleckou školou. Pro příchozí byl připraven malý vánoční trh s prodejem svící, vánočních ozdob.

vanocka-0054. ročník O nejlepší vánočku pod Rýchorami se opět vydařil. Účastnilo se 20 soutěžících ze Žacléře, Libče, Trutnova, Červeného Kostelce, Janských Lázní a dokonce i z Hradce Králové. Mezi soutěžícími byli i dva muži. Hojný počet diváků hodnotil 3 nejlepší vánočky - 1. místo Hetflejšová Milena ze Žacléře, 2. místo Šritrová Eva - Žacléř a 3. místo Rimplová Renáta také ze Žacléře. Porota hlasovala takto - 1. místo Hamplová Ludmila - Libeč, 2. místo Horká Jitka - Trutnov, 3. místo Rosecká Erika -Žacléř. Všichni soutěžící obdrželi malý dárek jako poděkování, výherci pak hodnotné ceny do kuchyně.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „VTE 3 Zlatá Olešnice – Sol Et Ventus Zlatá Olešnice s.r.o." byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení. Více v pdf zde.

V sobotu 6. prosince proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu:

09.00 - 09.30 hod. = bývalá kotelna na Pilíři (u sauny)
09.30 - 10.00 hod. = areál KSÚ - TSŽ, Nádražní 37

Časový interval je pouze informativní. ELEKTROODPAD – kompletní televize, ledničky, pračky, sporáky, audio, video, počítače apod. lze odevzdávat průběžně v areálu technických služeb Žacléř – bývala DOSka (za vlak. nádraží).

kosterDne 14. listopadu 2014 byla ve firmě Keramos Žacléř s.r.o. instalována dospalovací komora DKG 100 komorové vypalovací pece průmyslové keramiky. Toto zařízení bylo pořízeno za účelem splnění všech emisních limitů dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a k zamezení šíření emisí znečišťujících látek, které od léta letošního roku obtěžovaly obyvatele žijící v okolí nadměrným zápachem.

Knihovna bude z technických důvodů uzavřená od 8. do 31. prosince 2014. Již vypůjčené knihy Vám budou automaticky prodloužený.

Město Žacléř vypisuje výběrové řízení na pozici - jednatel a ředitel společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r. o. Do funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r. o. může být jmenována fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.
Více na úřední desce zde.

kopana bretMáme tu již VI. ročník zimního turnaje v malé kopané. Udělejte si 13. prosince čas a přijďte si zahrát nebo se podívat na zajímavé souboje šikovných fotbalistů ze Žacléře, Trutnova a jiných koutů naší republiky. Bavit se fotbalem a po turnaji, jak kdo umí, to je oč tu běží...Takže v sobotu, 13. prosince v 9.00 začíná turnaj, na který Vás zve a těší se areál Bret v Prkenném Dole - Žacléři! Více na http://bit.ly/turnaj_mala_kopana – pravidla turnaje.

vanoce vanoce prichazejiPřijďte se dozvědět o historii těchto svátků, prohlédnout si staré vánoční pohlednice a nechat se inspirovat vánoční výzdobou, kterou pro Vás připravil Klub žen. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v neděli 30. listopadu 2014 ve 14.00 hodin. Program bude pokračovat vánoční výtvarnou dílnou od 15.00 do 17 hodin. Martina Luštincová předvede zdobení perníčků a pod vedením Anny Talábové si můžete vyrobit zvoneček z pedigu, kterým můžete zazvonit při rozsvěcení vánočního stromečku u Městského úřadu. Pro nejmenší jsou připraveny omalovánky.

barta fotoZveme Vás na další mimořádný koncert Kruhu přátel hudby v Žacléři. Ve čtvrtek 4. prosince v 19 hodin v sále ZUŠ vystoupí skvělý violoncelista Jiří Bárta. Je držitelem prvních cen v mnohých světových soutěžích i prestižních ocenění za nahrávky (Hammer Rostropovich Award Los Angeles, Europäische Förderpreis für Musik Dresden, Klassik Heute Empfehlung, Grammophone Editor´s Choice atd.). Vystupuje sólově i v komorních uskupeních po celém světě, spolupracuje i s prestižními orchestry (Royal Philharmonic Orchestra London, Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Berliner Symphoniker atd.). Tentokrát na koncertě zazní Suity pro sólové violoncello J. S. Bacha. Plakát ke stažení zde.

kasna namesti 9V měsících květnu až listopadu probíhaly restaurátorské a opravné práce na kašně ve středu náměstí. Kašna je kulturní památkou a stojí v městské památkové zóně, což nám umožnilo čerpat na její opravu finance z ministerstva kultury z programu Regenerace městské památkové zóny. Velice nás těší, že po desítkách let mohla být provedena odborná oprava objektu, který patří mezi jednu z dominant náměstí již více než 150 let. Na restaurátorské práce byla poskytnuta 50 % dotace. Náklady na restaurování činily 459.562,- Kč včetně DPH. Pracemi byl pověřen kamenosochař Hynek Bláha, který podal nejnižší nabídku.

Již dlohodobě jednám s Královéhradeckým krajem o rekonstrukci komunikace z Trutnova přes Babí do Žacléře a Královce. Projektová dokumentace na úsek Prkenný Důl - Královec je zpracovaná již několik let a po dohodě s 1. náměstkem hejtmana Ing. Rumlem, náměstkem hejtmana Ing. Janečkem a náměstkem hejtmana Dvořákem se celá akce pomalu blíží k realizaci. Stavba je rozdělena na tři úseky - Trutnov - Babí, délka 5,663 km, předpokládané náklady 40 mil. Kč, předpoklad realizace 2018/2019, Babí - Prkenný Důl, délka 2,154 km, stavební náklady cca 30 mil. Kč, realizace cca 2017/2018, Prkenný Důl - Žacléř - Královec, délka 7,475 km, stavební náklady 91 mil. Kč, realizace 2016/2017.

Město Žacléř vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v městském muzeu. Bližší informace a instrukce k podání přihlášky v sekci "Úřední deska".

strom 2014V podvečer o první adventní neděli proběhne u městského úřadu již tradiční Rozsvěcení vánočního stromu. Členové kulturní a sportovní komise pro vás opět připravují hudební i doprovodný program. Děti z mateřských škol a základní umělecké školy již několik týdnů nacvičují vánoční koledy, které vám zazpívají před městským úřadem. Pod lipami u dřívějšího hornického domu si budete moci zakoupit vánoční svíce, perličkové vánoční ozdoby a něco dobrého k snědku a pití. Členové kulturní a sportovní komise opět připraví horkou medovinu a svařené víno, výtěžek z prodeje těchto nápojů bude věnován účinkujícím školám. Mateřské centrum Žabka nabídne punč pro děti a perníčky.

Srdečně Vás zveme na 4. ročník o Nejlepší vánočku pod Rýchorami. V příloze naleznete plakát a pokud budete chtít soutěžit tak i přihlášku. Vánočka se bude konat v sobotu 22. listopadu v MŠ na Pilíři od 14 hod. Hezký podzim Vám přeje Žaneta Dolanová.

Plakát a přihláška v pdf.

Okrskové cvičení se bude konat 22. listopadu. Zčátek v 9.00 hodin na parkovišti před f. Gemec (bývalá šachta).
Zúčastněné jednotky:
JPO II  – Žacléř
JPO II  – Lubawka
JPO III – Horní Staré Město
JPO V  – Lampertice
JPO V  – Bernartice
JPO V  – Zlatá Olešnice

Dovolujeme si Vás opět pozvat na tradiční zimní Bornflossrock, který se bude konat 29. listopadu v Kulturním domě Žacléř od 16.00 hodin. Vstupné jako vždy - 100,-Kč. Jedná se o již 5. ročník zimního festivalu s názvem Bornflossrock. Po několika letech se vrací na scénu Bornflossrocku známá rocková kapela NANOVOR.

sv kat 2014V sobotu 22. listopadu od 14.00 hodin se v naší obci konají 3. SLAVNOSTI SVATÉ KATEŘINY, benefiční akce, na kterou vás co nejsrdečněji zveme. Slavnosti sv. Kateřiny jsou novou tradicí v naší obci, která vznikla v roce 2012 za účelem podpory veřejné sbírky na rekonstrukci kostela. Tato dominantní historická stavba tu stojí stovky let a my věříme, že si zaslouží naše snahy o její zachování.

glacensis 4Ve čtvrtek 6. listopadu jsem se zúčastnil konference, kterou byl zakončen společný projekt všech česko – polských euroregionů s názvem „EUREGIO PL-CZ". Konference se konala v Piastovském zámku v polské Raciborzi. Na česko – polské hranici působí 6 euroregionů – Beskydy, Glacensis, Nisa, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko. Racibórz se nachází na území euroregionu Silesia. Celý projekt trval tři roky a byl realizován v několika oblastech – vzájemné poznávání a rozvíjení spolupráce mezi jednotlivými partnery projektu, získávání zkušeností v zahraničí, mapování problémů v přeshraniční spolupráci a propagace, informační opatření a zvyšování povědomí o přeshraniční spolupráci.

MUDr Tomáš Rousek - dovolená od 18. - 21 . listopadu

Zástupující lékaři:

18. 11. MUDr. Zuzana Pohlová Žacléř 7.00 - 11.00 hod.
19. 11. MUDr. Zuzana Pohlová Žacléř 7.00 - 10.00 hod.
20. 11. MUDr. Zuzana Pohlová Bernartice 7.00 - 10.00 hod.
21. 11. MUDr. Václav Linka Trutnov-Horní St.Město 7.30 - 12.00 hod.

S oznámením záměru stavby větrné elektrárny „VTE 3 Zlatá Olešnice – Sol Et Ventus Zlatá Olešnice s.r.o." je možné se seznámit na odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu Žacléř v následujících dnech a časech:

hrbitovPro Městský hřbitov, místo posledního odpočinku našich blízkých a mnohých obyvatel Žacléře, nebyla po dlouhá léta vypracována ucelená koncepce a plán úprav. Doposud prováděné práce se neřídily žádným dlouhodobým výhledem a plánem. Rozhodli jsme se proto oslovit krajinářskou architektku paní Ing. Jarmilu Müllerovou z Trutnova, která se specializuje na řešení hřbitovů a požádali ji o zhodnocení stavu a vypracování komplexního návrhu pro budoucí roky.

vanoce vanoceDny se pomalu zkracují, blíží se zima a s ní jedny z nejhezčích svátků v roce - Vánoce. Abychom vám zpříjemnili adventní čas, přichystali jsme pro vás výstavu pod názvem "Vánoce, Vánoce přicházejí". Srdečně Vás zveme na vernisáž v neděli 30. listopadu ve 14 hodin, na kterou v 15 h naváže výtvarná dílna vánočních ozdob opět pod vedením paní Anny Talábové. V 17 hodin si můžete vychutnat již tradiční rozsvěcení vánočního stromečku před Městským úřadem. Těšíme se na viděnou!

eliska webMěsto Trutnov ve spolupráci s vedoucím partnerem projektu Euroregionem Glacensis Vás zvou na slavnostní otevření rozhledny Eliška na Stachelbergu. Otevření proběhne dne 11. listopadu v 15.00 hodin. Kulturní program je zajištěn a těšíme se na Vaši účast.

musica floreaSoubor Musica Florea vznikl roku 1992 a brzy se zařadil k evropské špičce mezi soubory zabývající se dobovou interpretací.. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložené studiem dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé.

Programem tohoto zasedání byla volba starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů finančního a kontrolního výboru. Bylo přítomno 16 ze 17 členů nově zvoleného zastupitelstva. Všichni přítomní členové nejprve složili slib a poté proběhla volba orgánů města s tímto výsledkem:

lowitNa žacléřském náměstí v minulosti dlouhá léta žila židovská rodina Ignaze a později Hugo Löwita. Od roku 1850 do roku 1938 jim patřil dům čp. 14, ve kterém žili a provozovali dva obchody, za domem se nacházel sklad a podnik (dnes Truhlářství Vacek), který rodině poskytoval obživu. Ignaz a Hugo Löwit se prosadili jako výrobci likérů, ovocných šťáv, brandy, vaječného koňaku, sodovky, octa, obchodovali s vínem, plnili pivo do lahví. Byli dále majiteli Hostince U lva čp. 174 (dnešní cykloobchod pana Matouška). Do roku 1872 vlastnil navíc Ignaz Löwit papírnu v Prkenném Dole, angažoval se v místním pivovaru.

19Obě zahrady u budov naší mateřské školy se blíží k dokončení. Díky dotacím z Operačního programu Životní prostředí se realizuje kompletní rekonstrukce zahrad. Investiční náklady na kždou zahradu činí cca 4,5 mil. Kč, z toho 90% pokryje dotace. Realizací obou akcí, tedy projektů s názvem "Krakonošova zahrádka v matřeské škole Pohádka" a "Zahrada pro environmentální výchovu mateřské školy Na Pilíři" získají naše děti krásné zázemí, které jim poskytne nejenom mnoho zajímavých hracích prvků, ale také je bude vychovávat.

basketbalPrvní krůčky k basketbalu - nábor pro malé i velké, holky i kluky. Nábor se bude konat 14. listopadu v 17 hodin v tělocvičně ZŠ. Co Vám nabízíme? Pravidelnou volnočasovou aktivitu v pěkném prostředí vybavené haly. Rádi bychom připravili děti na budoucí možnost stát se členem opravdového basketbalového týmu. První schůzka bude pouze informativní, rozdání přihlášek a seznámení se, jak mezi sebou, tak s basketbalem.

Na středu 5. listopadu 2014 od 18.00 hodin svolávám do školní jídelny Základní školy Žacléř Ustavující zasedání zastupitelstva města. Program je zveřejněn na úřední desce.
M. Vlasák - starosta města

Dne 27. října bude naše ordinace uzavřena. Akutní případy ošetří MUDr. Pohlová Zuzana.

Upozorňujeme občany, že v pondělí 27. října 2014 nebude zajištěna kompletní obsazenost kanceláří městského úřadu z důvodu čerpání řádné dovolené. Před návštěvou úřadu si proto raději nejprve telefonicky ověřte, zda je konkrétní úředník přítomen, abyste si případně ušetřili zbytečnou cestu. Vaše záležitosti rádi vyřídíme opět ve středu 29.října 2014.

Děkujeme za pochopení K. Markelová, tajemnice MěÚ

rimsa kostelV úterý 21. října 2014 proběhla v kanceláři starosty schůzka s páterem Adrianem Jaroslavem Sedlákem OPraem. a vikariátním technikem Ing. Vágnerem. Hlavní bod jednání představovalo pokračování v opravách korunní římsy kostela Nejsvětější Trojice v Žacléři.

Kop vyr kul barMístní akční skupina Krkonoše, o.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o udělení značky Krkonoše – originální produkt®. Certifikovat lze např. řemeslné výrobky, potraviny, zemědělské či přírodní produkty vyrobené na území turistického regionu Krkonoše. Příjem žádostí končí 7. listopadu 2014.

DS 2014-012Pondělní dopoledne 20. října panoval čilý ruch v ulici Boženy Němcové. U příležitosti Dne stromů, vysadily i tento rok místní děti hlohy obecné. Do realizace se zapojily děti 5. třídy základní školy pod vedením paní uč. Kopperové, která se v této věci pravidelně ochotně angažuje. Přítomen byl pan Ing. Klevcov, který udělil přesné rady, jak stromy správně zasadit a opečovávat. Kromě hlohů byl na dětském hřišti vedle školy vysazen i jírovec maďal, který škole daroval pan Klevcov jako náhradu za uhynulý/zahubený jírovec.

I v příštím roce bychom rádi podpořili organizátory kulturních a sportovních akcí v našem městě. Žádosti o grant lze podávat do 30. listopadu, doručovací obálky musí být označeny slovy Grant 2015. Stejně jako v roce 2014 musí být vyúčtování doručeno do 1 měsíce po ukončení akce. Formuláře lze stáhnout na internetových stránkách města, případně Vám jej můžeme zaslat na mailovou adresu. V případě dotazů se obraťte na tyto kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 499 739 217.
Místostarostka Bc. Eva Rennerová

Kruh přátel hudby zve na další koncert. Tentokrát vystoupí hobojista Jan Adamus, patřící k významným osobnostem současné klasické hudby. Jeho činnost směřuje od hry na hoboj a anglický roh, přes dirigování až k hudební vědě. Koncertuje na významných evropských pódiích, na Kubě, ve Spojených arabských Emirátech atd. V koncertní praxi využívá „věčný dech" - techniku cirkulovaného dýchání. Povídání k tomuto tématu a ukázky zpestří koncert z tvorby klasických a romantických autorů.

"SNOW FILM FEST" - nejlepší filmy uplynulé sezóny - lyžování, expedice, ledolezení, freeride. Kdy: 21. 11. 2014 kde: KD Žacléř čas: od 17.hodin vstupné : děti: 30,- Kč dospělí: 60,- Kč. Hrazeno z příspěvku města Žacléř a firmou GEMEC-UNION a.s.

hriste pilir-017Ve vnitrobloku domů čp. 51, 124, 154, 155, 158, 159 byly instalovány nové herní prvky pro děti ze sídliště Na Pilíři. Děti mohou vyzkoušet kolotoč, houpačku, lanovou pyramidu a věžovou sestavu Miky. Hřiště mělo původně vzniknout již v roce 2013, kdy jsme žádali o dotaci prostřednictvím MAS Krkonoše východ, dotace však nebyla přidělena. Myšlenku jsme oživili tento rok. Bylo osloveno několik firem, z nabídek byly vybrány turnovské Tomovy parky, které navrhly nejbohatší nabídku herních prvků v hodnotě ca. 220.000,- Kč a včasnou dodávku. Dřevěné části jsou zhotovené z velmi odolného akátového dřeva, firma poskytuje 10letou záruku na soudružnost konstrukce a hnilobu dřevěných dílů a 2letou záruku na ostatní komponenty.

marosana 2014Šestnáct let slaví tisíce bikerů konec závodní sezóny spolu s Michalem Marošim. Legendární Marosana několikrát změnila místo svého konání i koncept, nikoliv však své příznivce. Dnes se z této kultovní akce stal unikátní bikový festival, na který se sjíždí tisíce příznivců MTB disciplín ze všech koutů střední Evropy. Pump track, Slopestyle, Dual slalom. Tři různé sporty, tři různé disciplíny, tři závody plné tvrdých soubojů a triků, které dostávají fanoušky do varu. Jedinečný koncept spojení tří různých sportů dává Marosaně již mnoho let punc výjimečnosti. Letošní akce se bude opět konat 17. - 18. října v Žacléři.

Dopoledne v pondělí 20. října bude panovat čilý ruch v ulici Boženy Němcové. U příležitosti dne stromů, budou i tento rok vysazeny nové stromy. Ve výsadbě navážeme na již započatou linii hlohů obecných a do realizace se zapojí děti 5. třídy základní školy pod vedením paní uč. Kopperové, která se v této věci pravidelně ochotně angažuje. Přítomen bude pan Ing. Klevcov, který udělí přesné rady, jak stromy správně zasadit. Jako náhradu za uhynulý/zahubený jírovec na dětském hřišti vedle školy daruje pan Klevcov dětem nový jírovec maďal, který najde své místo před budovou školy.

Výtvarné oddělení ZUŠ Žacléř ve spolupráci s Městem Žacléř Vás zvou na přednášku o létání. O tom, zda lidé chtěli létat. O tom, jak si postavit letadlo. A taky trochu o pilotovi a spisovateli Antonie De Saint-Exupéry. Výstava se koná v pátek 10. října od 18 hodin v sále ZUŠ.

Ve čtvrtek a v pátek 9. – 10. října budou na sídlišti Na Pilíři ve vnitrobloku domů čp. 51, 124, 154, 155, 158, 159 probíhat stavební práce a bude instalováno nové dětské hřiště. Umístění bylo zvoleno dle vypracované studie Revitalizace sídliště Na Pilíři.

Město Žacléř uskuteční svoz velkoobjemového odpadu. Akce proběhne současně na 2 stanovištích:
1. Kotelna Na Pilíři
2. U vlakového nádraží
Po oba dny bude zajištěna obměna kontejnerů od rána od 8.00 do cca 18.00 hod.

kasna pcrPro žacléřské náměstí jsou typické kamenné nádrže na vodu, které byly zbudovány na konci 19. století. Kašna u policie je poněkud odlišná od té na náměstí, její středovou část tvoří zdobný kovový prvek, který byl postupem času nešetrně natírán nejrůznějšími barvami. V důsledku koroze pak jednotlivé vrstvy popraskaly, nevkusnou třešinkou na dortu byla umělohmotná trubka, nejspíš z chladiče, která zakončila ústí pro vývěr vody.

V říjnu 2014 zahajuje veřejná ochránkyně práv sérii osvětových návštěv regionů nazvanou „Zajímáte nás" s cílem setkávat se s občany, vysvětlovat jim jejich práva i to, v čem jim ombudsman může pomoci. Lidé se také budou moci v průběhu návštěvy na ochránkyni obrátit se svými podněty k šetření. Osvětová setkání se konají v rámci projektu Společně k dobré správě financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR.

kt cz webV pondělí a v úterý bude docházet k výpadkům našich služeb z důvodu nasazování a přepojování nové technologie, která umožní našim zákazníkům zrychlení internetu.
Výpadky v pondělí 29. září: 7.00 - 18.00
Výpadky v úterý 30. září: 6.00 - 10.00
Všem zákazníkům se tímto omlouváme, ale zároveň doufáme, že se zkvalitněním našich služeb budete spokojeni.

CSTeam Žacléř pořádá tento rok poslední cyklistickou akci Ukončení sezony 2014 a to již 7. ročník. Akce se bude konat v sobotu 4. října a sraz účastníků bude v 10 hodin na Rýchorském náměstí před muzeem. Trasa do 35 km. Všichni cyklisté vítáni!

Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 3+1 v ul. Rýchorské náměstí 16/2, 1+1 v ul. Na Pilíři 124/8, 124/39, 124/40, 2+1 v ul. J.A.Komenského 165/8, 1+1 v ul Rýchorské náměstí 305/2, 3+1 v ul. K. Čapka 387/30 a 1+0 v ul. K. Čapka 388/41. Prohlídky budou realizovány 06.10.2014 (Rýchorské náměstí, J.A.Komenského) a 08.10.2014 (Na Pilíři, K. Čapka), případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.

V souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstev obcí bych chtěla upozornit na následující. V těchto volbách mají právo hlasovat rovněž cizinci ze zemí EU, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu. Dle nové metodiky mají toto právo i cizinci ze zemí EU s potvrzením o přechodném pobytu v obci. Aby však skutečně mohli hlasovat, je nutné, aby se do uzavření seznamu voličů (8.října 16:00 hod.) přihlásili k zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud tak neučiní, nemůže mu okrsková volební komise ve dnech voleb hlasování umožnit. Pokud se tedy na území našeho města nacházejí cizinci, kteří splňují podmínku trvalého či přechodného pobytu a chtějí ve volbách hlasovat, je nutné, aby se ve výše uvedeném termínu dostavili na Městský úřad Žacléř a požádali o zapsání do seznamu voličů.

K.Markelová

V rámci Orlicko–kladského varhanního festivalu v pátek 26. září 2014 od 18.00 h v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři. Účinkující: Prof. Václav Uhlíř – varhany a Karel Houdek – trubka. Vstupné dobrovolné

cykliste vitaniTuristické informační centrum Žacléř získalo certifikát Cyklisté vítáni a stalo se tak místem, které cyklistům poskytuje kvalitní služby – odstavné místo pro kola, nářadí pro jednoduché opravy, lékárnička, aktuality a informace o službách pro cyklisty, tipy na výlety, cyklomapy, prodej cyklistických doplňků a další. Cílem certifikace je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů zavedením národní certifikace těchto služeb, která nastavuje kvalitativní standardy srovnatelné s obdobnými systémy ve státech Evropské unie. Žacléř, jako místo přívětivé k cyklistům, bude propagováno na www.cykloserver.cz/cykloatlas, www.cykloturistika.cz, www.turistika.cz, www.cyklotoulky.cz, v navigačních aplikacích pro chytré telefony Locus a SmartMaps a tištěných materiálech pro cykloturisty vydavatelství SHOCart a Žaket a v časopisech Cykloturistika a VELO.

Díky získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt Podpora turistického informačního centra se podařilo vytvořit internetové stránky Městského muzea Žacléř a samostatné pro Turistické informační centrum Žacléř. Na adrese www.muzeum-zacler.cz se dozvíte o uplynulých, aktuálních i chystaných výstavách a akcích, novinky a zajímavosti ze života muzea, ke stažení jsou výroční zprávy a užitečné jsou i odkazy na různá kulturní zařízení, spolky a sdružení. Na adrese www.infocentrum-zacler.cz naleznete tipy na výlety v okolí, informace o památkách, sportovním vyžití a pořádaných akcích v regionu, nabídku zboží v našem obchůdku a mnoho dalšího. I zde využijete praktické odkazy na turistické či dopravní servery. Navštívit můžete i naše facebookové stránky, na které se dostanete přes zmíněné internetové stránky či přímo na adrese www.facebook.com/muzeumzacler.

Dne 30. 9. 2014 bude zahájena DERATIZACE - pokládání návnad do městské kanalizace v Žacléři firmou Ladislava ŠIMKOVÁ - 3D DEZINFEKCE - DEZINSEKCE - DERATIZACE. V následujícím období (cca jeden měsíc) proběhne následná kontrola a případné doplňování návnad. V případě nálezu uhynulých potkanů a pod. prosím předejte informaci na TSŽ, abychom mohli zajistit odbornou likvidaci. V případě potřeby likvidace těchto zvířátek ve Vašem okolí, případně domu, můžete kontaktovat firmu 3D a domluvit položení návnad. Deratizace znamená soubor opatření směřujících k hubení, nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektů.

V první den voleb – v pátek 10. 10. 2014 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 11. 10. 2014 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 11. 10. 2014 ihned po uzavření volebních místností. Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou. Hlasování na území města Žacléř proběhne na obvyklých místech ve 4 volebních okrscích.

ded2014-006Město Žacléř se již potřetí připojilo k celoevropské akci Dny evropského dědictví a v sobotu 13. září zpřístupnilo některá místa, která nejsou běžně návštěvníkům otevřená. Velký úspěch a zájem zaznamenaly zpřístupněné prostory žacléřské firmy Keramtech. Bohatý odpolední program přilákal jak dětské, tak dospělé návštěvníky, kteří mířili do úpravny vody v Prkenném Dole, kostela, základní a základní umělecké školy, muzea, prostoru pod kašnou. Prostor pod kašnou teprve krátce před uskutečněním akce krásně upravili pracovníci Technických služeb a pan Živný.

pozvanka setkaniv úterý 16. září proběhne prezentace projektů zahrad školek B. Němcové a Na Pilíři. Přijďte se seznámit s celým projektem a výslednou podobou.

- Prezentace v mateřské škole Pohádka – B. Němcové v 15 h
- Prezentace v mateřské škole Barevná školka – Na Pilíři v 17 h

 

Praktická lékařka paní MUDr. Zuzana Pohlová oznamuje, že ve dnech 15. – 19. září bude její ordinace z důvodu čerpání dovolené zavřená. Zastupuje MUDr. Tomáš Rousek.

Pobočka České Spořitelny, a.s. v Žacléři změnila otevírací dobu a telefonní číslo:
Pondělí 9 - 12.30 - 13.30 - 17
Úterý 9 - 12.30 - 13.30 - 16
Středa 9 - 12.30 - 13.30 - 17
Čtvrtek 9 - 12.30 - 13.30 - 17
Pátek 9 - 12.30 - 13.30 - 15
Telefon: 956 736 450
V neděli 7. září přijede do našeho města cirkusová show se zvířátky Cirkus Paldus. Cirkus se bude konat od 11 a 16 hodin na parkovišti u nádraží. V programu uvidíte cvičené koně, lamy, psy, opice, oslíka, kozy, žongléry, artisty a akrobaty. Občerstvení je zajištěno: cukrová vata, popcorn. Cirkusové suvenýry, jízda na ponících a skákací hrad.​ Zdarma fotografování s opičkou a MINIZOO.
Vážení uživatelé kabelové televize a internetu v Žacléři, společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., která se na základě výběrového řízení stane novým majitelem kabelové sítě v Žacléři, by Vás ráda touto cestou informovala, kdy a kde budete mít možnost sepsat novou smlouvu na televizní i datové služby a seznámit se s novým poskytovatelem služeb. Více na stránkách Kabelové televize.
V KD Žacléř vystoupí 28. září od 17 hod. DUO ADAMIS. Vstupné 90,- Kč. Předprodej s rezervací místa na tel: 605 514 213, nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Akce pro děti nebo i celou rodinu, na kole nebo i s kočárkem zakončená hledáním pokladu a opékáním buřtů. V sobotu 6.9.2014 ve 13:00 před budovou Rýchorského autoklubu.
koncert 1 14-15Jménem Kruhu přátel hudby a Základní umělecké školy Vás srdečně zvu na zahajovací koncert 14. koncertní sezóny v Žacléři. Myslím, že i letos se máme na co těšit. Kromě našich tradičních každoročních hostů – přátel – Panochova kvarteta a Iriny Kondratěnko přivítáme po několika letech špičkový soubor zabývající se starou hudbou – Musica Florea (letos se zpěvačkou), dále vynikajícího španělského flétnistu André Cebriána spolu s hobojistou Martinem Daňkem, cembalistkou Alenou Hönigovou a violoncellistkou Helenou Matyášovou, tentokrát sólově vystoupí náš častý host violoncellista Jiří Bárta (užijeme si bachovské suity), z mladých talentů přijede klavírista Lukáš Klánský (syn Ivana Klánského) a jeden koncert ještě dojednáváme.
Od konce srpna došlo na městském úřadě k organizačním změnám. Kancelář sociálního odboru, kde sídlí paní Světlana Římanová, naleznete nově při vstupu do budovy v přízemí vpravo. Vlevo je umístěna kancelář pokladny městského úřadu, kde budou nově občané hradit veškeré poplatky. Paní Lenka Sáblíková zde vyřizuje agendu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vybírání tohoto poplatku a agendu mzdovou.
Ve čtvrtek 4. a v pátek 5. září bude ordinace uzavřena. MUDr Rousek Tomáš

Ve čtvrtek 11. září 2014 od 17.00 hod. se ve školní jídelně základní školy Žacléř koná 24. zasedání zastupitelstva města. Návrh programu je zveřejněn na úřední desce.
M. Vlasák - starosta města

Náš polský partner, samosprávný okres Lwówek Ślaski, pořádá v sobotu 20. září cyklovýlet 'Kolem okresu Lwówek Ślaski". Trasa bude měřit cca 60 km, zakončení ve vesnici Lupki. Občerstvení zajištěno. Účastníci si budou hradit pouze dopravu autobusem. Přihlášky zassílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 12.9.2014.
M. Vlasák
Náš polský partner, samosprávný okres Lwówek Ślaski, pořádá v sobotu 30. srpna plavbu na kajacích a raftech po řece Bobr. Start je v obci Nielestno v 10.45. Kajaky i rafty jsou k dispozici, občerstvení zajištěno. Pouze je nutné zajsitit si dopravu na místo startu, což činí ze Žacléře cca 80 km. Zájemci ať se hlásí na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 28.8.2014. M. Vlasák
U mateřských školek Pohádka a Barevná školka začínají práce na výstavbě nových přírodních zahrad. Tyto práce si vyžádají velké terénní úpravy, výsledek však bude působivý. Cílem je vytvořit zahrady, které umožní environmentální výuku, vnímání přírodních zákonů pomocí smyslů, přispějí ke všestrannému rozvoji dětí po psychické, fyzické i sociální stránce. V obou zahradách budou použity převážně přírodní prvky.
muzeum wlenVýtvarná díla umělců, účastníků projektu „Umění sjednocuje lidi různých kultur a generací". Na slavnostním zahájení v Městském muzeu Žacléř dne 13. září ve 14.00 h. vystoupí hudební soubor ALLA BREVE a proběhne křest knihy "Žacléřsko očima umělců". Výstava potrvá do 31. října 2014. Jste srdečně zváni.
Po dobu dovolené lékaře od 8. 9. – 19. 9 2014 bude zajištěn zástup lékaře v ordinaci v Žacléři v pondělí, středu a pátek od 8 do 11 hodin! Sestřičky v obou ordinacích Vám ochotně poradí (Žacléř, Bernartice), na koho se v případě potřeby můžete obrátit. Dětská pohotovostní služba je denně od 16 – 20 hod. na dětském odd. nemocnice Trutnov. Tel.: 499 866 286. POZOR – ve dnech 4. – 5. 9. 2014 obě ordinace z provozních důvodů uzavřeny (výměna oken)!
MUDr. Dagmar Paverová
European Heritage Days logoDny evropského dědictví jsou společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. DED se konají každoročně v září v mnoha městech a obcích po celé Evropě – zemích, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci. V České republice je organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Od 8. září budou ordinační hodiny zubní ordinace v Žacléři vždy v pondělí od 7.00 do 14.00 hod. a ve čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod.
Přijmu zdravotní sestru na částečný úvazek pro ordinaci v Žacléři, nebo na plný pracovní úvazek dva dny v Žacléři, zbývající tři dny v ordinaci v Trutnově. Informace na telefonu 734310376.
MUDr. Rudolf Dušánek
CYKLO SKI TEAM ŽACLÉŘ pořádá cyklo-turistickou akci v sobotu 9. srpna. Prezentace do 9.45 hodin před restaurací Sport. Trasy jsou sjízdné pro každého, po skončení bude následovat vyhlášení a společné posezení. Informace na www.facebook.com/csteamzacler. Registrace před startem, nebo na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Akce je podpořena Městem Žacléř v rámci grantového systému.
Dne 30.července od 7.00 do 16.00 hod. může docházet ke ztrátě tlaku ve vodovodním potrubí až případně k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu Zámek (Rýchorské náměstí,ulice Mladých horníků, J. A. Komenského, Pod Zahradami, Na Pilíři a Mírová) z důvodu rekonstrukce vodovodu. Tímto se omlouváme za vzniklé komplikace.
V sobotu 2.  srpna proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu:
09.00 - 09.30 hod. - bývalá kotelna na Pilíři (u sauny)
09.30 - 10.00 hod. - areál KSÚ - TSŽ, Nádražní 37
Časový interval je pouze informativní
kaplicka prkenakU příležitosti Dnů evropského dědictví měli příchozí v minulém roce možnost nahlédnout do kaple sv. Anny v Prkenném Dole. Objekt je zapsanou kulturní památkou, zaujme zejména doškovou střechou a celkovým zastřešením zvoničky. O kapli se v minulosti vždy starali místní obyvatelé, po roce 1945 však začala chátrat, teprve v roce 1968 došlo k její rekonstrukci a v říjnu 1969 byla znovu vysvěcena.
dlr 14 av-048Dne 5. července bylo Rýchorské náměstí již podvanácté vyhrazeno tradiční akci Den lidových řemesel. Pěkné počasí, bohatý hudební, kulturní program i dětská scéna přilákali množství návštěvníků z města i širokého okolí. U takovéto veliké události, není překvapením, že s ukončením jednoho ročníku zpravidla začínají přípravy ročníku dalšího. Úspěch a hladký průběh jakékoliv akce podobného rozsahu je vždy výsledkem nadšení a osobního nasazení širokého okruhu lidí, kteří si zaslouží poděkování.
pesPřed třemi dny se u Hubertusky našel vlčák. Pes má jedno oko modré, druhé hnědé. Pokud jste ho někdo z Vás poznal, nebo víte komu patří, obraťte se na MěÚ v Žacléři tel: 499 739 211 nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Mateřská škola, Žacléř, pracoviště na Pilíři 204, přijme na plný úvazek učitele/ku. Požadavky: vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. (střední pedagogického směru - předškolní pedagogika, bakalářské pedagogického směru - předškolní pedagogika), případně bylo zahájeno studium - předškolní výchova; občanská a morální bezúhonnost; zodpovědnost; spolehlivost; schopnost dobré komunikace; vztah k dětem.

dlr 2014 1
10486145 563373253773882 2078934020850187881 nV Žacléři v ulici Mírová 355 se 13.6. ztratila šestiletá sametově hnědá, kastrovaná, očkovaná kočička Kačka. Poznávací znamení – má zelené oči a není mourovatá, spíš má barvu pepř a sůl. Kočička má epileptické záchvaty, musí brát léky. Proto prosíme, dívejte se kolem sebe, ať se vrátí brzy domů. Nikdy předtím nebyla venku, bude vyděšená a nejspíš se bude někde ukrývat v okolí – prohlédněte si sklepy, kůlny atd. Kočička je zachráněná ze špatných podmínek a je adoptovaná z azylu Vegáček. Kdybyste kdekoliv takovou kočičku zahlédli, prosím ozvěte se. Děkuji za každou informaci.
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 2+1 v ul. J. A. Komenského 165/8, 3+1 v ul. K. Čapka 387/30, 1+0 v ul. K. Čapka 388/41 a 3+1 v ul. B. Němcové 389/106. Prohlídky budou realizovány 07.07.2014, případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.
phoca thumb l kpm 2014-048Jen nahoru a dolů, o rovině si mohou účastníci Krkonošského půlmaratonu nechat jen zdát. To co jinde nastoupají za celý závod, mají tady za sebou dřív, než se stačí pořádně rozehřát. Přesto je účast na běžecké akci v Žacléři rok od roku vyšší. Na 21 kilometrech nastoupat 620 metrů a běžet v nadmořské výšce přes 1000 metrů je prostě zajímavou výzvou. "Na start třetího ročníku se v sobotu postavilo padesát běžců, ještě víc bylo účastníků v dětském závodě, což nás těší," informoval za pořadatele Oldřich Dobiáš. Nejlépe si letos vedl Jan Hruška (Olfin Car Vella Trutnov), který trasu zdolal za 1:33:15 hodiny. Mezi ženami zvítězila domácí Lucie Luštincová s časem 1:52:50.
phoca thumb l MTB2014-068Sídliště Na Pilíři patřilo již po třetí mladým cyklistům. Do závodu Pilíř MTB Cup se přihlásilo přes pět desítek dětí a účast tak každoročně stoupá. Snad i díky tomu, že pořadatelům z Cyklo Ski Teamu Žacléř zatím pokaždé přálo počasí. Dramatické boje se odehrávaly ve všech kategoriích, od odrážedel až po závodníky ze 7. až 9. tříd. Ti nejlepší za výborné výkony a ostatní za snahu si pak odnesli věcné ceny a spoustu dobrot, s jejichž zajištěním pomohlo prostřednictvím grantu město Žacléř. Děkujeme všem a za rok opět Na Pilíři.
phoca thumb l vlacek-076Železniční trať do Žacléře sice zrušená není, přesto tam žádný vlak nejezdí. Až na jednu výjimku. Každoroční výlet školáků k sousedům do polského příhraničí. Se zastávkou v Lubawce a Kamiennej Góře, kde nejen přistoupily děti z tamních škol, ale hasiči také předvedli záchranu zraněného z vlaku a jeho ošetření na peróně.
Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na zápis nových žáků, který se koná ve dnech 23. – 25. června v budově ZUŠ vždy od 14 do 17 hodin (případně v jiném termínu po předchozí domluvě). Přijímáme děti od pěti let výše do hudebního a výtvarného oboru.
Ordinace praktické lékařky MUDr. Zuzany Pohlové bude v době 28. 7. – 8. 8. uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje MUDr. Tomáš Rousek.
CS team Žacléř pořádá vzpomínkový cyklovýlet, který se koná v sobotu 28. června. Sraz je jako vždy v 9.00 hodin u restaurace Diana. Cílem 55 km trasy je Márova mohylka pod boudou Hubertus. Trasa zde.
...
Vážení spoluobčané, ve středu 25.června od 8.00 do 18.00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu H. Porcelánka (ulice B. Němcové, Boberská, K. Čapka, Horská, K. J. Erbena, Za Betlémem, Betlém, Betlém II) z důvodu rekonstrukce vodojemu.
Sociální a zdravotní komise v Žacléři pořádá akci Hurá na prázdniny. Zveme všechny děti a rodiče v sobotu 28. června od 14 hodin na Rýchorském náměstí. Program - hry, soutěže a diskotéka s agenturou VOSA. Malé občerstvení pro děti zajištěno. Akce se koná se za každého počasí, máme k dispozici zastřešení. Těšíme se na Vaši účast.
indiani-028Jak se již stalo tradicí, bylo i tento rok jedno červnové sobotní odpoledne v zahradě ZUŠ věnováno vernisáži výstavy výtvarného oboru. Děti tentokrát po celý školní rok rozpracovávaly téma „Severoameričtí Indiáni", čerpaly zejména z literatury pojednávající o indiánské problematice a účastnily se také přednášky nazvané Indiánské srdce Vladimíra Arnieho Prachaře.
Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na Absolventský koncert žáků. Koncert se bude konat ve středu 18. června v 18.00 hodin sál ZUŠ. Vystoupí absolventi, účastníci soutěží, soubory, pěvecký sbor atd. Výdej vstupenek v ZUŠ.
indianiVýtvarný obor ZUŠ Žacléř Vás zve na zahájení výstavy Indiáni, která se bude konat v sobotu 14. června od 15 hod. na zahradě u ZUŠ. Výstavu si můžete prohlédnout ve dnech 17. - 19. června, vždy od 14.00 do 17.00 a to v budově školy.
koupaliste trutnovRekordní teploty přiměly provozovatele městského koupaliště otevřít letní plovárnu o čtyři dny dříve - už dnes. Využilo toho téměř osm set lidí. „Na rozjezdový den je to výborné, na všední den slušná návštěva," řekl Tomáš Břeň ze společnosti Mebys, která koupaliště provozuje. První den na městském koupališti: ochladit se přišlo 800 lidí. Letní areál nabízí koupání ve dvou bazénech (rekreační a plavecký) s vyhřívanou vodou. K dispozici jsou rovněž dětský bazén, vodní atrakce jako chrliče, skluzavky a tobogán. „V pravé poledne se teploty v Trutnově pohybovaly kolem 32 stupňů. Nezbylo nám nic jiného, než vyrazit na koupaliště.
tajny 2014Sejdeme se před dílnou autoklubu 28. června v 8.30 hodin. Ubytování je možné v chatkách pro 4 osoby. Ceny jsou od 105,- Kč / osoba / noc. Startovné 150,- Kč a člen RA 100,- Kč za posádku. Ubytování je nutné objednat nejdéle do 23. června. Více informací na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Tel: 777 209 048. Těšíme se na Vaši účast. Za RA Karel Rychetský.
nove kontejneryV sídlišti Na Pilíři a v prostoru u nádraží byly umístěny nové kontejnery na sběr použitých oděvů, bot a hraček. Kontejnery dodala firma Revenge, a. s., s níž město Žacléř uzavřelo smlouvu, kontejnery budou 1 x týdně vyprazdňovány a městu náleží za jejich umístění odměna ve výši 1.200,- Kč/rok/kontejner. Firma Revenge také spolupracuje s neziskovými společnostmi Adra, Armáda spásy Šumperk či Charita Litomyšl, kde část oděvů nalezne další uplatnění.
Místostarostka Bc. Eva Rennerová
pulmaraton 2014Představujeme Vám běžecký závod, který se bude konat 21. června 2014 v Krkonoších v oblasti Rýchorského pralesa. Závod probíhá krásnou přírodou s výhledy na nejvyšší horu České republiky i výhledy do kraje. Závodníkům i rekreačním běžcům nabízí atraktivní trasu vedenou citlivě po zpevněných cestách a pěšinách, která jim umožní poznat významnou část východních Krkonoš. Více na stránkách pořadatele.
Cyklo Ski Team Žacléř pořádá třetí dětský cyklistický závod Pilíř MTB Cup v sobota 21. června od 10 hodin – sídliště Na Pilíři. Kategorie: odrážedla, předškolní, 1.- 2. třída, 3.- 4. třída, 5.- 6. třída, 7.– 9. třída. Prezentace: na místě do 9.30 hodin. Okruh: od 50 do 500 metrů pro horská i trekingová kola. Startovné: neplatí se. Ceny: věcné pro první tři v každé kategorii. Občerstvení: pití pro každého ze závodníků. Parkování: prostranství před bývalou kotelnou. Každý z účastníků závodu je povinen mít ochrannou helmu.
Po dobu rekonstrukce ulice J. Jaroše jsou kontejnery na tříděný odpad a BIOkontejner přemístěny na začátek ulice u vjezdu ke garážím - propojka k příjezdu k fotbalovému hřišti. V rámci výstavby nové komunikace by měl být připraven i nový prostor pro umístění kontejnerů. Plánek přemístění zde.
Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na Koncert žáků partnerské hudební školy Szkoly Muzycznej Ist. Im. Oskara Kolberga z Lubania v úterý 10. června v 16 hodin v sále ZUŠ tel. 499 776 350.
didiKoncertní sál ZUŠ Žacléř se ve středu 4. června zaplnil do posledního místa a kdo přišel, rozhodně nebyl zklamán. Americká zpěvačka původem z Texasu spolu s kapelou Marcel Flemr Band během svého dvouhodinového vystoupení svým silným hlasem a energickým projevem strhla celé publikum. Je nám velkou ctí a potěšením, že Dede Priest navštívila během svého evropského turné kromě zemí jako Německo, Švédsko, Francie, Nizozemí i Žacléř v České republice. Na koncertech v České republice ji doprovází výše již zmíněný Marcel Flemr Band složený ze zkušených hráčů Marcela Flemra – kytara, Martina Kopřivy – bicí a absolventa žacléřské ZUŠ, hráče na hammond varhany Jakuba Zomera.
dlr 2014Tradiční lidový jarmark, předvádění řemesel, dobré jídlo i pití, řemeslné stánky s možností zakoupit rukodělné výrobky, bohatý kulturní a hudební program, dětská scéna s loutkohereckými představeními, výtvarné dílny pro děti i dospělé, sokolnické ukázky. Přijměte pozvání! Vždy 5. července na Rýchorském náměstí v Žacléři. Začátek v 8.30 h konec v nočních hodinách.
born leto2014Třídenní festival - areál fotbalového hřiště se koná ve dnech 27. - 29. červen. Více informací na webu akce.
nova lavicePark doplnila další socha, která bude mít zároveň i praktické využití. Do parku u náměstí nedaleko roubenek byla v úterý 27. května umístěna nová socha autora Filipa Kubeše, zhotovená během řezbářského sympozia v Prkenném Dole. Dílo zároveň poslouží jako lavička k odpočinku příchozím.
Místostarostka Bc. Eva Rennerová
V rámci aktivit spřátelených měst Žacléř a Wleń proběhne dne 18. června 2014 v Kulturním klubu v Žacléři konference o poznávání společné historie s názvem Přemyslovci a Piastovci v polsko-českém příhraničí. Za účasti odborné i laické veřejnosti bude zajímavé srovnat dva pohledy na minulost zmíněných šlechtických rodů, které měli vliv na každodenní život obyvatel obou národů. Začátek konference na kterou jste srdečně zváni je v 10.00 hod. Konference je zařazena do mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa. Plakát ke stažení zde.
dn babi 2Policie České republiky v Trutnově žádá touto cestou širokou veřejnost o spolupráci při šetření dopravní nehody, ke které došlo v úterý ráno 13. 5. 2014 patnáct minut po páté na silnici II. třídy číslo 300 mezi Trutnovem a obcí Babí. Z dosud provedeného šetření a ohledání místa dopravní nehody trutnovští dopravní policisté zjistili, že dosud neznámý řidič osobního motorového vozidla ŠKODA Fabia, tmavě zelené barvy, vyjel z nezjištěných příčin vlevo mimo vozovku, kde narazil do stromu. Po uvedeném nárazu se vozidlo převrátilo na střechu. V době příjezdu policistů se poblíž havarovaného automobilu nacházel dvaatřicetiletý muž ze Žacléře, který uvedl, že v době havárie seděl na sedadle spolujezdce a sám řidič z místa nehody ihned po karambolu utekl.
Klub Českých Turistů v Žacléři pořádá 22. – 27. července autobusový zájezd na Jižní Moravu. Ubytování - internát domova mládeže v Jedovnici. Stravování - restaurace, kuchyňka v internátu. Cena: člen KČT Žacléř - 1.700,-Kč, ostatní - 2.200,-Kč a mládež do 18 let - polovina. V ceně zájezdu je doprava, ubytování a vstupné do Punkevní jeskyně. Přihlásit se můžete v klubovně KČT v Národním domě v Žacléři ve dnech 14.5., 28.5., 11.6. a 18.6.2014 od 15 – 16 hodin. Bližší informace získáte na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 737 853 085. Zájezd je vhodný i pro méně fyzicky zdatné turisty. Na Vaši účast se těší výbor oddílu KČT Baník Žacléř.
Vážení podnikatelé, od 16. 6. do 16. 7. 2014 probíhá příjem registračních žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoj v rámci OPPI. S její pomocí můžete řešit nákup nových strojů a technologií. Seznam podporovaných regionů byl doplněn o další okresy, které nebyly podporovány v minulých výzvách. Více zde.
Sbírka se uskuteční ve dnech 19. – 23. května, vždy od 10.00 – 16.00 h v bývalém bufetu U Holubů Mladých horníků 136 a v ulici J. Jarosche 337 (bývalá prodejna řeznictví pana Šrola).
Co můžete věnovat?
- Letní a zimní oblečení pro děti a dospělé
- Lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, přikrývky, polštáře, deky, spací pytle
- Školní a sportovní potřeby, hračky, nepoškozená obuv v igel. sáčcích – svázané tkaničky
- Prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby
- Kabelky, batohy, tašky i školní aktovky
- Nádobí skleněné, porcelánové, kovové – zvlášť balené jen v krabicích
- Dětské kočárky, sedačky do aut
Věci přijímáme pouze čisté a funkční v krabicích a silných igelitových pytlích. Za ochotu pomoci potřebným děkuje Klub žen.
Město Žacléř pořádá ve spolupráci s polským partnerem, okresem Lwówek Ślaski, již tradiční cyklovýlet „Údolím Bobru". Akce se bude konat 14. a 15.6.2014, vzhledem k nutnosti zajištění noclehů je nutná registrace účastníků předem a počet je omezen kapacitou ubytování. Zájemci se mohou registrovat do 30.5.2014 na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sraz účastníků bude 14.6.2014 v 8.30 před Městským muzeem. Účastnický poplatek činí 200,-Kč.
M. Vlasák
Zájezd pořádá klub žen za finanční podpory Města Žacléř. Termín konání je 11. června a odjezd je v 7.00 hodin od restaurace Sport a MěÚ. Cena zájezdu: 200,-Kč. Přihlášky zasílejte do 5. června paní Romanecové, Fialové, Kučerové B., Koudelkové a Kydlíčkové. A kam pojedeme tentokrát? Bude to Liberecký kraj. Těšíme se na Vaší účast - Klub Žen
stachelbergVšechny přátele militarií srdečně zveme na sraz vojenské techniky na stachelberské pevnosti v sobotu 17. května. Bližší údaje jsou na přiloženém plakátu.
dedepriest webPoslední koncert KPH v Základní umělecké škole bude ve středu 4. června. Vystoupí na něm americká jazzová zpěvačka Dede Priest a Marcel Flemr Band (Marcel Flemr - kytara, Jakub Zomer - hammond, Martin Kopřiva - bicí). Dede Priest mísí různé vlivy a styly – blues, soul, funk, gospel apod. Její živé i studiové nahrávky jsou kritikou velmi ceněny. Vystupuje na pódiích v USA i na prestižních festivalech po celé Evropě (Holandsko, Německo, Rakousko, Belgie, Dánsko, Lucembursko, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Polsko atd.). V červnu Dede Priest zavítá i do České republiky, kde uskuteční sérii šesti vystoupení. Kromě Prahy ji přivítáme i v Žacléři. Neváhejte s objednávkami, koncert bude brzy vyprodán!
Setkání umělců tvořících motorovou pilou po roce opět ve sportovním areálu Bret v Prkenném Dole. Více informací ke stažení zde.
kriz alesVe středu v odpoledních hodinách byla uspořádána drobná slavnost u příležitosti zrestaurování Bílého kříže. Samotného aktu odhalení se ujal starosta Miroslav Vlasák spolu s kamenosochařem Petrem Benešem, který kamennou památku po dobu několika měsíců opravoval. Duchovní správce římskokatolické farnosti páter Adrian Sedlák kříži požehnal. Práce na obnově započaly již na sklonku roku 2013. Pro příchozí bylo připraveno drobné občerstvení, které sponzorsky zajistili pánové Libor Šrol a Dušan Forro, kterým touto cestou děkujeme.
Přijměte pozvání na již V. Muzejní noc, která se uskuteční v pátek 9. května od 17 do 22 hodin. Slavnostně zahájíme výstavu s tématikou praní „Ta naše Madla má radost z prádla". Ve výtvarných dílnách si vyrobíme dekorativní kolíček , ozdobíme šátek technikou australského malování nebo překreslíme obrázek na fólii. Pro ty, kteří se nebojí práce, máme připravené necky plné prádla a valchu. Přijdou nás pozdravit i Krakonoš s Anče a Muzejní noc zakončí koncert kapely Marta a Rasputin band a ohňová show. Neváhejte a přijďte strávit pěkné odpoledne do muzea! Plakát ke stažení zde.
madla webNa letní sezónu jsme pro návštěvníky žacléřského muzea připravili výstavu z historie praní pod názvem „Ta naše Madla má radost z prádla". Seznamte se s vývojem pracích postupů, techniky a ostatními zajímavostmi spojenými s tímto tématem. Přijměte pozvání na slavnostní zahájení v pátek 9. května v 17.00 hodin, jež je první akcí V. Muzejní noci, která bude pokračovat dalším kulturním programem až do 22 hodin. Těšíme se na Vás!
...
Srdečně zveme všechny děti k zápisu do Mateřské školy, Žacléř – pracoviště B. Němcové 373 a pracoviště Na Pilíři 204 k zápisu pro školní rok 2014/2015. Do MŠ mohou docházet také děti rodičů na mateřské dovolené. V případě nenaplnění kapacity lze, po dohodě s ředitelstvím školy, přijmout i děti od 2,5 let. Více informací v přiloženém letáku.

Srdečně zveme všechny děti k zápisu

do Mateřské školy, Žacléř – pracoviště

B. Němcové 373 a pracoviště

Na Pilíři 204 k zápisu pro školní  rok  2014/2015.

 

Do MŠ mohou docházet také děti rodičů na mateřské dovolené. V případě nenaplnění kapacity lze, po dohodě s ředitelstvím školy,  přijmout  i děti od 21/2 let.

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 4, písm. d), bod 631. Cílem těchto prací je kontrolovat Stav Sítě a zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zañzení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl Zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i V této době považovat za Zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní V týdnu.
Rýchorský autoklub pořádá před Svépomocnou dílnou v neděli 18. května soutěž RC modelů. Povrch dráhy: asfalt, pohon: elektro. Technická přejímka: od 9 hod. Soutěžní jízdy: od 9.30 hod. Pořadatel nezajišťuje nabíjení akumulátorů! Kategorie: budou vytvořeny na základě technické přejímky RC aut. Zveme malé i velké příznivce RC automobilů!
Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, týkající se zpřístupnění hromadného předpisného seznamu plátců daně z nemovitostí pro rok 2014. Jsou zde rovněž informace k zasílání složenek pro platby daně.
dz 2014-058Město Žacléř se ve spolupráci se základní a mateřskou školou opět připojilo k oslavám Dne Země. V úterý 22. dubna byla vysazena nová zeleň na sídlištích Na Pilíři a Boženy Němcové. Vhodná místa pro výsadbu i druhy byly zvoleny dle vypracovaných studií revitalizací zmíněných sídlišť. Děti z mateřské školy Na Pilíři vysadily 2 javory kleny na loučce naproti vstupu do školky, děti z mateřské školy B. Němcové vysadily hlohy obecné u cesty v ulici Boženy Němcové. Ostatní výsadbu zajistili žáci základní školy v ulici B. Němcové (hloh obecný) a Na Pilíři (javor klen a jabloň okrasná). Děti ze základní školy se následně procházkou vydaly na Rýchory k boudě Hubertusce, kde je čekalo drobné občerstvení.
Spolek přátel střelby pořádá střeleckou soutěž ze vzduchové pušky - 30 ran ve stoje na 10 m. Soutěž proběhne 26. dubna od 13 h v Restauraci Sport. Všichni, kdo mají zájem si vyzkoušet kvalitní moderní pušky jsou srdečně zváni. Možnost vypůjčení vzduchových pušek. Startovné: 50,- Kč dospělí, 20,- Kč mládež. Přihlášky na místě.
pozvanka BK miniSlavnostní odhalení a posvěcení obnoveného Bílého kříže se uskuteční ve středu 30 dubna v 15 h. Kříž byl obnoven díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského intervenčního fondu.
CEZDovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zakon Č. 458/2000 Sb. - energetický zakon, §25, odst. 4, písm. d), bod 631. Cílem těchto prací je kontrolovat Stav Sítě a zabezpečovat Vám tak stale spolehlivou dodávku elektñny. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodam na zañzení a majetku. Omlouváme se a ujištujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl Zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i V této době považovat za Zařízení pod napětím, žádáme Vas proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktulte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vam k dispozici 24 hodin denně, 7 dní V týdnu.
panochZveme Vás na další koncert KPH – ve středu 23. dubna v 19. hodin v sále ZUŠ přivítáme Panochovo kvarteto. Je neuvěřitelné, že již 46 let se toto smyčcové kvarteto drží ve světové špičce a jako jedni z mála v původním obsazení. Kvarteto je nositelem laureátského titulu v mezinárodní soutěži Pražského jara, zlaté medaile v Bordeaux, zlaté desky i Jubilejní platinové desky Supraphonu, Grand Prix akademie Charlese Crose v Paříži a velkého ocenění prestižní ceny Midem Classical Awards atd. Jen pro firmu Supraphon kvarteto realizovalo téměř 100 nahrávek a další pro prestižní světové nahrávací společnosti. Účinkovalo téměř ve všech zemích Evropy, asi 30 x v USA a Kanadě, každoročně v Japonsku, také v Mexiku, Austrálii, Jižní Korei, Izraeli atd.
Město Trutnov vyhlašuje soutěž pro podnikající fyzické osoby a podnikající právnické osoby se sídlem či působištěm v regionu Trutnovska TRUTNOVSKÝ DRAK 2014.
Město Trutnov a partnerské město Švidnice realizují společný projekt „Města Trutnov a Švidnice podporují podnikání". V rámci této aktivity bude zhotoven „Katalog českých a polských firem". Katalog bude vydán ve dvoujazyčné česko-polské verzi a je určen všem firmám, které mají zájem se prezentovat nejen v Čechách, ale rovněž v Polsku. Katalog bude zpracován v elektronické verzi a bude dostupný na internetových stránkách obou měst, dále bude distribuován na CD. Katalog bude členěn na výrobní a zpracovatelské firmy, stavebnictví, turistiku a cestovní ruch, služby, střední a vysoké školy, neziskové organizace, obce, města, lokální média a ostatní. Uvedení v katalogu je pro zájemce bezplatné.
filatelisti-002Dávná poštovní historie Trutnova i blízkého okolí, tvorba Adolfa Borna i oblíbené analogické pohlednice se potkávají v trutnovské Staré radnici na Krakonošově náměstí, kterou připravil místní Klub filatelistů. Výstava připomíná 260 let trvání poštovního provozu v Trutnově a zároveň 85. výročí založení prvního trutnovského klubu filatelistů. Spojuje v sobě doklady o více jak dvousetleté historii místních lidí a firem a zároveň moderní sběratelské trendy dostupné prakticky komukoliv.
bk-007Do konce měsíce dubna budou probíhat dokončovací práce na obnově a restaurování tzv. Bílého kříže, který stojí na rozcestí při turistické cestě k boudě Hubertusce. V pátek 4. dubna byl po desítce let umístěn zpět kamenný kříž, který byl dlouhá léta uschován v bezpečí a chráněn tak před odcizením, nebo poškozením. V následujících dnech bude instalována postava Ježíše Krista a provedeny poslední úpravy. Na obnovu byly získány finance z programu Rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu ČR, které pokryjí 90 % nákladů. Na přiložených fotografiích můžete sledovat průběh a postup prací.
Bc. Eva Rennerová
Akce proběhne současně na 2 stanovištích: Kotelna Na Pilíři a u vlakového nádraží. Po oba dny bude zajištěna obměna kontejnerů od rána do večera - cca do 19 hodin. Průběh: zahájení ve středu 23. dubna dopoledne cca od 8 hodin. Ukončení ve čtvrtek 24. dubna cca v 18 hodin. Kovový šrot nevhazujte do kontejneru, ale zanechte jej vedle, bude odvezen zvlášť. Elektroodpad odvážejte na sběrné místo do areálu TSŽ (za vlakovým nádražím). U kontejnerů bude dohled pracovníků TS Žacléř pro udržení pořádku. Svoz velkoobjemového odpadu je služba pro občany! Než odvezete svůj odpad na kontejner, ověřte si, zda již nejsou kontejnery plné, jinak Vás obsluha vrátí zpět.
CEZDovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 4, písm. d), bod 631. Cílem těchto prací je kontrolovat Stav Sítě a zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zañzení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl Zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i V této době považovat za Zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní V týdnu.
Výbor Rýchorského autoklubu zve všechny své členy i další zájemce o členství v autoklubu na výroční konferenci, která se bude konat v sobotu 26. dubna v 9 hodin. Místem konaní je jako vždy restaurace Sněženka v budově Rýchorského autoklubu.
vodovod prkenakVe středu 2. dubna byly zahájeny práce na stavbě vodovodu ulicí Střízlivák do Prkenného Dolu. Přístup k zahrádkám bude zajištěn vždy z jedné strany. Práce jsou prováděny v rámci projektu „Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou – 2. Etapa". Zájemci o případné zřízení přípojky z řad vlastníků zahrádek v zahrádkářské osadě „Jih" se mohou se svou žádostí obrátit na Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Děkuji všem za shovívavost a trpělivost v průběhu stavby, která by měla být dokončena v průběhu 2 – 3 měsíců.
M. Vlasák
Ordinace MUDr. Tomáše Rouska informuje -  dovolená od 8. - 15. dubna.
V sobotu 5. dubna proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu:
09.00 - 09.30 h. - bývalá kotelna na Pilíři (u sauny)
09.30 - 10.00 h. - areál KSÚ - TSŽ, Nádražní 37
Časový interval je pouze informativní. ELEKTROODPAD – kompletní televize, ledničky, pračky, sporáky, audio, video, počítače apod. lze odevzdávat průběžně v areálu technických služeb Žacléř – bývala DOSka (za vlak. nádraží) - více viz článek "Zpětný odběr elektrozařízení"
Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá 39. ročník Velikonočního turnaje. Turnaj se uskuteční v sobotu 12. dubna od 08.00 hod. v Národním domě. Kategorie – registrovaní a neregistrovaní. Startovné činí 50,-Kč. Přihlášky přijímá pan Oldřich Řehák a Miroslav Vlasák (sms na tel. 608 863 289, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do 10. dubna. Turnaj podporují tito sponzoři oddílu stolního tenisu: Město Žacléř, KERAMTECH Žacléř, spol. s r.o., Libor Šrol.
indiani-002Poslední březnový páteční večer se mohli Žacléřští díky vyprávění Vladimíra Prachaře pomyslně přenést do jižní Kanady ke kmeni Černonožců, kam pravidelně každý rok pan Prachař vyráží za svými přáteli. Přednáška se konala v koncertním sále ZUŠ a zúčastnili se jí děti z výtvarného oboru i zájemci z řad občanů. Vyprávění o každodenním životě v rezervacích, lovu, způsobu bydlení i obživy, tradicích, vztahu Indiánů k přírodě, setkání s medvědy grizzly, indiánském čase, setkáních powwow zpestřil zvuk bubnů, vůně pelyňku, cedru a sladké trávy. Příchozí se mohli zaposlouchat do indiánské hudby a zatančit si indiánské tance.
kolo afrikaCo pro jednoho člověka může být samozřejmostí, je pro jiné něčím cenným. V březnu se město Žacléř připojilo k projektu Kola pro Afriku. Projekt vznikl v roce 2012 a spočívá ve sběru starších nepotřebných kol na různých místech v ČR, převozu kol do centrálních skladů, kde jsou prohlédnuta a opravena a následně díky sponzorům transportována do západoafrické Gambie. V Gambii, která patří mezi jedny z nejchudších zemí světa, jsou kola rozdělena dětem, kterým usnadní mnohdy dlouhou cestu do školy. Projekt se díky jeho ostravským iniciátorům velmi rychle rozšířil po celé ČR a do Gambie již byly úspěšně dodány zásilky s koly.
Vážení podnikatelé, touto cestou bych Vám rád poskytnul informaci o programech EU na období 2014 – 2020:
- Česká republika obdrží ze Strukturálních fondů EU zhruba o 20 % méně prostředků než doposud
- první programy budou pravděpodobně administrovány nejdříve od poloviny roku 2014
- podpora bude směřovat zejména do malých a středních podniků.
- programy spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu budou zaměřeny zejména na výzkum, vývoj a inovace
- procesy pro administrativu žádostí a rozdělování prostředků by měly být výrazně jednodušší a dostupnější
V poslední době se v našem městě navzdory zákazu objevují podomní prodejci, kteří se představují jako zástupci různých energetických společností a přemlouvají obyvatele k podpisu nových smluv. Tito prodejci občanům sdělují, že jsou s městem domluvení a mají povolení nabízet své služby, produkty, dodávky energií. Toto je však lež. Znovu upozorňujeme, že ve městě Žacléř je podomní prodej zakázán (nařízení města č. 01/2013) a nikomu z podomních prodejců není udělována výjimka. V případě, že se podomní prodejce objeví, můžete ihned kontaktovat služebnu policie na tel. 158, nebo na tel. čísle 974 539 771.
Rada města
KČT Žacléř s podporou firmy KERAMTECH s.r.o. pořádá 8. května autobusový zájezd. Program: Účast na memoriálu Jana Sedláčka a návštěva domu - Václava Hanky v Hoříněvsi - Návštěva rozhledny Chlum a památníku války 1866 - Návštěva archeoparku ve Všestarech - Návštěva muzea motocyklů a hraček ve Šestajovicích - Každý si může zvolit akci podle svého zájmu, pochod bude dlouhý cca 8 km, přechod mezi Chlumem a Všestarami 3 km, všude ale pojede autobus. Na všech zastávkách bude možnost občerstvení (restaurace, cukrárna).
hubertuskaKČT Žacléř pořádá dne 12. dubna „Jarní provětrání". Průchozí kontrola je od 10.00 do 14.00 hodin na chatě Hubertus. Chata Hubertus se nachází 4 km od Žacléře směrem Rýchory a 2 km od Rýchorské boudy na zeleně a modře značené turistické cestě. Informace poskytne pan Alfred Hübner telefon: 737 853 085, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přijďte se jarně provětrat na horskou chatu. Občerstvení je zajištěno.
Zastupitelstvo města Žacléř na svém 21. zasedání dne 27.2.2014 schválilo usnesením č. 281/21-ZM-2014 záměr prodeje Kabelové televize Žacléř za minimální nabídkovou cenu stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 3.600.000,-Kč s podmínkou zajištění jednoho kanálu pro provoz informačního kanálu města Žacléř. Bližší informace na úřední desce města. M. Vlasák
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 2+1 v ul. Rýchorské náměstí 16/3; 1+1 v ul. Na Pilíři 124/35; 1+1 v ul. Ml. Horníků 137/19; 2+1 v ul. Ml. Horníků 137/26; 1+1 v ul. Ml. Horníků 137/27; 2+1 v ul. J. A. Komenského 165/8 a 3+1 v ul. B. Němcové 389/106. Prohlídky budou realizovány 17. 03. 2014 (ul. Rýchorské náměstí, Na Pilíři, Ml. Horníků) a 19. 03. 2014 (ul. J. A. Komenského, B. Němcové), případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.
ples 2014 013V pátek 31. ledna město Žacléř pořádalo již desátý ročník městského plesu. Sál kulturního domu zaplnila stovka tančících. Kapelu Geny v průběhu večera střídal soubor Little Wings Základní umělecké školy pod vedením ředitele pana Evžena Zomera. Večer dále zpestřilo předtančení tentokrát v duchu rockandrollu a v pozdější hodině pak působivá light show skupiny Ascarya. O půlnoci proběhlo losování o hlavní ceny sponzorované městem Žacléř, výherci si tentokrát odnesli kávovary a keramickou sadu.
Za skvělé vystoupení, které se uskutečnilo bez nároku na honorář, děkujeme souboru Little Wings ze žacléřské ZUŠ ve složení Petra Koukolová, Eliška Šafránková, Maki Hirai, Juli Hirai, Lucie Grundmannová, Darja Marzecová a Tereza Poklopová pod vedením Evžena Zomera.
Eva Rennerová
CEZDovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zakon Č. 458/2000 Sb. - energetický zakon, §25, odst. 4, písm. d), bod 631. Cílem těchto prací je kontrolovat Stav Sítě a zabezpečovat Vám tak stale spolehlivou dodávku elektñny. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodam na zañzení a majetku. Omlouváme se a ujištujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl Zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i V této době považovat za Zařízení pod napětím, žádáme Vas proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktulte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vam k dispozici 24 hodin denně, 7 dní V týdnu.
Výstava výtvarných děl a fotografií českých a polských umělců, účastníků projektu „Spojuje nás Bobr", který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Slavnostní zahájení dne 7. března v 16.00 h. Výstava potrvá do 25. dubna.
indianVýtvarný obor ZUŠ Žacléř ve spolupráci s městem Žacléř vás zve na přednášku Vladimíra "Arnieho" Prachaře - Indiánské srdce. Přednáška se bude konat 28. března od 18 hod. v sále ZUŠ.
Zážitky a fotografie z cest mezi kanadské indiány. Jak žili a žijí dnes indiáni kmenů Černonožců, Krí a Shuswap. Jak zaměnili teepee za hranaté domy, mustangy za auta a lov bizonů za práci. Zároveň ale mnozí dál kráčejí "rudou stezkou", střeží posvátné dýmky a modlí se s nimi k velkému duchu.
KolaProAfriku miniMěsto Žacléř se zapojuje do projektu Kolo pro Afriku. Spočívá v tom, že jsou nasbírána nepotřebná kola, tato budou převezena do trutnovského gymnázia, kde je nejbližší sběrné místo, odtud putují do Ostravy, kde jsou prohlédnuta, opravena vězni a dále převážena do africké Gambie. V Gambii budou rozdělena dětem, kterým usnadňují cestu do školy a nepřímo tak podporují vzdělávání.
stepan rakSice s velikým předstihem, ale protože již vyzvánějí telefony s dotazy z širokého okolí, píšeme již nyní. KPH a ZUŠ Žacléř Vás zvou na koncert kytarového virtuoza, skladatele, pedagoga... Štěpána Raka. Koncert se koná ve čtvrtek 20. března v 19 hodin v sále ZUŠ. Neváhejte s objednávkami!
PROF. ŠTĚPÁN RAK (8. 8. 1945)
Životní a umělecká dráha Štěpána Raka je podrobně zmapována v řadě encyklopedií, v rozhovorech pro naše i zahraniční televize, pro rozhlas i pro řadu novin. Připomeňme alespoň to nejpodstatnější z posledních let.
Klub žen Vás srdečně zve dne 18. února ve 14 hodin do penzionu Sport (zadní terasa) na program: Písničkář Karel Hašler (1879 - 1941). Bude Vám přiblížen jeho život a krásné písničky, například: Strahováček, Po starých zámeckých schodech, Čí je Praha a další. Přijďte prožít hezké odpoledne s písničkami. Vstup dobrovolný. Těší se na Vás pořadatelky KŽ.
regiontoureŽacléř se již po několikáté prezentoval v Brně na veletrhu cestovního ruchu Regiontour a GO 16. – 19. 1. 2014 ve dvou stáncích:" Krkonoše – svazek měst a obcí" a „Svazek obcí Východní Krkonoše". Krkonoše – svazek měst a obcí získali 1. místo za nejlepší turistický produkt - Krkonošské cyklobusy a 2. místo za nejlepší turistický portál – www. krkonose.eu. Na veletrhu se rozdalo velké množství našich propagačních materiálů, návštěvníci projevili největší zájem o prospekty týkajících se cykloturistiky. Největšího veletrhu cestovního ruchu v České republice se zúčastnilo 686 vystavujících firem z 18 zemí na čisté výstavní ploše téměř 10 000 m2. Během čtyř dnů si veletrhy prohlédlo více než 30 tisíc návštěvníků, profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů. Zahraniční návštěvníci přijeli z deseti zemí, především ze sousedního Slovenska, Polska a Itálie.
Pracovníci Městského muzea Žacléř
app krkonoseMobilní aplikace je bezplatně stáhnutelná do mobilu na webových stránkách regionu www.krkonose.eu, z internetového katalogu aplikací a pomocí wi-fi přímo v Turistickém informačním centru Žacléř a ostatních cca dvaceti dalších krkonošských infocentrech. Krkonoše – svazek měst a obcí spustil rozšířenou propagaci Krkonoš prostřednictvím tzv. mobilního průvodce, který obsahuje nejenom základní data o nejvyšších českých horách a jejich zajímavostech jako jsou tipy na výlety, turistické atraktivity, naučné a turistické trasy, dlouhé sjezdy a lyžařské běžecké trasy, ale i aktuální sněhové zpravodajství a upravenost běžeckých tratí, informace o cyklobusech, ubytování v regionu, kalendář událostí, důležité kontakty atd.
III. ročník Historického trojboje na ski, který se měl konat v sobotu 15. února, je odložen na neurčito z důvodu špatných sněhových podmínek.
Mateřská škola, Žacléř – pracoviště Na Pilíři přijme na plný úvazek kuchařku. Podmínky: výuční list, praxe v oboru, samostatnost. Nástup od 01. 03. 2014 (zástup za MD). Kontakt: 499 776 457 (p. Nagyová), 499 876 271 (p. Kligerová).
...
Pokud v roce 2014 plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas, požádejte nyní o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, které vznikají především v období květen až srpen. K podání žádosti o vydání nového cestovního pasu předkládáte platný občanský průkaz a správní poplatek v dané výši (děti do věku 15 let 100 Kč, osoby starší 15 let 600 Kč). K podání žádosti nepotřebujete předložit fotografii ani vyplněnou žádost. Upozorňujeme však, že vaší zákonnou povinností je vrácení neplatného cestovního pasu.
ski 2014Zveme váženou veřejnost na III. ročník Historického trojboje na ski, který se bude konat dne 15. února na louce Pod Polákem. Prezentace 12.00 – 12.45 a start ve 13.00 h. Startovné 50Kč. Naši sponzoři: Město Žacléř, TS Žacléř, Galus industries s.r.o., Masher klub Metuje, Keramtech s.r.o., R&B Mědílek, Pension Sport, Libor Šrol, Rudolf Pšorn, Martina Luštincová. Podrobné propozice k závodu ke stažení zde.
MUDr. Rousek oznamuje že jeho ordinace bude v pondělí 3. a v pátek 7. února uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Od ledna 2014 je obnoven provoz zubní ordinace v Žacléři, který nově zajišťuje MUDr. Dušánek. Objednávky termínů směřujte na tel: 734 310 376. Ordinační hodiny: Čt - 7.30 - 15.30 do března a od března bude ordinační doba nová.
policie znakPolicie České republiky v Trutnově žádá touto cestou širokou veřejnost o spolupráci při šetření tragické dopravní nehody, ke které došlo v pondělí 20. 1. 2014 několik minut před sedmnáctou hodinou na přechodu pro chodce v Trutnově nedaleko kruhového objezdu „U Albertu". Dle dosud provedeného šetření a ohledání místa dopravní nehody trutnovští policisté zjistili, že na označeném přechodu pro chodce došlo ke srážce právě procházející třiašedesátileté ženy s projíždějícím osobním motorovým vozidlem značky ŠKODA OCTAVIA combi stříbrné barvy. Těžce zraněná žena při transportu do nemocničního zařízení i přes veškerou snahu lékařů svůj boj o život prohrála.
souborVe středu 29. ledna v 19 hodin vystoupí v sále ZUŠ pražský komorní pěvecký sbor Octopus Pragensis. Zazní skladby z období vrcholné renesance (C. Monteverdi, J. H. Gallus, Ph. de Monte, A. Lobo, C. G. di Venosa), které zajímavým průvodním slovem doplní umělecký vedoucí souboru Petr Daněk.
V pátek 31. 1. 2014 se koná od 18.00 v restauraci Sport setkání bývalých hokejistů Královce a Bernartic.
Všichni jste srdečně zváni!
Zajímá Vás „Kolik obyvatel vlastně přesně v Žacléři žije?", „Převládají muži či ženy?" „Jaké je věkové složení obyvatel?" „Kolik dětí se narodilo v roce 2013?" a další otázky? Jako každý rok přinášíme v únorovém čísle odpovědi shrnuté do přehledných tabulek. Tentokrát můžete porovnat i vývoj za poslední 3 roky. Bohužel musíme i tento rok konstatovat, že stále pokračuje trend poklesu počtu obyvatel, což není pro naše město i zdejší firmy pozitivní. K 31. 12. 2013 evidujeme 3335 obyvatel s převahou žen, nadvláda něžného pohlaví je výrazná zejména u věkové kategorie 60-90 let.
Již čtvrtým rokem město Žacléř podporuje organizátory kulturních a sportovních akcí. V letošním roce by měla být, po schválení rozpočtu zastupitelstvem města, rozdělena částka 126.000,- Kč. Jedná se o nejvyšší částku, která byla od doby zavedení grantů poskytnuta. O podporu zažádalo celkem 16 pořadatelů. Můžete se tedy opět těšit např. na cyklistické výlety, akci pro velmi zdatné - Žacléřský střízlivák, volejbalové turnaje, turnaje ve stolním tenise, běžecký půlmaraton, rockový festival Bornfloss ad. zajímavé události. Vyjmenujme 3 nejvyší částky, které byly poskytnuty.
Provozovatelé Solné jeskyně zvou na Čaj o páté – 23. ledna 2014 od 17 h na povídání na téma astrologie a mezilidské vztahy s Annou Birke-Semerákovou (autorkou pohádek inspirovaných astrologií) a astroložkou Karin Čížkovou.
ples webMěsto Žacléř a Komise pro kulturu a sport Vás zvou na 10. Městský ples. Vstupné: 100,- Kč. Předprodej: Městské muzeum, tel.: 499 739 225. Ples se uskuteční v sále Kulturního domu v Žacléři. Hudba: skupina GENY a Little Wings (ZUŠ Žacléř). Předtančení: Akrobatický rockandroll, Lightshow. Těšíme se na Vás v pátek 31. ledna od 20 hodin.
Šipkový oddíl TJ Baník Žacléř pořádá ve spolupráci s městem Žacléř Memoriál Vladislava Halenára. Turnaj se uskuteční v sobotu 25. ledna v restauraci Kahan. Prezentace: 12.30 - 13.00 amatéři, 12.30 - 14.30 ženy a od 12.30 do 16.00 kategorie open. Přijďte změřit své síly se svými spoluobčany! Více v propozicích turnaje zde.
horskaHorská Služba v Žacléři a na Rýchorách má více než čtyřicetiletou tradici a byl bych rád, kdybychom ji nadále nejen zachovali, ale také rozvíjeli. Dnešní doba se vyznačuje překotným vývojem v oblasti medicíny i technologií. V medicíně se významně projevuje tendence soustřeďovat péči do specializovaných center, která mohou finančně i odborně náročné postupy nabídnout. Dochází k přesunům pacientů na velkou vzdálenost. V odlehlejších lokalitách může být primárním problémem čas. Zatímco ve velkých městech je pacient se srdečním infarktem, mozkovou příhodou, nebo traumatem za půl hodiny již připravován k život zachraňujícímu ošetření, jiná situace je v místech, kde dvacetiminutový dojezdový čas záchranné služby je jen zbožným přáním.
Z technických důvodů bude pobočka České spořitelny v Žacléři dne 9. a 10. ledna (čtvrtek, pátek) zavřená. Do 24. ledna otevřeno pouze v pondělí a ve středu 9.00 - 12.30 a 13.30 - 17.00 h. Od 27. ledna již běžná otevírací doba.
pf2014 mesto
Vážení občané Žacléře, usnesením rady města č. 2013/83/1977 ze dne 18. 12. 2013 byl schválen návrh TSŽ na výši vodného a stočného ve stávajících cenách i pro rok 2014. Aktuální vodné a stočné pro Žacléř je tedy 63,64 včetně DPH, kalkulace ceny je zveřejněna na www.tszacler.cz a na úřední desce města Žacléře. Důvodem je pokles cen energií, nezvyšující se nájemné za provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ze strany města a vývoj cen za vodné a stočné v regionu. Cena vody je podřízena obecně závazným pravidlům, kterými se musí všichni provozovatelé řídit. Její výši lze měnit jen prostřednictvím pevně daných předpisů stanovených Ministerstvem financí. Vodné i stočné tak nereguluje trh, ale stát, neboť vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z Cenového výměru Ministerstva financí pro daný kalendářní rok (upravuje se vždy k 1. lednu). Cena vodného a stočného se tedy stanovuje jednou za rok a je stejná pro všechny odběratele v daném regionu.
Od 15. prosince jsou k dispozici nové jízdní řády. Ke stažení zde.
Zazpívejte si s námi v neděli 29. prosince od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice. Vánoční písně a koledy Vám zazpívá Anna Levová a na varhany ji doprovodí Václav Musil. Vstupné je dobrovolné a bude použito na opravu kostela.
svetlo 008V podvečerních hodinách v neděli 22. prosince jste měli možnost zažehnout na městském úřadu v Žacléři Betlémské světlo, které přivezli skauti z Bernartic a Žacléře. Betlémské světlo je každoročně přiváženo z Betléma z jeskynní kaple, v níž se dle tradice narodil Ježíš Kristus, kde plane věčné světlo. Přes Vídeň putuje před vánočními svátky do evropských měst. Do Čech jej pravidelně přivážejí brněnští skauti, odtud se pak šíří dále. Tuto tradici jsme zavedli minulý rok a věříme, že na ní bude navazováno v dalších letech.
V pondělí 23. prosince: zavřeno
V pátek 27. prosince: zavřeno
V pondělí 30. prosince: zavřeno (v případě nutné potřeby možno volat na telefon 777 803 289)
V úterý 31. prosince: zavřeno
Ve čtvrtek 2. ledna a pátek 03. ledna 2014 doporučujeme ověřit si předem přítomnost potřebného úředníka.
Od pondělí 6. ledna 2014 Vám budeme opět plně k dispozici.
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce!
Máte doma zbytečný, ale funkční televizor? Věnujte ho pacientům nemocnice v Žacléři. Dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o poskytnutí sponzorského daru – televizoru - pro naše
ležící pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných v Rehamedica Žacléř, a.s. Televizor si rádi odvezeme. Kontakt: tel.: 739 207 062, pí. Olga Osowiecká.
Cílem zástupců každého města či státu by měla být podpora vzdělávání a nadaných dětí, z toho důvodu rada města schválila nový grantový program pro talentované děti. Je určen rodičům dětí, které vynikají v určitém oboru, kupříkladu sportovní, kulturní činnosti. O grant je možné žádat v průběhu celého roku. Maximální výše přidělených financí činí 10.000,- Kč. Vyúčtování je nutné dodat do 1 měsíce po využití financí. K žádosti o grant je nutné přiložit popis, přiblížení oboru, ve kterém dítě vyniká, dosažené úspěchy, popis projektu, soutěže nebo činností, pro které bude příspěvek využit, časový, věcný harmonogram a rozpočet. Žádosti posoudí rada města.
Koná se ve dnech od 20. 12. do 23. 12. v bývalém bufetu U Holuba v době od 9.00 do 16.00 hodin. V pondělí dne 23. 12. proběhne pouze prodej objednaných ryb, a to v době od 9.00 do 12.00 hodin.
Ve spolupráci se šikovnými Žacléřáky jsme pro Vás připravili novou výstavu pod názvem „Šikovné ruce", který napoví, že zde budete moci obdivovat ručně vytvořené šperky, hračky, paličkované obrázky a ozdoby, košíky z pedigu, modely, ale také fotografie, které výstavu doprovázejí. Milým zpestřením je zajisté i fakt, že část výstavy je prodejní a můžete tak zde pořídit zajímavé a hodnotné dárky za přijatelný peníz. Výstavu můžete zhlédnout do 2. března 2014. Otevřeno máme vždy od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. V prosinci zavřeno ve dny 23. – 26., 30., 31. 12. 2013 a 1. 1. 2014.
Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na Vánoční koncert. vystoupí sólisté, soubory i pěvecké sbory. Koncert se uskuteční 19. prosince a v pátek 20. prosince od 18 hodin v sále ZUŠ. Výdej vstupenek od 2. prosince v ZUŠ. Více informací na tel.: 499 776 350.
Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá 25. prosince od 8.00 hod. již 31. ročník Vánočního turnaje tříčlenných družstev ve stolním tenisu. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Startovné činí 150,-Kč za družstvo. Přihlášky přijímá Mirek Vlasák na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo SMS na číslo 608 863 289, osobně Oldřich Řehák a Hotel Sport do 19. prosince. Sponzory turnaje jsou město Žacléř, pan Libor Šrol. KERAMTECH, spol. s r.o. Žacléř a pan Jiří Pokorný.
Klub Českých turistů vás zve na tradiční Novoroční hvězdicový výstup na Rýchory. Průchozím místem je jako vždy Rýchorská bouda v čase od 10 do 14 hoin. Bližší informace: Stanislav Podsedník - tel.: 737 541 920.
banner3Svazek Krkonoše jako hlavní koordinátor projektu Krkonoše - lyžařský běžecký ráj se v posledních měsících, i ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku a krkonošskou Horskou službou, intenzivně zabýval souvislostmi, které s sebou přinesly změny provozovatelů či nájemců krkonošských skiareálů. Snahou bylo částečné rozšíření nabídky upravovaných tras v Krkonoších i řešení možností jejich stabilnějšího systému financování. Pro skiareály je úprava těchto tratí více méně důležitá, ale přesto vedle sjezdového lyžování jen doplňková služba.
Žacléřští policisté v sobotu odpoledne 7. 12. 2013 vyjížděli na jedno z parkovišť v ulici Na Pilíři, kde se dosud neznámý zloděj vloupal do zde stojícího nepojízdného vozidla. Z provedeného šetření muži zákona zjistili, že nenechavec z automobilu v průběhu několika posledních měsíců odcizil plastové kanystry na pohonné hmoty, autorádio, mobilní telefon a doklady. Majitel dopravního prostředku vyčíslil škodu na 10 tisíc korun. Za přečin krádeže provedené vloupáním hrozí lapkovi trest odnětí svobody až na dva roky.
V sobotu 7. 12. 2013 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu:
08.00 - 08.30 hod. - hospoda Prkenný Důl
08.30 - 09.30 hod. - kotelna Pilíř
09.30 - 10.00 hod. - Národní dům
10.00 - 11.00 hod. - B. Němcové
11.00 - 11.30 hod. - prodejna Bobr
Časový interval je pouze informativní. ELEKTROODPAD – kompletní televize, ledničky, pračky, sporáky, audio, video, počítače apod. lze odevzdávat průběžně v areálu technických služeb Žacléř – bývala DOSka (za vlak. nádraží) - více viz článek z 21.11.2012 "Zpětný odběr elektrozařízení".
Přinášíme potěšující zprávy ve věci žacléřské zubní ordinace. Od pondělí 9. 12. je možné se telefonicky objednat k zubnímu ošetření v Žacléři na tel: 499 826 558 a 733 582 286. Od ledna 2014 bude ordinaci v Žacléři provozovat pan MUDr. Rudolf Dušánek.
Rozsvěcení stromuO první adventní neděli se u příležitosti 3. ročníku Rozsvěcení vánočního stromu zaplnilo náměstí v Žacléři bezpočtem místních obyvatel. Před městským úřadem vystoupil sbor složený z dětí mateřské, základní a základní umělecké školy. Novinkou tohoto ročníku bylo přizvání faráře Adriana Sedláka, který posvětil strom a vystavení betlému, který po 2 roky připravoval a městu daroval pan Staude. Na příchozí čekalo také bohaté občerstvení, prodej svící a vánočních ozdob. Děti si mohly ve výtvarné dílně vyrobit vánoční ozdobu. Výtěžek z akce bude stejně jako v minulých letech rozdělen mezi účinkující školy.
vanocka miniSoutěžit se dá téměř ve všem. I v přípravě svátečního pečiva. Klání O nejlepší vánočku pod Rýchorami má za sebou třetí ročník a zájem byl znovu velký. Své výrobky dodaly téměř dvě desítky pekařek i pekařů. „Účastnili se nejen Žacléřští, ale přijeli i lidé z Trutnova, Svobody či Janských Lázní. Sedmnáct žen a dva muži," přiblížila základní údaje jedna z organizátorek, Žaneta Dolanová. Každou z vánoček pořadatelé rozkrojili na poloviny, jednu k posouzení vzhledu, druhou ještě na kostičky k degustaci poroty i veřejnosti. A začalo obcházení, ochutnávání, porovnání i debaty.
Od ledna 2014 bude obnoven provoz zubní ordinace v Žacléři, který bude nově zajišťovat MUDr. Dušánek. V nejbližší době zveřejním informace o tom, kde se v případě akutních případů můžete objednat již nyní a kde se také budete moci objednávat na plánované zákroky po Novém roce. Takže nemáte důvod hledat si nového zubního lélaře, tato služba bude, jak pevně věřím, zajištěna bez problémů na další roky.
M. Vlasák - starosta
betlemsvetloPřijďte v neděli 22. prosince od 16.30 do 17.30h na městský úřad v Žacléři, kde budete mít možnost od trutnovských skautů zažehnout Betlémské světlo. Betlémské světlo je každoročně přiváženo z Betléma z jeskynní kaple, v níž se dle tradice narodil Ježíš Kristus, kde plane věčné světlo. Přes Vídeň putuje před vánočními svátky do evropských měst. Do Čech jej pravidelně přivážejí brněnští skauti, odtud se pak šíří dále. Tuto tradici jsme minulý rok zavedli i do Žacléře a nyní navazujeme II. ročníkem. Přijďte 22. prosince s lucerničkou a budete moci převzít světlo a roznášet jej dál do svých domovů.
Místostarostka - Bc. Eva Rennerová
kostel olesniceJménem občanského sdružení Život a kultura obce zvu Vás a Vaše blízké na Druhé slavnosti svaté Kateřiny, které jsou konány u příležitosti dokončení rekonstrukce kůru v kostele svaté Kateřiny u nás ve Zlaté Olešnici. Slavnosti pořádáme mimo jiné i za účelem získání finančních prostředků na nejnutnější stavební opravy uvnitř i vně kostela. Je to dominantní historická stavba, která tu stojí stovky let, věřím, že si zaslouží  naše snahy o její zachování. V sobotu 23. listopadu Vás čeká bohatý kulturní program, na kterém se podílí spousta lidí. Klienti domova seniorů, skauti, děti uměleckých škol našeho regionu a další dobrovolníci věnovali své výrobky k prodeji.
Výtvarný obor Základní umělecké školy každý školní rok zpracovává projekt na určité téma, tento rok se žáci nechávají inspirovat kulturou středo- a severoamerických indiánů. V červnu, v sobotu 14. 6. 2014, představí opět výsledky svého ročního snažení na slavnostní vernisáži. Pro projekt přijdou k užitku jednobarevné látky, korálky a staré knoflíky. Pokud máte takové doma a jsou pro vás nepotřebné, věnujte je dětem z výtvarného oboru, rádi je uvítají. V této věci kontaktujte učitelku výtvarného oboru paní Irenu Hirai, je k zastižení v učebně v přízemí umělecké školy v odpoledních hodinách.
Eva Rennerová
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 3 + 1 v ul. Rýchorské náměstí 14/2; 2 + 1 v ul. Rýchorské náměstí 16/3; 1 + 1 v ul. Ml. horníků 137/15; 1 + 1 v ul. Ml. horníků 137/19; 3 + 1 v ul. Revoluční 191/5 a 3+1 v ul. K. Čapka 388/24. Prohlídky budou realizovány 25.11.2013 (ul. Rýchorské náměstí) a 27.11.2013 (ul. Ml. horníků, Revoluční, K. Čapka), případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.
odhaleniPamátník obětem I. světové války v Černé Vodě od Emila Schwantnera se dočkal rekonstrukce a včera byl slavnostně odhalen. Od konce první světové války včera uplynulo 95 let a množství pomníků připomíná, že čtyřletý konflikt se zapsal do historie téměř každé obce či města. „V trutnovském okrese jich je hrubým odhadem pět set. Vedeme databázi pro ministerstvo obrany, snažíme se dokumentovat stav i původní podobu všech pomníků, které v krajině existovaly," říká Vlastimil Grof z trutnovského městského úřadu.
babakV Základní umělecké škole přivítáme ve čtvrtek 28. listopadu opět světovou špičku - tentokrát hráče na lesní roh Radka Baboráka, který patří k nejvýraznějším a světově nejuznávanějším českým instrumentalistům. Po vystudování pražské konzervatoře byl přijat bez konkurzu do České filharmonie, odkud záhy odešel do zahraničí, kde se stal členem Mnichovské filharmonie a později sólistou Berlínských filharmoniků, což je orchestr té nejvyšší světové kvality a pro instrumentalistu jeden z nejvyšších vrcholů kariéry. Přesto Radek Baborák tento prestižní post opustil, protože chtěl realizovat své vlastní představy o hudbě. V r. 2010 se vrátil do Čech a kromě sólové dráhy založil několik komorních uskupení (např. Baborák Ensemble) nebo i symfonický orchestr Česká Sinfonietta. A všechna tato uskupení jsou opět špičkové úrovně. Po většinu roku zastihneme tohoto umělce na koncertních turné po celém světě, u nás např. na Pražském jaru, Smetanově Litomyšli.
Dejte hlas „BAREVNÉ ŠKOLCE", aby se dostala mezi prvních deset školek v České republice a vyhrála fantastické ceny. Hlasovat můžete na této stránce: http://www.aventproskolky.cz
V Sobotu 23. listopadu ve 14 hodin v Kulturním klubu v Žacléři se uskuteční již 3. ročník o Nejlepší vánočku pod Rýchorami. Zveme tímto všechny amatérské pekařky a pekaře do soutěže o hodnotné ceny. Přihlášky se přijímají do 22. listopadu na tel. 777 955 732, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V souladu s ustanovením § 57 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů, převzal odbor zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zdravotnickou dokumentaci z ordinace MUDr. Evy Pázralové, Hudební 309, Žacléř, PSČ 542 01.
Ordinace zubního lékaře v Žacléři je z důvodu ukončení činnosti MUDr. Pázralové od 1. 11. 2013 uzavřena. Ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Trutnov se snažíme najít urychleně řešení této nečekané situace. O vývoji Vás budeme průběžně informovat.
M. Vlasák - starosta
Občanské sdružení Bornflossrock Žacléř, Vás zve na vystoupení rockových kapel. Začínáme ve 14 hodin v Kulturním domě v Žacléři. A na koho se můžete těšit naleznete zde.
rozsveceniKomise pro kulturu a sport při městě Žacléř pořádá Rozsvěcení vánočního stromu se zpíváním koled. Akce se uskuteční 1. prosince v 17 hodin před MěÚ na náměstí. Zazpívají Vám děti z mateřských škol, základní a umělecké školy. Občerstvení zajištěno.
piratiRytíři Trutnov, Sparks Mladé Buky, Piráti Žacléř. To jsou tři baseballové oddíly, které spolu svádějí v dětských kategoriích boje na hřišti již několik let a zároveň spolupracují na účasti ve vrcholných soutěžích a jejich úspěchům patrně nemůže v poslední době v našem regionu konkurovat žádný jiný kolektivní sport. Je to snad i tím, že baseball je v Čechách stále ještě poměrně mladý sport a například města jako Hradec Králové nebo Pardubice nemají žádný baseballový oddíl, který by mohl být malým hráčům z Krkonoš důstojným soupeřem. Na druhou stranu jsou v České republice oblasti, kde má baseball velmi dlouhou tradici a sportovní kluby tam pokrývají všechny věkové kategorie.
Město Žacléř má záměr prodat formou tzv. obálkové metody bytovou jednotku č. 342/7 o velikosti 1 + 3 o výměře podlahové plochy 73,60 m2 v domě č. p. 342, 343 v ul. Mírové za kupní cenu 358.510 Kč. Záměr prodeje bytové jednotky je umístěn v sekci "úřední deska".
H. Ilchmannová
Akce, kterou pořádá Klub žen se koná od 11. do 15. listopadu v Mateřské škole NaPilíři II. patro. Bazárek budete moci navštívit vždy v čase od 10.00 do 16.00 hodin (i přes poledne). Prodávat se bude různé dětské i jiné oblečení, ale i další věci. Můžete se těšit na dobré perníčky pro Vaše dětičky. Přijďte si nakoupit za výhodné ceny.
Mateřská škola „Pohádka" zahájí svůj provoz ve čtvrtek 31. října. Interiér školky je již připraven pro výuku a vzdělávání dětí. Vzhledem ke stále ještě probíhající rekonstrukci vnější části budovy, žádáme rodiče o zvýšenou bezpečnost dětí – nenechte své děti volně pobíhat v okolí MŠ.
strom skolkaZákladní škola v Žacléři se každoročně v podzimním období připojuje do oslav svátku Dne stromů a u této příležitosti vysazuje strom. Příprav se pravidelně ujímá paní učitelka Kopperová. Tento rok bylo v úterý 22. října po domluvě se zástupci města vysazeno 5 stromů – javory mléč v sídlišti Boženy Němcové, konkrétně za domem čp. 376, přičemž bylo postupováno podle studie revitalizace sídliště Boženy Němcové. Z tohoto důvodu byly pokáceny 2 staré a nevhodným ošetřováním poškozené lípy a nahradily je javory.
Rozhledna.0001Vážení přátelé, rodáci a milovníci Rýchorské přírody. Na internetových stránkách Žacléře, jsem si se zájmem přečetl článek o výstavbě rozhledny na místě bývalé „Maxovky" ze dne 17. 9. 2013. Nějaký čas mi v hlavě kolovalo mnoho otázek bez odpovědi a diskuze z posledních dnů mě donutila se k tomuto vyjádřit. S mnoha lidmi jsem diskutoval, ale nikdo nenašel odvahu se veřejně přihlásit. Jelikož se jedná o shodnou podstatu věci, tak se hlásím já, abych se vyjádřil bez podpory dalších oponentů.
irinaVe středu 6. listopadu přivítáme "naši" Irinu Kondratěnko. Je třeba ji představovat? Vynikající pedagožka, která se svými žáky pravidelně získává první místa na mezinárodních soutěžích po celé Evropě i USA, vynikající klavíristka, která vystupuje s našimi i zahraničními orchestry ve Francii, španělsku, Německu, Itálii, Argentině, Brazílii, Taiwanu, Japonsku atd., spolupracuje s řadou osobností jako jsou José Cura, Marina Domašenko, Anda-Louse Bogza, Sharon Kam, Josef Suk, Ludmila Peterková apod., je laureátkou národních i mezinárodních soutěží, nositelkou Evropské ceny Gustava Mahlera, Ceny mezinárodního tisku a řady pedagogických ocenění. Na jejím kontě je již mnoho nahrávek s různými umělci i sólové CD "Returns".
Upozorňujeme občany, že v pondělí 21. října bude uzavřena kancelář matriky i tajemnice MěÚ v Žacléři. Vystavení voličského průkazu pro volby do Parlamentu ČR je možné v tento den v kanceláři podatelny.
Děkujeme za pochopení
K. Markelová
tajemnice MěÚ
Ve 140 městech ČR a 47 městech SR uvidíte ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa. Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese Snow film fest. Tento festival je bratrský festival Expediční kamery. Festival SNOW FILM FEST probíhá v České republice od roku 2011. Občanské sdružení Hedvábná stezka tehdy nazvalo promítání špičkových filmů jako Filmový festival Zimních sportů. Akce vznikla jako protiváha tehdy již zdárně rozběhlému filmovému festivalu Expediční kamera.
Gruzie RychoryPovídání o oblasti vysoko v horách Kavkazu, které se po svých obyvatelích jmenuje Tušsko. Tušové jsou nebývale milí, ale též odolní, bohatí tradicemi svých předků. Tušsko, jehož nejnižší bod leží ve výšce 1630 m n.m., se spoustou přírodních krás, vzácných rostlin i zvířat a také českých stop. Nejen o nich bude povídat Jakub Kašpar fotograf a cestovatel. Přijďte si na Rýchorskou boudu užít Gruzínský večer v pátek 8. listopadu 2013 od 17 hodin, vstup zdarma. V případě zájmu možnost přespání.
CEZDovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zakon Č. 458/2000 Sb. - energetický zakon, §25, odst. 4, písm. d), bod 631. Cílem těchto prací je kontrolovat Stav Sítě a zabezpečovat Vám tak stale spolehlivou dodávku elektñny. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodam na zañzení a majetku. Omlouváme se a ujištujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl Zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i V této době považovat za Zařízení pod napětím, žádáme Vas proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktulte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vam k dispozici 24 hodin denně, 7 dní V týdnu.
BQVe čtvrtek 17. října vystoupí v koncertním sále ZUŠ Belfiato Quintet - klasické dechové kvinteto, které bylo sestaveno posluchači AMU v Praze. Jako soubor působí na hudební scéně teprve 8 let, ale jeho jednotliví členové jsou laureáty mnohých mezinárodních soutěží (např. letos zvítězila hornistka v mezinárodní soutěži Pražského jara) a i jako soubor se již mohou chlubit mnohými úspěchy (např. 1. cena na soutěži Antonína Rejchy v rakouském Payerbachu, laureáti mezinárodní soutěže dechových kvintetů 6th Henri Tomasi Competition v Marseille apod.
Žacléřští policisté v pátek večer 11. 10. 2013 zadokumentovali případ násilného vniknutí do jedné ze zahradních chatek v zahrádkářské kolonii v Žacléři nedaleko místního kostela. Policejní hlídka na místě provedeným šetřením a ohledáním místa činu zjistila, že zloděj z objektu odcizil zahradní nářadí. Majitelka nemovitosti vyčíslila škodu na necelé 3 tisíce korun. Za přečin krádeže provedené vloupáním hrozí nezvanému hostu trest odnětí svobody až na dva roky. Po nenechavci a odcizených věcech Policie České republiky intenzivně pátrá.
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 3 + 1 v ul. Rýchorské náměstí 14/2, 2 + 1 v ul. Rýchorské náměstí 16/3, 1+1 v ul. Na Pilíři 51/35, 1 + 1 v ul. Ml. horníků 137/15, 1 + 1 v ul. Ml. horníků 137/19, 3 + 1 v ul. Revoluční 191/5 a 3+1 v ul. B. Němcové 389/201. Prohlídky budou realizovány 07.10.2013 (ul. Revoluční, B. Němcové), 09.10.2013 (ul. Na Pilíři, Ml. horníků) a 14.10.2013 (ul. Rýchorské náměstí), případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska".
kolo ukonceniCykloSki Team Žacléř pořádá tento rok poslední cyklistickou akci. Výlet se koná tuto sobotu 5. října a sraz je v 10 hodin na Rýchorském náměstí před muzeem. Akce se účastní i skupina polských přátel. Trasa do 30 km, zajištěno občerstvení a doprovodné vozidlo. Všichni cyklisti vítáni! Akce je podpořena Městem Žacléř v rámci grantového systému.
nalezenec 3V ulici Havířská se již asi týden pohyboval středně velký pes vzdáleně připomínající lišku. Dne 1. 10. 2013 byl na přání policie a obyvatel ulice odchycen. Jedná se o psa, rezavo-černě zbarveného. Pravé ucho má svěšené. Pes nemá žádné označení, je v průměrné kondici, je plachý až bázlivý. Pes evidentně utekl za hárajícími fenami. Pokud víte, komu pes patří, kontaktujte mne, prosím, na telefonním čísle: 732 194 645.
MVDr. Ondřej Vlček
V neděli 29. září jsem v 5.40 hodin vybíral peníze z bankomatu ve spořitelně v Žacléři. Vyndal jsem kartu z peněženky, tu jsem si položil na plechový koš na papírky, který je hned vedle bankomatu. Vybral jsem hotovost, vyjmul kartu a odešel jsem ze spořitelny. To, že nemám peněženku s doklady jsem zjistil až odpoledne. Naivně jsem se domníval, že po třech dnech mi někdo peněženku, třeba i bez peněz (3.500,-Kč) vrátí. Snad se najde poctivec, který mi vrátí hlavně doklady. Samozřejmě jsem vše ohlásil na policii, kteří požádají o kamerový záznam a zřejmě "poctivého" nálezce odhalí. Třeba se po uveřejnění v dotyčném pohne svědomí a nález vrátí. Bydlím v ulici Mírová 349 v Žacléři. Jméno najde na odcizených dokladech.
Klub žen Vás srdečně zve na výstavu BEJVÁVALO - ANEB VĚCI DÁVNÝCH ČASŮ. Sobota 5.  – neděle 13. října. Denně od 10.00 – 16.00 hodin. Sobota, neděle 13.00 – 16.00 hodin. Najdete nás v budově MŠ Na Pilíři. Těšíme se na Vaši návštěvu!
saunaTak nám opět začíná sezona. Chcete si nahřát své tělo? Nenechejte si ujít první saunování. ve čtvrtek 3. října začínají ženy a v pátek 4. října muži. Jedno finské přísloví praví, že člověk má právo na klid na třech místech. v kostele, v sauně a v hrobě.
Těší se na Vás Saunaclub Žacléř
V sobotu 5. října proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu:
08.00 - 08.30 hod. - hospoda Prkenný Důl
08.30 - 09.30 hod. - kotelna Pilíř
09.30 - 10.00 hod. - Národní dům
10.00 - 11.00 hod. - B. Němcové
11.00 - 11.30 hod. - prodejna Bobr
Časový interval je pouze informativní
ELEKTROODPAD – kompletní televize, ledničky, pračky, sporáky, audio, video, počítače apod. lze odevzdávat průběžně v areálu technických služeb Žacléř – bývala DOSka (za vlak. nádražím).
Město Žacléř má záměr prodat formou tzv. obálkové metody bytovou jednotku č. 342/7 o velikosti 1 + 3 o výměře podlahové plochy 73,60 m2 v domě č. p. 342, 343 v ul. Mírové za kupní cenu 358.510 Kč. Záměr prodeje bytové jednotky je umístěn v sekci „úřední deska".
H. Ilchmannová
6L1X0550Poznat a něco bližšího se dozvědět o horninách regionu umožňuje venkovní geologická expozice, vybudovaná před žacléřskou základní školou. Sloužit má nejen coby turistická atrakce, dobře využitelná bude i při výuce. „Myšlenka je už letitá, přinesl jsem si ji z bývalého působiště, Správy Krkonošského národního parku," říká autor projektu, pedagog Radovan Vlček. „Geologické expozice jsou v posledních letech fenoménem a vznikají na různých místech České republiky.
krizenecDne 21. září byl v Bobru nalezen černý kříženec psa velkého plemene. Jedná se o štěně (do 5 měsíců stáří), černě zbarvené se světlými chlupy na packách. Pes nemá žádné označení, byl v horším výživném stavu, je hravý, učenlivý. Pokud víte, komu pes patří, nebo byste o něj projevili zájem, kontaktujte mne, prosím na telefonním čísle: 732 194 645.
MVDr. Ondřej Vlček
marosana 2013Jubilejní 15. ročník kultovní akce v režii nestárnoucího punkera Michala Marošiho proběhne 4.-6. října. Závody v dual slalomu, pumptracku a slopestylu plus velký nedělní MX Enduro Eliminator čekají na všechny aktivní účastníky i diváky bikerského festivalu MAROSANA END OF THE SEASON, který se koná již patnáct let v řadě! Po loňském úspěchu se pořadatel oslav konce sezóny Michal Maroši rozhodl opět pro lokalitu bývalého hnědouhelného dolu Žacléř v Krkonoších.
koncert zomerVážení, srdečně vás zvu k návštěvě již třinácté koncertní sezóny Kruhu přátel hudby v Žacléři. Dovolím si představit celou sezónu. Letos se uskuteční osm koncertů, nebudou opět chybět ani zvučná jména, ale ani mladí muzikanti, které bych doporučil nepodceňovat. O tom, že dnes jsou mladí umělci na vynikající úrovni, jsme se přesvědčili například loni, kdy nás všechny jistě uchvátil houslista Josef Špaček.
pozvanka zsJistě jste zaznamenali postupné budování geologické expozice před budovou ZŠ, které se svými žáky inicioval učitel Radovan Vlček, v úterý 24. září bude v 16 h slavnostně otevřena. Všichni jste na otevření srdečně zváni.
Rozhledna.0001Pohled z Rýchor na panorama východních Krkonoš je minulostí. Ze základů bývalé Maxovy boudy už toho moc vidět není. Stromy rostou a v I. zóně národního parku je jen tak vykácet nelze. Nápad plošinu zvednout, tedy vybudovat rozhlednu, už zřejmě napadl mnoho lidí. Teprve členové kulturní komise při městském úřadu v Žacléři se však rozhodli zkusit nápad dotáhnout do konce. Oslovili bratry Klimešovy, kteří mají s realizací staveb v Krkonoších bohaté zkušenosti, starostu Horního Maršova i Správu Krkonošského národního parku.
haldaCo se starou haldou suti po těžbě černého uhlí? Třeba na ní vybudovat trať a uspořádat závody. Kdo si to chce vyzkoušet, může přijet 21. září do Bike parku Halda v Žacléři. Nejen, že se tu pojede jeden ze závodů Středečního poháru, současně bude probíhat i ne-oficiální Mistrovství České republiky těžařů v cross county o Pohár těžební unie (jednotlivci i týmy). Takže příležitost premiérově absolvovat zdejší trať má úplně každý. „Navíc jsme vypsali malý bonus pro kategorii Elite, vítěz si odnese prémii 2 tisíce, druhý tisícovku a třetí 500 korun," dodává jeden z organizátorů, Jan Slavíček. Okruh s délkou zhruba 3 kilometry je celoročně přístupný.

Ve čtvrtek 26.9.2013 se koná 19. zasedání zastupitelstva města Žacléř. Bližší informace včetně předpokládaného programu naleznete na úřední desce.
M. Vlasák - starosta města

ded 141Za příjemného počasí se 7. září zaplnily ulice našeho města lidmi místními i přespolními. Město Žacléř se v tento den již podruhé zapojilo do celoevropské akce European Heritage Days, u jejíž příležitosti jsou ve městech zpřístupňována místa spjatá s historií dávnou i nedávno minulou. V dopoledních hodinách byl přístupný hornický skanzen dolu Jan Šverma, který navštívilo 230 zájemců. Nejnovější informací je, že v příštím roce hodlá o.p.s. Důl Jan Šverma hornický skanzen rozšířit o geopark.
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené je v týdnu 9. - 13. září uzavřena kancelář matriky a evidence obyvatel. Služby CzechPoint a ověřování lze zařídit na České poště, ostatní záležitosti Vám rádi vyřídíme opět  16. září. Děkujeme za pochopení
K. Markelová, tajemnice MěÚ Žacléř
pes svermaDne 6. září se v areálu dolu Jan Šverma našel na vrátnici bílo-černý kříženec. Jedná se o velmi mladého psa, bíločerně zbarveného. Na hřbetu a kořeni ocasu má dvě černé skvrny, uši jsou bílé s černými skvrnkami. Pes nemá žádné označení, je dobře živený, hravý s náznakem výcviku poslušnosti. Pokud víte, komu pes patří, kontaktujte mne, prosím na telefonním čísle: 732 194 546.
objizdkaHlavní tah z Trutnova k hraničnímu přechodu Královec byl třetinu roku zcela neprůjezdný. Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce svahu a vozovky těsně před obcí. Od neděle se sem ale provoz vrátí. I když s omezením. Kdo ale bude chtít, projede. A vzhledem k délce objízdné trasy přes Babí a Žacléř se několik minut zdržení na semaforech určitě vyplatí. „Byla to dlouhá doba, ale mohlo být ještě hůř. Původně měla úplná uzavírka trvat šest měsíců. Po protestech všech dotčených obcí jsme ale dosáhli zkrácení na měsíce čtyři," říká starostka Zlaté Olešnice, Eva Kmiećová.
Po dobu dovolené od 9. - 17. září bude ordinace uzavřena. Zastupující lékař: MUDr.Z. Pohlová.
Město Žacléř, na základě usnesení rady města č. 2013*76*1813 ze dne 28. 8. 2013, nabízí ve spolupráci se společností ENA s.r.o. obyvatelům i menším podnikatelům možnost zúčastnit se výběrového řízení na změnu dodavatele elektřiny a plynu: Dne 9. 9. 2013 v 17.00 hod. odběratelé z řad domácností nebo malých podnikatelů mohou přijít na setkání ve školní jídelně Základní školy Žacléř, kde jim bude firmou ENA s.r.o. vysvětlen postup výběrového řízení.
Jako každoročně jsme zváni našimi polskými přáteli ze samosprávného okresu Lwówek Ślaski na výlet po okolí tohoto krásného města. Výlet se bude konat v sobotu 14. září 2013. Trasa bude měřit kolem 50-ti kilometrů a povede po nově značených cyklotrasách. Doprava bude zajištěna autobusem. Zájemci se mohou hlásit na moji mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do úterý 10. září. Počet účastníku je omezen kapacitou autobusu, takže neváhejte. Sraz účastníků v 6.30 u Městského muzea na Rýchorském náměstí v Žacléři, odjezd v 7.00 hod., účastnický poplatek 100,-Kč za osobu.
M. Vlasák
nazivo webBornflossrock Žacléř pořádá v pátek 13. září od 18 hodin koncert "Naživo". Místem konaní bude Kulturní dům a vstupné je stanoveno na 70,-Kč.
Podle dnešního sdělení paní starostky Zlaté Olešnice Evy Kmiećové bude termín úplné uzavírky silnice I/16 dodržen. Od 1. 9. 2013 bude platit částečná uzavírka řízená semafory. Koncem tohoto týdne bude zhotovena základní asfaltová vrstva. Fotografie ze stavby si můžete prohlédnout na tomto odkazu.
M. Vlasák
hiraiIrena & Hiro Hirai ateliérová a zahradní keramika pořádá výstavu - Ateliér a zahradní galerie „asahigama". Výstava se bude konat 29. 9. 2013 od 15:00 v Bobru 42, blízko penzionu Chata u Krakonoše. Předvádět se bude Japonská keramická pec na dřevo a ukázka pálení keramiky tradiční japonskou technikou „raku". Výstava bude prodejní. Tel: 499 876 643, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Klub Českých turistů Žacléř pořádá 36. ročník Vandru přes Vraní hory. Termín konání: 14. 9. 2013, čas: 6:30 - 9:30 od Klubovny Národního domu v Žacléři. Kontakt pro přihlášky: Václav Čech, tel. 737853085, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
jezik vystavaVýstava o kráse schránek mořských plžů a mlžů doprovázená fotografiemi Miroslava Hrdého. Prodloužíme si léto a snad nás během sychravého podzimu zahřeje alespoň představa rozpáleného písku a krásných lastur. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 6.září v 16:00 hodin. Srdečně Vás zveme na popovídání s p. Podhajským, který je jedním z předních odborníků tohoto přírodovědného oboru. Výstavu můžete shlédnout do 1.12.2013.

V sobotu 31.8.2013 pořádá partnerský okres Lwówek Ślaski odložený sjezd řeky Bobr z obce Nielestno do města Lwówek Ślaski. Původně se měla tato akce konat na konci června, ale díky povodním na některých částech musela být zrušena. Polská strana zajišťuje zapůjčení kajaků a vše, co s akcí souvisí, zájemci se pouze musí dopravit na místo startu. Pokud máte zájem se této akce zúčastnit, přihlaste se na mé emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 27.8.2013.
M. Vlasák

Výbor Rýchorského autoklubu ve spolupráci se Sociální a zdravotní komisí Města Žacléř pořádají 24. srpna hru pro celé rodiny, děti a rodiče na kolech a maminky s kočárky - JEDE CELÁ RODINA! Přihlášky nejpozději do 22. srpna písemně do schránky na svépomocné dílně autoklubu, nebo telefonicky na čísla: 739 302 292 nebo 777 665 086. Start je od svépomocné dílny autoklubu ve 13.00 hodin.
Ředitel Technických služeb Žacléř vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Administrativní pracovník. Přihlášky odesílejte nejpozději do 15. září 2013:
- písemně na adresu firmy (Nádražní 237, 542 01 Žacléř)
- elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Předpokládaný nástup od 1. 10. 2013 na zkrácený pracovní úvazek, po zaučení na plný úvazek. Podrobnosti ke stažení zde.
Turnaj v tenisové čtyřhře, prezence 24. srpna do 8.30 hod., systém turnaje - hraje se ve skupinách každý s každým, ve dvojicí může startovat jeden registrovaný hráč, startovné 200,-Kč na dvojici.
V termínu od 19. 8. do 30 .8. 2013, bude naše kancelář uzavřena. Kontakty pro případ havárií a poruch najdete zde.
Žacléřští policisté v pátek ráno 2. 8. 2013 vyjížděli do obce Bernartice, kde dosud neznámý zloděj násilím vnikl do jednoho ze zde zaparkovaných automobilů. Terčem pachatele se stalo osobní motorové vozidlo značky Fiat, ze kterého zmizela uložená finanční hotovost. Majitel dopravního prostředku vyčíslil škodu na 11 tisíc korun. Za přečin krádeže provedené vloupáním hrozí nenechavci trest odnětí svobody až na dva roky.
V sobotu 3. 8. 2013 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu:
08.00 - 08.30 hod. - hospoda Prkenný Důl
08.30 - 09.30 hod. - kotelna Pilíř
09.30 - 10.00 hod. - Národní dům
10.00 - 11.00 hod. - B. Němcové
11.00 - 11.30 hod. - prodejna Bobr
Časový interval je pouze informativní
Penzion Sport v Žacléři otevírá první soukromou "Galerii výtvarného umění" - fotografie Josefa Hledíka. Vernisáž této výstavy se koná ve čtvrtek 1. srpna 2013 v 16:00 hod. Přijďte se podívat na tvorbu tohoto žacléřského fotografa, který obdržel mnohá ocenění u nás i po celém světě.
ded 2013Dny evropského dědictví jsou společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Den evropského dědictví se koná každoročně v září v mnoha městech a obcích po celé Evropě – zemích, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci. V České republice je organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
pozar lesaKvůli dlouhodobě trvajícímu extrémnímu suchu, které bude podle meteorologů trvat v Královéhradeckém kraji nejméně do konce tohoto týdne, dnes královéhradecký hejtman Lubomír Franc na návrh krajského ředitele hasičů vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek. Toto nařízení významně omezuje především nakládání s ohněm: ve volné přírodě a lese či 50 metrů od něj nesmí lidé tábořit či rozdělávat ohně, kouřit v lese či do lesa vjíždět auty.
prevencePrevence do každé rodiny. Přečtete si nejenom užitečné cestovní informace, ale zpravodaj upozorňuje i na některá rizika, která může přinést čas prázdnin a dovolených, a doporučuje vhodná bezpečnostní opatření, jak takovému nebezpečí předcházet. Vydává odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.
Zpravodaj ke stažení ve formátu PDF zde.
Správa KRNAP vydala Opatření obecné povahy č. 1/2013, týkající se dočasného omezení vjezdu a vstupu na některá místa území KRNAP. Celý text tohoto opatření včetně mapového zákresu najdete v sekci "Úřední deska".
remesla radek 01Již jedenáctý ročník Dne řemesel v Žacléři je za námi. Počasí přálo návštěvníkům jak v den řemesel tak i pracovníkům TSŽ při přípravě prostor náměstí, tak i při úklidu po dni, kdy naše městečko a především prostory náměstí navštívily stovky lidiček nejenom ze Žacléře a blízkého okolí ale i ze vzdálenějších míst. Slavnostním ukončením na Den řemesel byl po jedenácté hodině večerní ohňostroj, přesto se spousta návštěvníků veselila ještě dále.
Žacléřští policisté v sobotu odpoledne 20. 7. 2013 vyjížděli na Rýchorské náměstí, kde dosud neznámý zloděj bez použití násilí vnikl do jednoho z nezajištěných rozestavěných rekreačních objektů. Nezvaný host z chalupy odcizil stavební materiál, nářadí, tlakovou láhev a nádobí. Majitel objektu vyčíslil škodu na 35 tisíc korun. Za přečin krádež hrozí nenechavci trest odnětí svobody až na dva roky. Policie České republiky po zloději a odcizených věcech intenzivně pátrá.
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 1+0 v ul. Havířská I 217/6, 2+1 v ul. Havířská I 217/19, 3+1 v ul. B. Němcové 389/201 a 3+1 v ul. B. Němcové 389/204. Prohlídky budou realizovány 22.07.2013 (ul. Havířská I) a 29.07.2013 (ul. B. Němcové), případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.
Společnost Oredo zavádí od 1. října 2013 nové elektronické vícedenní jízdenky, které nahradí stávající papírové jízdenky. V pondělí dne 15. července 2013 se budete moci seznámit s novým systémem také na Rýchorském náměstí v Žacléři, od 8 - 11 h zde bude stát speciální autobus se zástupci firmy, kteří poskytnou bližší informace a zodpoví Vaše dotazy.
lyseciny webDivadelní a hudební hrátky v Krakonošově království pořádá Lysečinská bouda 27. července od 14.00 hodin. Můžete se těšit na zajímavý program a jste všichni srdečně zváni.
V neděli 7. 7. 2013 žacléřští policisté zaprotokolovali případ krádeže několika desítek lahví archivních vín a dalších alkoholických nápojů. Místní policisté z výpovědi poškozeného zjistili, že dosud neznámý zloděj v průběhu několika uplynulých měsíců z volně přístupného neobydleného značně poškozeného objektu na Rýchorském náměstí odcizil shora uvedený sortiment. Poškozený vyčíslil škodu na necelých 13 tisíc korun. Za přečin krádež hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky. Policie České republiky žádá všechny občany, aby nedávali zlodějům šanci svou lehkomyslností.
Fotografie Aleše Vaníčka z velmi podařeného dne, plného dobrého jídla, pití a muziky.
policie znakVe středu odpoledne 26. 6. 2013 pracovníci Celní správy zastavili nedaleko obce Žacléř ke kontrole řidiče osobního motorového vozidla Seat. Provedenou kontrolou celníci zjistili, že muž ve svém dopravním prostředku převáží dvě igelitové tašky plné léků, které se dají využít k výrobě pervitinu. Z uvedeného množství léků by mohlo být vyrobeno něco kolem 150 gramů drogy. Spisový materiál včetně zajištěných věcí celníci dle místní a věcné příslušnosti předali svým kolegům z Policie České republiky v Trutnově. Na policejním útvaru skončil i zadržený osmatřicetiletý muž.
Rok se s rokem sešel a vy se opět můžete těšit na Den lidových řemesel, skvělá hudba, jídlo a pití. Tradičně 5. července od 9.30 hodin na Rýchorském náměstí. Plakát s programem ke stažení zde.
policie znakV úterý 25. 6. 2013 došlo několik minut před sedmou hodinou ranní mezi Prkenným Dolem a horizontem „ u bunkrů" na Babí k dopravní nehodě, při které naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Přivolaní policisté zjistili, že v důsledku silného větru a deště došlo k rozlomení vzrostlého buku, jehož větve poškodily právě projíždějící vozidla značek Renault a Opel. Hlavní část padajícího listnáče se naštěstí sesunula pouze na krajnici silnice. Na místě rovněž zasahovali žacléřští hasiči, kteří z poškozeného automobilu a ze silnice odklidili napadanou dřevní hmotu.
Ordinace paní MUDr. Pohlové bude ve dnech 29. 7. – 9. 8. zavřená z důvodu čerpání dovolené. Zastupující lékař MUDr. Tomáš Rousek.
Prosíme naše pacienty registrované u Oborové zdravotní pojišťovny č. 207, aby zvážili do 30. 6. registraci u jiné pojišťovny. S touto pojišťovnou nebudeme dále prodlužovat z platebních důvodů smlouvu.
Děkuji MUDr. Rousek Tomáš
bornflos 2013Třídenní rockový festival - vystoupí kapely: pátek - Poison Candy, Plexis; sobota - Wochmatix, Neodůvodnitelná lítost, Pepa Lábus a spol., Pegas, Žold, N.V.Ú.; neděle - Overcome, Gufero, To leave a trace (UKR), vstupné 150,- Kč, možnost stanování v areálu.
Dnešní slavnostní otevření geologické expozice před budovou základní školy se ruší z důvodu špatných povětrnostních podmínek. Náhradní termín bude včas sdělen.
mtb maraton 002 aV sobotu 15. června se konal již druhý ročník dětských závodů na kolech pod názvem Pilíř MTB CUP 2013. Zajímavá a členitá trať byla vytvořena, jak název napovídá, v lokalitě Na Pilíři mezi domy čp. 51 a 124, tedy "Čtyřkou a Hrůzákem". Děti byly rozděleny do pěti kategorií podle věku a každé z nich obdrželo malé občerstvení před závodem. Počet kol závodního okruhu se měnil podle věkové kategorie startujících závodníků. Další samostatnou kategorií tvořily děti na odrážedlech, pro které byl připraven speciální krátký okruh. Síly celkem poměřilo kolem padesáti dětí a nejméně tolik bylo i hlasitě povzbuzujících fanoušků. Celé sportovní dopoledne se vydařilo, všechny děti byly odměněny za svůj výkon a pěkné počasí vše už jen doladilo k dokonalosti. Pořadí nebylo nakonec důležité, i když si na trati závodníci nic nedarovali.
Vláda České republiky rozhodla o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého, Středočeského a Královehradeckého kraje. Vláda České republiky v souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky zrušuje pro již uvedená území od 24 hodin dne 28. června 2013 nouzový stav, vyhlášený rozhodnutím vlády ze dne 2. června 2013. Toto rozhodnutí nabývá účinností dnem 28. června 2013 od 24 hodin.
MUDr. Tomáš Rousek: ve čtvrtek 20.června bude ordinace uzavřena. Zastupující lékař: MUDr. Zuzana Pohlová.
vernisaz 032Sobotní odpoledne se návštěvníci zahrady u umělecké školy mohli díky vernisáži přenést do starověké Číny a poznat střípky z kultury Říše středu. Program zahájila Čínská šeptaná v podání flétnového souboru. Následovalo loutkoherecké představení dětí výtvarného oboru na motivy čínské bajky Moucha, co sedí na tygří hlavě. Svůj herecký talent předvedli žáci výtvarného oboru i v Legendě o dračím králi, vystupovali ve vlastnoručně zhotovených oděvech či doplňcích, hudebně doprovázel sboreček pod taktovkou paní učitelky Petry Pajskrové. Sólové vystoupení předvedla Dominika Pospíšilová skladbou Tuxedo jazz.
I pro příští rok jsme se rozhodli podpořit organizátory kulturních sportovních akcí v našem městě. Žádosti o grant lze podávat do 30. listopadu, doručovací obálky musí být označeny slovy Grant 2014. Oproti minulým rokům došlo ke změně termínu doručení žádostí a ke změně termínu doručení vyúčtování. Vyúčtování musí být doručeno do 1 měsíce po ukončení akce. Poskytování prostředků z rozpočtu města na pořádání akcí proběhne již 3. rokem. Umožňuje podpořit aktivní spoluobčany, kteří vytvářejí něco zajímavého pro druhé, ať již koncert, divadelní představení, závody na kolech, běžecký maraton, automobilový výlet, setkání starší generace obyvatel etc.
Správa KrNAP ve Vrchlabí vydala návrh opatření obecné povahy č. 1/2013, které se týká změny návštěvního řádu KRNAP spočívající v možnosti vjezdu a vstupu na některé komunikace v národním parku v souvislosti s nedávnými povodněmi. Celé znění tohoto opatření včetně mapového zakreslení najdete v sekci "Úřední deska" nebo na webových stránkách správy KRNAP (www.krnap.cz). Věnujte tomu opatření, prosím, pozornost - jedná se tam i o některé lokality v oblasti Rýchor.
sbirka povodne 010Město Žacléř uspořádalo ve spolupráci se Sociální a zdravotní komisí ve druhém červnovém týdnu povodňovou sbírku. Sběrnými místy byly městský úřad, mateřská škola pracoviště Na Pilíři a čerpací stanice. Obyvatelé našeho města reagovali velice rychle a byli velmi ochotní, za což všem patří velký dík. Veškeré darované věci byly v pondělí 17. června zástupci Technických služeb Žacléř odvezeny do severních Čech do obce Křešice u Litoměřic, která byla velmi výrazně postižena povodní. Více o této obci se dozvíte na stránkách www.kresice.cz. Děkujeme tímto velice za Vaši ochotu pomoci druhým.
Eva Rennerová
Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na závěrečný koncert svých žáků. Koncert se uskuteční tuto středu 19. června v 18.00 hodin v sále ZUŠ. Tel. 499 776 350.
Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na Zápis dětí do hudebního a výtvarného oboru, který se bude konat 24. – 26. června od 14.00 do 17.00 hodin v ZUŠ Žacléř. Více informací na tel. 499 776 350. Přijímáme děti od 5 (HO) a 6 (VO) let, v hudebním oboru na nástroje: klavír, klasický i populární zpěv, zobcová flétna, klarinet, kytara, pěvecký sbor.
HS Zacler 40V sobotu 8. června se konalo setkání současných i bývalých členů horské služby Žacléř. Na fotografii z oslav výročí založení zdejšího okrsku jsou zachyceni i někteří zakládající členové. Služebna se nachází v Prkenném Dole. To je základna, ze které horská služba vyráží k zásahům. Většina činnosti se odehrává v zimních měsících při ošetřování úrazů na sjezdovkách. Dále se zdejší dobrovolní záchranáři podílejí na informování veřejnosti o prevenci úrazů a bezpečném pohybu v horách, udržují tyčové značení hlavní hřebenové trasy z Žacléře přes Vízov na Rýchorskou boudu a účastní se a spoluorganizují různé společensko-sportovní akce našeho regionu jako je například žacléřský běžecký půlmaratón, který se letos koná(konal) 15.června.
objektyV termínu od 19. června, 8.00 hod., do 20. června 2013, 14.00 hod., bude uzavřena ulice Boberská v prostoru u hřbitova, místo bude neprůjezdné pro veškerou dopravu. Dne 20. června od 8.00 do 14.00 hod bude přerušena dodávka vody v tlakovém pásmu vodojemu Horní Porcelánka. Důvodem uzavírky komunikace a přerušení dodávek vody je oprava a přeložení vodovodní přípojky pro hřbitov v Bobru a realizace dvou nových hydrantů (jeden u hřbitova, druhý pak nad hudební školou v ulici B. Němcové).
Ve čtvrtek 27. června 2013 se od 17.00 hod. uskuteční ve školní jídelně základní školy v Žacléři 18. zasedání zastupitelstva města. Kompletní program je zveřejněn na elektronické úřední desce.
M. Vlasák - starosta
Ve středu dne 26. června bude přerušena dodávka elektrické energie v Hudební ulici od 8:00 - 15:00 hodin.
Městská knihovna mění telefonní číslo - 774 411 978. Původní, pevná linka bude zrušena.
sovk sbirka
zavodySoutěž se koná 22. června před Svépomocnou dílnou a pořádá ji výbor Rýchorského autoklubu Žacléř.
povodne 2013Sociální komise a město Žacléř pořádají Povodňovou sbírku, která se koná dd 6. do 13. června. Potřebné jsou zejména: Čistící prostředky, prací prášky, dezinfekce, postřiky proti komárům, gumové rukavice – silnější, lopaty srdcovky, hrábě, krumpáče, košťata, kýble, holinky, vysoušeče.
Sběrná místa: Čerpací stanice Čepro v Žacléři, Mateřská škola Na Pilíři a Městský úřad. Pomoc bude směřována prioritně postiženým krkonošským obcím Svobodě nad Úpou a Rudníku, příp. dalším místům v severních Čechách.
kulickyBouda Hubertus pořádá turnaj v kuličkách, který bude konat 8. června od 11 hodin. Budou připraveny dvě kategorie ve věku 5 - 13 let a 14 - 90 let. Hrát bude každý s každým ve skupině formou pavouka. Hraje se dle pravidel Kuličkové klubu. Startovné: 30/20,- dospělí/děti. Na místě je možnost zapůjčení kuliček. Tato akce se uskuteční za velké podpory řeznictví Libora Šrola.
krkolonoseCyklisté se sjedou do Krkonoš za červnovým krkolonošením. V neděli 16. června od 10.00 pořádá Krkonoše Regioncard ve spolupráci se Sportmall.cz a infocentrem v Jilemnici druhou cyklistickou vyjížďku. Trasa, jejíž délka je 54 kilometrů, povede z Jilemnice k Rezku, ale méně zdatní účastníci si ji mohou zkrátit. Příznivci cyklistiky se tak mohou červnového krkolonošení zúčastnit bez ohledu na věk i výkonnostní úroveň. Na hladký průběh celé vyjížďky budou dohlížet zkušení průvodci a pro každého člena pelotonu je připraven malý dárek!
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 1+0 v ul. Havířská I 217/6, 2+1 v ul. Havířská I 217/19 a 3+1 v ul. K. Čapka 388/25. Prohlídky budou realizovány 17.06.2013 (ul. Havířská I v 15,00 hodin a ul. K. Čapka v 15,30 hodin), případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.
Voda5S ohledem na včerejší povodně se v průběhu dnešního dne 3. 6. 2013 začala situace na Trutnovsku uklidňovat. Hladiny vodních toků se vracejí do svých koryt. Policie České republiky v Trutnově by chtěla tímto článkem širokou veřejnost informovat o několika posledních problémových místech, kde voda poškodila pozemní komunikace. Jedná se o silnici z Trutnova do Úpice, kde byla do dnešního dne zcela uzavřena silnice z důvodu značného poškození. Uvedená komunikace je již v současné době průjezdná jak pro osobní, tak i nákladní dopravu s částečným omezením na několika místech, kde je provoz řízen světelnou signalizací.
pozvanka revitalizaceRevitalizace veřejného prostranství sídliště Boženy Němcové v Žacléři (řešení parkování, zeleně, odpočinkové zóny pro děti) 12. června 2013 od 18.00 h ve školní jídelně.
Vláda České republiky vyhlašuje mimo jiné i pro Královehradecký kraj NOUZOVÝ STAV a to na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání. Víze zde v PDF.
bobr privalak 023Jak jste jistě zaregistrovali, prohnala se naším městem v noci ze soboty na neděli bouřka s velmi vydatným přívalovým deštěm. V neděli dopoledne jsem situaci zmapoval a úklid místních komunikací v Bobru, kde byla situace nejhorší, bude ve spolupráci s Technickými službami Žacléř proveden v pondělí dopoledne, pokud to počasí dovolí. Naši hasiči zasahovali v noci v Lamperticích a také čerpali vodu v Bobru. také jsem se byl podívat u rybníku v Prkenném Dole a jsem rád, že jsme jej před několika lety upravili, hlavně odtokový objekt a bez problémů takovouto situaci zvládá.
V sobotu 29. června jsme opět po roce našimi polskými přáteli z okresu Lwówek Ślaski pozváni na sjezd řeky Bobr v úseku Nielestno - Lwówek Ślaski. Doprava vlastní, vše ostatní včetně lodí zajištěno na místě. Pokud máte zájem o účast na této akci, přihlašte se do 20. června na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
M. Vlasák
MUDr. Tomáš Rousek - ordinace bude po dobu dovolené uzavřena od pátku 31. 5. do úterý 11. 6. zastupující lékař: MUDr. Zuzana Pohlová.
Jelikož se podařilo dříve dokončit revizi fondu Městské knihovny Žacléř než bylo původně plánováno, můžete již od zítřka knihovnu navštěvovat v běžné otevírací době.
policie znakŽacléřští policisté v sobotu ráno 25. 5. 2013 vyjížděli do Bobru, kde dosud neznámý zloděj násilím vnikl do jedné z místních dílen. Přivolaní policisté na místě provedeným šetřením zjistili, že nezvaný host z objektu odcizil několik desítek kilogramů měděného materiálu. Majitel bývalého zemědělského objektu vyčíslil škodu na částku 7 tisíc korun. Za přečin krádeže provedené vloupáním hrozí nenechavci trest odnětí svobody až na dva roky. Policie České republiky po zloději a odcizených věcech intenzivně pátrá.
V sobotu 1. 6. proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu:
08.00 - 08.30 hod. - hospoda Prkenný Důl
08.30 - 09.30 hod. - kotelna Pilíř
09.30 - 10.00 hod. - Národní dům
10.00 - 11.00 hod. - B. Němcové
11.00 - 11.30 hod. - prodejna Bobr
Časový interval je pouze informativní
Dne 31. května 2013 od 8-10 h dojde k přerušení dodávky elektrické energie v oblasti Ozonu, Rýchor. Informace platí pro celé Rýchory od úpravny vody.
cyklo mach 00511. května se milovníci cykloturistiky opět sjeli na Rýchorské náměstí v Žacléři, aby společně zahájili sezónu. Ani se nechce věřit, že to bylo již po desáté. Oblíbená akce přilákala téměř 250 cyklistů, přestože předpověď počasí nevěstila nic dobrého. Cyklisté vyrazili s dobrou náladou směrem ke Královci, projeli traverzem pod Vraními horami a zamířili k osadě Rybníčky, kde na ně čekalo příjemné občerstvení, které jako vždy připravil Libor Šrol. Kupodivu obloha, ač zatažená, stále vláhu zadržovala. Cyklisté se dále ubírali k Mrtvému jezeru, poté je čekalo ještě stoupání Voletinami a až na hřeben k Webrovce.
muzeum skola01010. května v 16 hodin v žacléřském muzeu byla slavnostně zahájena výstava Škola – základ života, a krásné střípky z historie. Vernisáž si nenechalo ujít přes 60 hostů, kteří si zavzpomínali i na svá školní léta. Ve školním duchu se nesla i Muzejní noc, která proběhla o týden později, v pátek 17. května od 18 do 22 hodin. Návštěvníci si vychutnali atmosféru malotřídky, vyzkoušeli, jak se píše pérkem s násadkou, někteří si napsali diktát a vypočítali matematickou úlohu. Děti si domů odnesly vlastnoruční drobné výtvory z papíru a za odměnu dostaly bonbón. Výstavu je možné shlédnout celou letní sezónu až do 1. září vždy od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Těšíme se na Vás!
Ilona Fidlerová
5. června 2013 pořádá Klub žen za finanční podpory MěÚ Žacléř zájezd „Turnov a okolí“ (Troskovice, Dlaskův statek, …) Přihlášky u pí. B. Kučerové, V. Fialové, R. Koudelkové, Z. Kydličkové nejpozději do 31. 5. 2013. Pojeďte s námi! Těšíme se Klub žen Žacléř
Vážení spoluobčané, vzhledem k častým nekalým praktikám podomních prodejců a dalších různých poskytovatelů zaručeně nejlepších a nejlevnějších služeb, výrobků apod. Rada města Žacléř na základě podnětů a přání našich spoluobčanů vydala Nařízení města č. 01/2013, kterým se vydává tržní řád. V článku 7, je uvedeno:
V termínu 8. a 9. června 2013 pořádáme společně s naším partnerským okresem Lwówek Ślaski tradiční cyklovýlet "Údolím Bobru". Sraz účastníků je v 8.30 před Městským muzeem na Rýchorském náměstí, odjezd v 9.00 hod. Účastnický poplatek je 200,-Kč, přihlášky je nutné zasílat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 4.6.2013.
M. Vlasák
zahajeni vrchlabiV sobotu 25. května ve Vrchlabí, odjezd v 9.15 hodin z autobusového nádraží cyklobusem směrem na Horní Malou Úpu. U příležitosti zahájení 10. ročníku Krkonošských cyklobusů zveme všechny starosty regionu Krkonoše, pracovníky IC, novináře a samozřejmě také širokou veřejnost na slavnostní zahájení letošní cykloturistické sezony. Sezonu zahájíme jak jinak než na kolech, všechny zúčastněné čeká sjezd z Horní Malé Úpy novou trasou pod Sněžkou do Spáleného Mlýna, potom malý výšlap do Pece pod Sněžkou a lanovka na Hnědý vrch. Před dlouhým sjezdem je možné se občerstvit na Kolínské boudě. Cíl výletu bude opět ve Vrchlabí, předpokládaný návrat bude okolo 17. hodiny.
policie znakPolicisté ze Žacléře v úterý 14. 5. 2013 zadokumentovali případ násilného vniknutí a krádež věcí z garáže, která je postavena na pozemku zahrady nedaleko Rýchorského náměstí. Místní policisté provedeným šetřením zjistili, že dosud neznámý zloděj v průběhu několika posledních měsíců po násilném vniknutí do objektu z tohoto odcizil několik elektromotorů, prodlužovací kabel, nářadí a další věci. Majitel nemovitosti vyčíslil škodu na necelých 5 tisíc korun. Za přečin krádeže provedené vloupáním hrozí lapkovi trest odnětí svobody až na dva roky.
V pátek 17. května od 18.00 do 22.00 hod. Vyučování postaru a ruční práce…, atmosféra jednotřídky, sladké vzpomínání…, historie zámku Žacléř, staré veduty.
Závod se bude konat v sobotu 18. května. Prezentace bude do 9:45 hodin před restaurací Sport. Trasy jsou zatím tajné, ale sjízdné pro každého, po skončení bude následovat vyhlášení a společné posezení. Registrace je možná i na emalu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Těší se na Vás CS team Žacléř.
V úterý 28. května od 10 do 12 hod. a od 13 do 15 hod. v kanceláři odborů důchodců v Kulturním domě (vchod do kadeřnictví), se uskuteční orientační měření cukru v krvi. Měření provedou členové Diabetické organizace z Trutnova.
novy jrNa základě připomínek občanů, které jsem předal společnosti OREDO, bude od 15. května upraven objížďkový jízdní řád. Kde to bylo technologicky možné, byly připomínky zohledněny a doufám, že se je podařilo většinu zapracovat. Spojení do Poříčí je řešeno delší přestupní vazbou v Trutnově.
M. Vlasák
Ve dnech 20. - 31. května bude z důvodu revize fondu uzavřená Městská knihovna Žacléř.
rezba 2013Sportovní a rekreační areál Bret Prkenný Důl Vás sve v týdnu od 19. do 26. května na již tradiční sympozium. Účastníky sympozia při tvorbě je možné sledovat v po až pá od 10. do 17. hod. a v sobotu 25. května od 10.00 hod. Vernisáž vytvořených děl s odpoledním programem od 15.00: zábavný, hudební program s občerstvením za účasti sochařů X. sympózia. Programem Vás slovem, písničkou a vtipem, bude provázet Václav Upír Krejčí.
IMG 5234Týden před dračími slavnostmi trutnováci dobyli žacléřský zámek. Jako v pověsti o rytíři Albrechtovi. Třiatřicet lidí se vydalo v sobotu z Dvoračky k Žacléři. Důvod? Přepadení tamního zámku. Nešlo však o bitvu, ale o symbolické připomenutí starodávných pověstí, které už osm let propagují členové občanského sdružení Trutnov - město draka.
beaglJiž delší dobu se po Žacléři pohybuje tento pes. Policii byl odchycen v pátek 3. 5. Je to pes, plemeno Baegle, zdraví v dobré kondici. Prosím majitele, nebo případného zájemce o psa nechť se mi ozve na telefonní číslo: 732 194 645.
dodavka bobrVe čtvrtek dne 16. května bude přerušena dodávka elektrické energie v části Bobru od 7:45 - 14:00, v místech kolem ČOV.
Ve čtvrtek 2. 5. 2013 zaprotokolovali žacléřští policisté násilné vniknutí do jednoho z ubytovacích zařízení na Rýchorském náměstí. Z výpovědi oznamovatele, provedeného šetření a ohledání místa činu vyplynulo, že v průběhu několika posledních měsíců dosud neznámý zloděj z objektu odcizil počítač a notebook značky LG. Poškozený vyčíslil škodu na 27 tisíc korun. Za přečin krádeže provedené vloupáním hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky. Místní policisté se svými kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování po zloději intenzivně pátrají.
Budova Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v Trutnově se bude z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu rekonstruovat. Pracoviště úřadu je nutno po dobu rekonstrukce přestěhovat do náhradních prostor. Na současné adrese Komenského 821, Trutnov bude OSSZ v provozu naposledy dne 7. května ve standardní pracovní době. Pokladna pro platby v hotovosti bude naposledy v provozu dne 6. května. Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. května bude z důvodu stěhování OSSZ pro veřejnost zcela uzavřena, nebude dostupnost ani telefonicky. Provoz OSSZ opět zahájí v pondělí 13. května již na nové adrese Horská 5, Trutnov.
lubanZákladní umělecká škola Žacléř Vás zve na koncert Szkoły Muzycznej Ist. Im. Oskara Kolberga - partnerské hudební školy z polské Lubaně. Koncert se bude konat ve čtvrtek 9. května od 17.00 hodin sál ZUŠ. Vstupenky lze vyzvednout v ZUŠ nebo zajednat na tel. 499 776 350, sms 774 032 776.
Sociální a zdravotní komise města Žacléř Vás zve na besedu s Mgr. Lucií Schubertovou na téma 1. pomoc dne 6. května od 17hod. v penzionu SPORT v Žacléři.
policie znakV pátek 26. 4. 2013 se na žacléřské policisty obrátila s žádostí o pomoc šedesátiletá žena ze Žacléře, která policistům sdělila, že v domě, který obývá se svým manželem, dochází z jeho strany v posledních měsících k psychickému týrání a vyhrožování. Na místo incidentu ihned po tomto oznámení vyjeli službukonající policisté. Muži zákona na místě provedeným šetřením zjistili, že oznamovatelka i její dcera ze strany třiapadesátiletého muže často slýchá slova, která jsou na míle vzdálená slušným výrazům. Výhružky týkající se újmy na zdraví a jiné vulgarity nejsou ze strany agresora rovněž ojedinělým jevem.
Podle sdělení organizátora dopravy společnosti OREDO se objevil ještě jeden provozní problém, proto byl dodatečně upraven jízdní řád. Jedná se o spoj 93, přesněji 690105-27, který musí být z provozních důvodů posunutý z původního času 20:25 Tr. – 21:25 Žac na nově 21:25 Tr – 21:55 Žac. Na úřední desce je jízdní řád již upravený, na zastávkách bohužel bez této změny.
M. Vlasák
Ve čtvrtek 2. května se od 17.00 hod. koná ve školní jídelně Základní školy v Žacléři 17. zasedání zastupitelstva města Žacléř.
Ve dnech 13. pondělí a 14. úterý května bude zahájena DERATIZACE - pokládání návnad do městské kanalizace v Žacléři firmou Ladislava ŠIMKOVÁ - 3D DEZINFEKCE - DEZINSEKCE - DERATIZACE. V následujícím období (cca jeden měsíc) proběhne následná kontrola a případné doplnění návnad. V případě nálezu uhynulých potkanů a pod. prosím předejte informaci na TSŽ, abychom mohli zajistit odbornou likvidaci. V případě potřeby likvidace těchto zvířátek ve Vašem okolí, případně domu, můžete kontaktovat firmu 3D a domluvit položení návnad.
kontejnery bio26. 4. byly rozmístěny kontejnery na zelený odpad na stanovištích v ul. J. Jaroše ( za bunkrem), na Jiřím kopci, v ZO Sad (pod kostelem) a v ZO Jih (ve střízliváku). Poslední kontejner v ZO Pod Zahradami bude umístěn v pondělí. Bohužel se zatím nepodařilo zajistit financování na další kontejnery, po kterých je poptávka i v dalších lokalitách. Požadavky byly vzneseny např. z Bobru, Nádražní ulice v zahrádkové osadě vedle "porcelánky", Pod Zahradami. Jakmile by se nám podařilo zajistit další kontejnery, budete informování na těchto stránkách o jejich rozmístění.
29.4. večer jsem konečně obržel od společnosti OREDO objížďový jízdní řád, ke stažení je na elektronické úřední desce. Ještě se pokusím, na základě Vašich podnětů, vyjednat s organizátorem dopravy společností OREDO nějakou lepší alternativu do Trutnova - Poříčí. Pokud praxe ukáže nějaké závažné problémy s dopravou v době objížďky, prosím o okamžitou informaci, jinak to není možné vyřešit.
M. Vlasák
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 1+0, 2+1, 2+1 v ul. Havířská I 217/6, 19, 20, a 1+0, 3+1 v ul. K. Čapka 388/41, 25. Prohlídky budou realizovány 06.05.2013, případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska".
arado2 1Dne 2 května 2013 přijede kolona historických vojenských vozidel z období II. světové války  z polské Kamenné Hory na pevnost Stachelberg. Doba příjezdu 19.00 hod. A 3. května se kolona s vojáky v dobovém oblečení přesune na Rýchorské náměstí v Žacléři, kde se v 10.00 hod  představí krátkým programem.
parada rowerow 2013Dne 4. května 2013 se v Jelení Hoře uskuteční setkání cyklistů s názvem "Parada Rowerow". Rekreační akce zaměřená na propagaci cyklistiky a zdravý životní styl začíná prezentací v 9.00 hod. na Radničním náměstí - Plac Ratuszowy. Start z náměstí ve 12.00 hod.
koncer kondratenkoProfesorka Irina Fojtíková-Kondratěnko je lotyšského původu, absolvovala s vyznamenáním státní Akademii muzických umění a také aspiranturu v Petrohradě. Stala se nejen významnou českou, ale i světovou mimořádně všestrannou osobností. Vystupuje jako sólistka - díky své perfektní znalosti různých hudebních stylů, vysoké muzikálnosti a bezpečnému orientování se v pěvecké technice, byla často zvána na pěvecké mezinárodní soutěže (např. Barcelona, Perpignan, Marcelle, Vercelli, Milano, Drážďany, Tokio, Kodaň, atd.). Učinkuje také s našimi i zahraničními orchestry (Francie, Německo, Argentina, Brazilie, Taiwan, Japonsko, Itálie, Belgie atd.). A je vyhledávanou partnerkou pro komorní koncerty a pěvecké recitály takových osobností jako jsou José Cura, Marina Domašenko, Eva Randová, Anda-Louse Bogza, Sharon Kam, Josef Suk, Ludmila Peterková, Natálie Melnik atd.
dia broumovSbírka na pomoc potřebným pro Diakonii Broumov se bude konat ve dnech 29. 4. – 3. 5., vždy od 10.00 – 16.00 h. 1.května NE!!! Místa konání budou dvě: přízemí Mateřské školy Na Pilíři a v ulici J. Jarosche 337 (vedle bývalé prodejny pana Šrola).
Co můžete věnovat?
Letní a zimní oblečení pro děti a dospělé, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, přikrývky, polštáře, deky, hygienické potřeby, školní potřeby, hračky /zvlášť do krabic nebo pytlů), knihy, časopisy, domácí potřeby, nádobí, sportovní potřeby apod. Boty pouze v igelitových sáčcích spárované.
Nepřijímáme věci rozbité, špinavé ani elektroniku a elektrické domácí spotřebiče.
Využijte této jarní sbírky, kterou pořádá klub žen ve spolupráci s Mateřskou školou
mapa vodaVe čtvrtek 18. dubna 2013 od 8.00 do 14.00 hod. bude přerušena dodávka vody v lokalitě kopce Jiří. Důvodem je oprava poruchy v ulici Obránců míru. Objekty dotčené odstávkou jsou patrné z přiložené mapy.
cyklosezona 2013Vážení přátelé cyklistiky, srdečně Vás zveme na tradiční akci "Zahájení cyklistické sezóny 2013 na Žacléřsku". Těšíme se na Vás 11. května v 10.00 hodin na Rýchorském náměstí v Žacléři.
V poslední době (měsíc) jsem zaznamenal asi 4 otravy psů - z toho bohužel 3 byly smrtelné. Většina postižených majitelů se domnívá, že se pejsci otrávili v lokalitě za hřbitovem. Několik lidí mne informovalo, že někdo tráví psy i v Lamperticích, takže si myslím, že to není náhoda. Každý by měl mít svého psa na vodítku (nebo alespoň pod dozorem s náhubkem) a měl by zabránit, aby pes sežral cokoliv podezřelého. Bohužel jedině tak se dá v této situaci otravě zabránit.
MVDr. Ondřej Vlček
pesoKomu patří tento zatoulanec, německý ovčák, nalezen 15. dubna v ulici Mírová v Žacléři? Bližší informace poskytne pan MVDr. Vlček tel: 732 194 645.
policie znakŽacléřští policisté v sobotu ráno 13. 4. 2013 vyjížděli do osady Bobr, kde dosud neznámý vandal v průběhu několika posledních dnů na bývalém zemědělském objektu rozbil skleněné výplně dvoudílných oken. Majitel nemovitosti vyčíslil škodu na 20 tisíc korun. Za přečin poškození cizí věci hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok. Místní muži zákona po „silákovi", který okna poškodil, intenzivně pátrají.
Akce proběhne současně na 2 stanovištích: Kotelna Na Pilíři a u vlakového nádraží. Po oba dny bude zajištěna obměna kontejnerů od rána do večera - cca do 19 hodin. Průběh: zahájení ve středu 24. 4. dopoledne cca od 8 hodin. Ukončení ve čtvrtek 25. 4. cca v 19 hodin. Kovový šrot nevhazujte do kontejneru, ale zanechte jej vedle, bude odvezen zvlášť. U kontejnerů bude dohled pracovníků TS Žacléř pro udržení pořádku. Svoz velkoobjemového odpadu je služba pro občany! Než odvezete svůj odpad na kontejner, ověřte si, zda již nejsou kontejnery plné, jinak Vás obsluha vrátí zpět.
V pátek 5. dubna 2013 se konalo ve Zlaté Olešnici ústní projednání ve věci povolení částečné a úplné uzavírky silnice I/16 v obci Zlatá Olešnice. Toto jednání svolal na podnět starostů Žacléře, Bernatic, Královce, Lampertic a Zlaté Olešnice Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
skolka wevSrdečně zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2007 - do 31. 8. 2010 do Mateřské školy, Žacléř – pracoviště B. Němcové 373 a pracoviště Na Pilíři 204 k zápisu pro školní  rok 2013/2014. Do MŠ mohou docházet také děti rodičů na mateřské dovolené. V případě nenaplnění kapacity lze, po dohodě s ředitelstvím školy,  přijmout  i děti od 21/2 let. Zápis se bude konat 23., 24. a 25. dubna od 9 do 11 hodin. Zapisují se děti, u kterých je předpokládán nástup v průběhu školního roku 2013 – 2014 (tj. v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014).
zabkaPoplatek 1,-Kč za přijatý kus do prodeje. Sepsaný seznam věcí s popisem a cenou, kterou za něj požadujete, nám ulehčí práci (např. zelené triko krátký rukáv, vel. 98 20,-Kč). Bazárek se bude konat v prostorách bývalé školní družiny v ZŠ.
Město Žacléř má záměr prodat níže uvedené bytové jednotky:
- Bytovou jednotku č. 29/102 o velikosti 1 + 3 o výměře podlahové plochy 65,70 m2 v domě č. p. 29 v ul. Revoluční za kupní cenu 319.000 Kč.
bezky 002Ve čtvrtek 7. 3. vyběhli vyznavači a vyznavačky úzkých prkýnek na tradiční okruh od nádraží aby opět po roce změřili své technické i fyzické schopnosti v běžeckém závodě. Startovní listina byla silně poznamenaná virovou epidemií, která náš region postihla a závod tak připadl na první den po „chřipkových prázdninách“. I přes tuto nepříznivou okolnost se na startu závodu sešlo 25 účastníků z obou stupňů naší školy. Avizovaný déšť přišel naštěstí s několikahodinovým zpožděním, a tak se závod běžel v celkem příznivých podmínkách.
policie znakV sobotu večer 23. 2. 2013 oznámil provozovatel jednoho z nočních podniků v Žacléři místním policistům, že mu jeden z hostů provozovny poškodil zaparkované osobní motorové vozidlo značky Volkswagen. Uvedený automobil stál na volně přístupném místě nedaleko baru. Předmětem útoku se stalo zpětné zrcátko dopravního prostředku. Místní policisté se ihned po tomto oznámení dostavili na místo incidentu. Muži zákona provedeným šetřením zjistili, že se uvedeného protiprávního jednání měl dopustit místní občan ve věku pětadvaceti let.
Aneb výsadba nové zeleně v celé délce ulice Na Pilíři. 22. dubna 2013. Sraz v 9.00 h u kotelny Na Pilíři. Vysazení na předem připravené a stanovené místo, ke stromu lze umístit cedulku s datem vysazení a Vaším jménem. Celkem bude vysazeno 48 jasanů úzkolistých a bude tak realizována část studie Revitalizace sídliště Na Pilíři.
jasanV délce ulice Na Pilíři bude v měsících březnu a dubnu probíhat kácení stromů. Tyto stromy budou v Den Země, dne 22. dubna, nahrazeny novou výsadbou a bude takto zčásti realizována studie revitalizace sídliště, zpracovaná v roce 2007. Do výsadby nových stromů se bude moci zapojit každý z občanů. Přijďte v pondělí 22. dubna 2013 na 9 h ke kotelně Na Pilíři, kde obdržíte instrukce a strom, který budete moci vysadit na stanovené místo. Ke stromu můžete umístit tabulku, na níž lze uvést, kdy a kdo strom vysadil. Výsadbě bude přítomen odborník, který v případě potřeby poskytne rady, jak správně postupovat. Celkem bude vysazeno 48 ks stromů jasanů úzkolistých.
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 28.3.2013 bude městský úřad od 9:00 hod. uzavřen z důvodu školení pracovníků.
Děkujeme za pochopení.
K.Markelová, tajemnice MěÚ
Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá 38. ročník VELIKONOČNÍHO TURNAJE ve stolním tenisu. Turnaj se uskuteční v sobotu 6. dubna od 08.00 hod. v Národním domě. Kategorie – registrovaní a neregistrovaní. Startovné činí 50,-Kč. Přihlášky přijímá pan Oldřich Řehák a Miroslav Vlasák (sms na tel. 774 863 289, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do 4. dubna. Turnaj podporují tito sponzoři oddílu stolního tenisu: Město Žacléř, KERAMTECH Žacléř, spol. s r.o., ONYX, Libor Šrol.
dopis obceŘeditelství silnic a dálnic ČR plánuje opravu "Havárie tělesa silničního násypu v k.ú. obce Zlatá Olešnice". Tato oprava je samozřejmě velmi důležitá a je dobře, že bude realizována, ale problémem je plánovaný termín uzavírky - 2.4.2013 - 30.4.2013 - částečná uzavírka (provoz řízen semafory pro vozidla do 3,5 t a autobusy), 1.5.2013 - 30.9.2013 - úplná uzavírka (výjimka pouze pro cyklisty a pěší), 1.10.2013 - 31.10.2013 - částečná uzavírka (stejný režim jako v dubnu). Objízdná trasa vedena po komunikaci II/300, tj. z Trutnova do Žacléře přes Babí.
stopaBěžecké trasy v okolí Bobru jsou upraveny až do Královce a podmínky pro tuto zimní zálibu jsou výborné. Další informace je z Rýchorské boudy. Během nočních hodin byly upraveny tratě Maršov - Rýchorka - Bystřice - Svoboda - Žacléř a Albeřické sedlo. Trasa na Lysečiny bude upravena, jakmile přestane foukat.
V sobotu 6. dubna proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu.
Rozpis časů a stanovišť:
08.00 - 08.30 hod. hospoda Prkenný Důl
08.30 - 09.30 hod. Kotelna Pilíř
09.30 - 10.00 hod. Národní dům
10.00 - 11.00 hod. B. Němcové
11.00 - 11.30 hod. prodejna Bobr
Časový interval je pouze orientační - záleží na množství odpadu na předchozím stanovišti.
hlidky polskoPolicisté Územního odboru Policie České republiky v Trutnově se od začátku letošního roku již v několika případech zúčastnili s policisty z Polské republiky společných hlídek při kontrolách českého a polského pohraničí. Tyto smíšené hlídky nejsou v Česko-polském příhraničí žádnou novinkou. Na veřejný pořádek a bezpečnost v dopravě dohlížely společné policejní hlídky i v uplynulých letech.
vystavaV Městském muzeu probíhá výstava polských autorů. Vystavují Ilona Cichoń, Agnieszka Szymańska a Paweł Rubaj. Výstava potrvá do 26. dubna. Všichni jste na ni srdečně zváni. Pracovníci muzea.
DI3Policie České republiky v Trutnově tímto upozorňuje všechny občany na změnu, která se bude týkat nového pracoviště Dopravního inspektorátu Policie České republiky v Trutnově. V současné době sídlí uvedený útvar na adrese Trutnov, ulice Žižkova číslo popisné 295. Ve středu 20. 3. 2013 dojde ke změně adresy. Novým pracovištěm dopravního inspektorátu bude od shora uvedeného datumu budova Policie České republiky v Trutnově na ulici Horská, číslo popisné 78.
policie znakŘidiče pod vlivem alkoholu zastavili v pátek večer krátce po deváté hodině policisté ze Žacléře. Kontrolou a následně provedenou dechovou zkouškou policejní hlídka zjistila, že čtyřiatřicetiletý muž ze Žacléře usedl za volant osobního motorového vozidla Opel s 2,36 promile v dechu. Místní muži zákona uvedený případ zaprotokolovali pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který může být soudem uložen trest odnětí svobody až na jeden rok.
Město Žacléř prodá formou obálkové metody byt o výměře 58,63 m2 (kuchyň, 2 pokoje, předsíň, koupelna, WC, 2 sklepy) v domě č. p. 368 v ul. B. Němcové v Žacléři. Byt se nachází v 1. patře bytového domu. Nejnižší nabídka kupní ceny činí 358.911 Kč. Prohlídka bytu bude realizována v pondělí 25.03.2012 od 15:00 do 15:15 hodin, případný další termín je možno sjednat s panem Markem Gracíkem, tel. 499 876 077. V sekci „úřední deska“ je zveřejněn podrobný záměr prodeje bytu.
zabkaNabízí v březnu, pravidelný provoz - středa 15.30 – 18.00 hodin. Mateřské centrum se nachází v budově školy vchod zleva.
Akce v březnu
6. 3. Svíčky z včelího vosku - voňavá dílnička k MDŽ
13. 3. Předvelikononoční dílnička – velikonoční dekorace (sebou vhodné oblečení pro práci s akrylovými barvami)
20. 3. Zvířecí karneválek – masky si vyrobíme na místě
panochPanochovo kvarteto bylo založeno v roce 1968. Soubor za dlouhá léta své aktivity absolvoval přes 2000 koncertů jak doma, tak v zahraničí. Vystoupil a nadále vystupuje na všech světově prestižních pódiích, jako například Londýn Wigmore Hall, New York Carnegie Hall či E.Tully Hall, Amsterodam Concert Gebouw, Vídeň, Řím, Miláno, Brusel, Madrid, Salzburg, Tokyo, Paříž atd. Pravidelně vystupuje na významných festivalech jako např. Edinburg, Salzburg, Kuhmo, Tel Aviv, Dubrovník, Mondsee, Kusatsu atd.
Autodráha s délkou přes 100 metrů bude díky leteckým modelářům z Radvanic k vidění i vyzkoušení ve zdejším Kulturním domě. „Pro veřejnost bude připravena nejen čtyřproudá autodráha, ale nově i trasa pro auta na dálkové ovládání. Kdo takové má, může si přijít tuto sobotu zajezdit," zve za pořadatele Jana Sýpalová. Hlavně pro děti je určen čas mezi 9. a 16. hodinou, až do 22. hodiny pak budou následovat rozjezdy pro dospělé. Hlavní závod o věcné ceny má start v 18 hodin.
stopaZimní počasí je rozmarné, dobře upravit stopy pro běžecké lyžování není jednoduché. A ani levné. Mnohým je to však jedno. Například oblíbenou trasu ze Žacléře na Rýchorskou boudu dokáže zničit jedno auto. V neděli předešlého víkendu se od zámku vydal k Hubertusce terénní Defender a po předchozím sněžení dobře upravenou trať doslova zoral. „Kvůli tomu, že si pár lidí chce vyvézt věci na chalupu, zkazí radost desítkám či stovkám lidí, kteří sem na běžky chodí. Není to první případ a určitě ne ani poslední," říká Milan Melesík ze Žacléře, který se tady často pohybuje.
Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tyto byty: 1+1 v ul. Na Pilíři 51/11, 1+1 v ul. Na Pilíři 124/21, 1+0 v ul. Ml. horníků 137/22, 2+1 v ul. Havířská I 217/19 a 3+1 v ul. B. Němcové 389/202. Prohlídky budou realizovány 04.03.2013 (ul. Na Pilíři, Ml. horníků) a 06.03.2013 (ul. Havířská I, B. Němcové), případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytů je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.
Včera večer se v Prkenném Dole ztratila fena německého ovčáka – 5 let, drobná, černá s pálením, je čipovaná č.čipu: 972 000 000 883 922. Zaběhla se směrem k Žacléři. Případné informace směřujte majitelce paní Zuzaně Maškové tel: 602 695 432.
stopaTrasa je projeta od Tirbaru na Poláku přes Bobr, Růžový Palouček k vlakovému nádraží. Další pak do Černé Vody a dále za hřbitov, do Královce a zpět. Pro "skejťáky" jsou uválcována kolečka za vlakovým nádražím cca 2km a v Bobru na letišti asi 3km. Dnes ráno - v sobotu 16.2 - byl upraven také okruh v Bobru rolbou našich polských přátel ze sousední Opawy.
Od 1. března 2013 platí nové ordinační hodiny, změny se týkají pondělí pro Žacléř a středy a čtvrtky pro bernartickou ordinaci MUDr. Zuzany Pohlové.
Chtěli bychom tímto informovat občany, kteří mají evidenční trvalý pobyt na adrese ohlašovny (Rýchorské náměstí 181), že od ledna 2013 jsou od České pošty přebírány a ukládány jejich listovní zásilky, které je možno si osobně vyzvednout na podatelně městského úřadu.
K. Markelová, tajemnice MěÚ Žacléř

Město Žacléř prodává v Žacléři formou privátní elektronické aukce prostřednictvím organizátora aukce na realitním aukčním portálu www.rAukce.cz volné bytové jednotky a to č. 29/102 o velikosti 3 + 1 v ulici Revoluční, č. 355/3 o velikosti 2 + 1 v ulici Mírové a č. 362/108 o velikosti 2 + 1 v ulici B. Němcové.
H. Ilchmannová – majetkové oddělení MěÚ Žacléř

ples 011V sobotu 9. února hostily prostory kulturního domu městský ples, který byl tento rok zároveň plesem Krakonošova království. Zahájení se účastnil sám vládce, duch hor, Krakonoš, který pozdravil přítomné a přivítal zástupce z obcí, městysů a měst Krakonošova království. V úvodu večera byla slavnostně předána Krakonošova fajfka starostovi Pece pod Sněžkou, kde bude pořádán příští ples Krakonošova království.
housleKruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř Vás zve na mimořádný koncert houslového virtuosa Josefa Špačka spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou. Tento mladý houslista (26 let) je jeden z nejtalentovanějších virtuosů své generace. Stal se také jedním z nejmladších koncertních mistů v historii České filharmonie. Je absolventem Curtisova hudebního institutu ve Philadelphii, v loňském roce dokončil studia u slavného houslisty Itzhaka Perlmana na prestižní Juilliard School v New Yorku. Již v r. 2008 získal 3. cenu v mezinárodní houslové soutěži Carl Nielsen, o rok později již zvítězil na světové mezinárodní soutěži Michael Hill International na Novém Zélandě a v loňském roce se se stal laureátem jedné z nejprestižnějších a nejtěžších světových soutěží - Soutěže královny Alžběty v Bruselu.
dsc 5148Ve dnech 16. a 17. ledna se konal v ZŠ Žacléř zápis dětí do prvních tříd. Tentokrát byl zápis zaměřen na pohádky. Děti procházely třídami a v každé se setkaly se jinou pohádkou a plnily pohádkové úkoly, např. zavázat tkaničku na sedmimílových botách, navléknout a spočítat kouzelné korále, u vodníka poznat barvy rybiček a jednu papírovou rybku vystřihnout, poznat perníkovou chaloupku a na ní tvary perníčků, přejít most a básničkou nebo písničkou probudit princeznu. Za splněný úkol dostávaly děti razítko do pohádkového průkazu, na konci dostaly ještě malý dáreček. Děti s rodiči si mohly prohlédnout i družinu a seznámit se s jejím programem. Po celou dobu je provázeli žáci z devátých tříd převlečení za pohádkové bytosti. Někteří budoucí školáčci se nimi nechali vyfotit. Zápis letos absolvovalo 27 dětí.
skolni-ples-2013Školní ples se bude konat 31. ledna od 17 hodin v Kulturním klubu. Hraje KPK Vrchlabí, vstupné dobrovolné.
V sobotu 2. února proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu.
Rozpis časů a stanovišť:
08.00 - 08.30 hod. hospoda Prkenný Důl
08.30 - 09.30 hod. Kotelna Pilíř
09.30 - 10.00 hod. Národní dům
10.00 - 11.00 hod. B. Němcové
11.00 - 11.30 hod. prodejna Bobr
Časový interval je pouze orientační - záleží na množství odpadu na předchozím stanovišti.
R. Ilchmann
policie znakŽacléřští policisté v pondělí odpoledne 28. 1. 2013 zaprotokolovali případ krádeže věcí z budovy jedné z dílen v Žacléři – Bobru. Místní policisté provedeným šetřením zjistili, že dosud neznámý zloděj z provozovny v průběhu posledních měsíců odcizil kufřík se svářečkou na střešní fólie, část dálkového ovládání jeřábu a zabezpečovacího systému a autorádio značky BLAUPUNKT. Majitel nemovitosti vyčíslil škodu na 83 tisíc korun. Za přečin krádež hrozí pachateli trest odnětí svobody až na pět let. Místní muži zákona se svými kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování po pachateli a odcizených věcech intenzivně pátrají.
Žacléřští policisté v neděli odpoledne 27. 1. 2013 zaprotokolovali případ krádeže pohonných hmot ze zaparkovaného vozidla hromadné přepravy osob. Místní muži zákona provedeným šetřením zjistili, že dosud neznámý zloděj v průběhu noci ze soboty na neděli ze zaparkovaného autobusu, který stál na volně přístupném místě v ulici B. Němcové, odcizil několik desítek litrů motorové nafty. Zástupce poškozené přepravní společnosti vyčíslil škodu na necelé tři tisíce korun. Za přestupek proti majetku hrozí nenechavci pokuta až do výše 15 tisíc korun.
RBSprávě Krkonošského národního parku se podařilo nalézt zájemce o pronájem známé Rýchorské boudy na hřebenech Krkonoš. Nyní s ním bude jednat o uzavření smlouvy. K fyzickému předání boudy by mohlo dojít na jaře. ČTK to dnes řekl mluvčí správy parku Radek Drahný. Boudu chce KRNAP pronajmout kvůli úsporám. Nájemce hledal od loňského podzimu. Nabídku na pronájem do stanoveného termínu 15. ledna podal jeden zájemce. "Zájemce je z oboru, má zkušenosti s provozováním penzionu v Peci pod Sněžkou," řekl Drahný. Jméno zájemce ani nabídnutou výši nájemného zatím nekomentoval. Upozornil však, že pronájem ještě bude muset schválit ministerstvo životního prostředí, které je zřizovatelem parku.
brusleniMěsto Žacléř připravilo pro Vás i naše nejmladší občany plochu pro bruslení za kulturním domem. Budeme rádi, když ji budete využívat. Plánujeme ještě úpravu tenisového kurtu za městským úřadem, o případném zprovoznění této další plochy Vás budeme informovat.
MUDr. Tomáš Rousek - od 4. do 8. února bude naše ordinace uzavřena. Zastupující lékař: MUDr. Z. Pohlová.
policie znakŽacléřští policisté v úterý večer 22. 1. 2013 zaprotokolovali případ násilného vniknutí do sklepní kóje v jednom z obytných domů v Žacléři Na Pilíři. Policejní hlídka šetřením a následně provedeným ohledáním místa činu zjistila, že nezvaný host z místnosti v suterénu domu odcizil doma vyrobený reproduktor. Poškozený vyčíslil škodu na 500 korun. Za přečiny porušování domovní svobody a krádeže provedené vloupáním hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky.
vodaRada města na svém posledním jednání v roce 2012, na základě předložené kalkulace společnosti Technických služeb Žacléř, spol. s r. o., schválila zvýšení ceny vodného a stočného platného od 1. 1. 2013. Vodné a stočné pro rok 2013 je ve výši 32,58 Kč/m3 pro vodné a 31,06 Kč/m3 pro stočné. Tyto ceny jsou včetně platné sazby DPH.
memorial bodzkaJiž po 14 se v Opawie uskuteční Memoriál Staszka Bodzka. V tomto roce se závody budou konat 26. ledna. Start prvního závodníka je plánován na 11 hodinu. Tento rok se memoriál koná jako otevřené mistrovsví Polska. Organizátoři předpokládají start mezi 250 - 300 účastníky. Nejmladší poběží trať dlouhou 100 metrů a hlavní závod se odbude na trati dlouhé 15 km muži a 10 km ženy.
koncert 2Tentokrát jsme do koncertní řady zařadili trochu neobvyklý koncert amatérských umělců z našeho regionu. Žacléřská základní umělecká škola započala spolupráci s komorním smyčcovým souborem Collegium Camerale Trutnov a tak vznikl projekt série společných koncertů tohoto souboru, který na místní scéně působí již téměř 40 let, se souborem zobcových fléten Vivat Musica, který je složen z žáků žacléřské ZUŠ. Koncert v Žacléři se uskuteční ve středu 30. ledna v 19 hodin v sále ZUŠ.
rohacky kowaryZimní sjezdy na rohatých saních jsou atrakcí, kterou zažijete pouze v Kowarech. Každou zimu zde ožívá tradice zábavy, kterou už před téměř dvěma sty lety provozovala v Krkonoších místní lepší společnost, bohatší lázeňští hosté a turisté.
Rohaté saně neboli rohačky jsou mnohem větší než obyčejné dětské sáňky. Jejich konstrukce je po staletí neměnná: dřevěný rám na sanicích s místem pro dvě osoby – řidiče a pasažéra. V přední části tohoto sněhového vehiklu se sanice prohnou do tvaru rohů, což řidiči usnadňuje řízení.
ples webMěsto Žacléř a Svazek obcí Východní Krkonoše Vás zvou na tradiční ples a putovní ples Krakonošova království. Vstupné: 100,- Kč a předprodej je v Městském muzeu, tel: 499 739 225.
Město Žacléř vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel a jednatel obchodní společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. s termínem podání nabídek do 15. 2. 2013. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na úřední desce města.
Miroslav Vlasák - starosta
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 se od 17.00 hod. uskuteční ve školní jídelně základní školy v Žacléři 15. zasedání zastupitelstva města. Hlavním bodem programu bude projednání 2. změny územního plánu města a založení obchodní společnosti. Kompletní program je zveřejněn na elektronické úřední desce.
M. Vlasák - starosta
stopaDnes byla skútrem projeta trasa od Tirbaru na Poláku přes Bobr, Růžový palouček vlakovému nádraží. Dále pak do Černé Vody za hřbitov a zpět. V případě příznivého počasí, budeme zítra pokračovat v úpravě tras jako v loňské sezóně.
skloSklo, které se v domácnostech stává odpadem, jsou převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité skleničky. Pro uložení těchto odpadů je šikovným řešením plastová nebo kovová krabice, či kbelík i pevnější taška. Místem, kde budete doma uchovávat tříděný skleněný odpad před odnesením do kontejneru, může být komora či sklep.
zabkaMateřské centrum Žabka nabízí v lednu pravidelný provoz. Vždy v pondělí od 9.30 do 11.30 a ve středu od15.30 do 18 hodin. Tento měsíc se můžete těšit - 16. ledna - Keramická dílnička: přijďte si otisknout ručičky vašich dětí, nebo vyrobit něco pro radost. a 23. ledna - Solná jeskyně od 16 hodin: začínáme s ozdravnou kúrou, která bude pokračovat v únoru. Ma teřské centrum se nachází v budově ZŠ vchod zleva.
prejezd miniKČT Baník Žacléř pořádá 2. února 43. ročník tradičního přejezdu Rýchor. Start je od 7 do 9 hodin od Národního domu a cíl mezi 12 a 16.30 na Hubertusce. Startovné s jízdným je u dospělé osoby 65,-Kč a u dětí do 15 let 40,-Kč. Závazné přihlášky a zaplacení startovného s jízdným bude vybíráno v klubovně Národního domu ve dnech 2., 9., 16., a 23. ledna vždy od 15 do 16 hodin. Odjezd autobusu na Pomezní boudy je v 8 hodin od Národního domu. Bližší info o přejezdu: Václav Čech - 737 853 085.
lyzci netRok utek jak voda a blíží se sobota 26. ledna 2013, kdy opět na louce pod Polákem vyběhnou borci v historickém oblečení na starých lyžích do stopy, pak budou řádit mezi slalomovými brankami a nakonec předvedou stylové skoky na můstku. Doufáme, že svatej Petr na nás bude hodnej jako vloni, a tak bude sněhu dost a počasí aspoň ucházející.
policie znakNejzávažnějším případem, kterým se museli policisté na Trutnovsku zabývat, byla krádež dvou motocyklů. Na Žacléřské policisty se v pátek večer 4. 1. 2013 obrátil s žádostí o pomoc pětadvacetiletý muž, který shora uvedený případ místním mužům zákona oznámil. Policejní hlídka na místě provedeným šetřením zjistila, že dosud neznámý zloděj v průběhu několika hodin odcizil ze zaparkované dodávky, která stála na volně přístupném místě mezi Bernarticemi a Zlatou Olešnicí, dva motocykly.
kph ledenKruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř si Vás dovolují pozvat na koncert, kde vystoupí Anna Trahová, Luboš Skala a Miroslav Sekera. Koncert se uskuteční 9. ledna od 19.00 hodin v sále ZUŠ Žacléř.
MUDr. Rousek oznamuje, že jeho ordinace bude 31. prosince uzavřena.
dn zacler 1Policie České republiky v Trutnově žádá touto cestou širokou veřejnost o spolupráci při šetření dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 20. 12. 2012 patnáct minut po třinácté hodině v Žacléři na ulici J. A. Komenského č.p. 55. Jedná se o prostor nedaleko místní prodejny Drogerie. Dle dosud provedeného šetření trutnovských dopravních policistů došlo na uvedeném místě ke srážce dosud nezjištěného vozidla s osmiletým chlapcem, který přecházel vozovku. Při uvedené srážce došlo k lehkému zranění dítěte.
Ministerstvo životního prostředí ČR oznamuje zahájení zjišťovacího řízení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Lyžařský areál Žacléř – Prkenný Důl: výměna dopravního zařízení". Záměr bude podroben zjišťovacímu řázení podle § 7 tohoto zákona. Do Oznámení záměru je možné nahlédnout na odboru výstavby, životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Žacléř. Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA a na stránkách Ministerstva životního prostředí, kód záměru OV6147.

Město Žacléř pronajme formou obálkové metody tento byt: 1+0 v ul. Havířská I 217/14. Prohlídka bude realizována 07.01.2013, případný další termín je možno dohodnout s panem Markem Gracíkem – Správa a údržba nemovitostí Žacléř, tel. 499 876 077. Záměr pronájmu bytu je umístěn na úřední desce u budovy městského úřadu a na internetových stránkách města www.zacler.cz v sekci „úřední deska“.

bret miniFamily ski park - Bret začne svůj provoz o víkendu 15. - 16. prosince a to o 50% levněji. Výhodné ceny pro obyvatele Žacléřska a ještě výhodnější pro žáky škol Žacléř a Bernartice. Dospělí - 145,- Kč/den, děti - 90,- Kč/den. Dopolední a odpolední lyžování je za polovinu. Team sportovního a rekreačního areálu se těší na Vaši návštěvu a přeje krásný adventní čas.

veterina zacler miniVeterinární ordinaci na Rýchorském náměstí 305 přebírá nový provozovatel, MVDr. Ondřej Vlček. V příloze naleznete ordinační hodiny, nabízené služby a kontaktní údaje.

Balonky u miniZveme Vás 14. prosince na vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord. Akce se uskuteční před budovou ZŠ v 14.45 hod. Čeká na Vás občerstvení a vystoupení sborečku společně se školkou.

policie znakBlíží se čas vánočních svátků. V ulicích našich měst i obcí mnoho z nás nakupuje dárky pro své blízké. V tomto období dochází každoročně na volně přístupných místech k mnoha kapesním krádežím. Policie České republiky v Trutnově chce tímto článkem poradit široké veřejnosti, jak předejít nepříjemnému pocitu, kdy Vám neznámý pachatel na volném prostranství či v obchodním domě odcizí finanční hotovost či jiné cennosti.

Pracoviště Barevná školka - Ahoj kamarádi. Taky už se těšíte na Vánoce? Než se rozsvítí stromečky a zavoní cukroví, tak si na chvilku sedněte, dejte si kávičku a my vám povíme, co jsme prožili a co nás ještě čeká. Chcete? Nejprve děkujeme za zajímavé, poučné i zábavné povídání panu Junkovi. Společně s ním nám předvedli ukázku vábení studenti ČLA Trutnov Martin Ertner a Michal Kejkrt.

Datum uzávěrky přihlášek na 2. ročník O nejlepší vánočku pod Rýchorami, avízovaný v listopadovém Žacléřském zpravodaji, internetových stránkách města a v kabelové televizi se pro velký zájem prodlužuje do 7. prosince. V den soutěže se nepřihlášené vánočky nebudou přijímat.
Sociální a zdravotní komise v Žacléři

PINEC VANOCEOddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá 30. ročník VÁNOČNÍHO TURNAJE TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV. Turnaj se uskuteční 25. prosince od 08.00 hod. v Národním domě. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Přihlášky přijímá pan Mirek Vlasák na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo sms na č. 774863289 a osobně Oldřich Řehák nebo restaurace Diana do 20.12.2012. Sponzory turnaje jsou: město Žacléř, pan Libor Šrol, KERAMTECH, spol. s r.o., Žacléř, DORONEL Žacléř, ONYX Žacléř, restaurace Diana a pan Jiří Pokorný.

vystava sane"Lyže, boby, saně ... huráá na ně!" , to je název nové výstavy v Městském muzeu Žacléř, na jejíž slavnostní zahájení v pátek 14. prosince 2012 v 16 hodin Vás co nejsrdečněji zveme! Těšíme se na Vás! SKOL!

Policisté ze Žacléře v sobotu ráno 1. 12. 2012 vyjížděli do obce Bernartice, kde dosud neznámý zloděj odcizil ocelové pažnice. Policejní hlídka na místě provedeným šetřením zjistila, že nenechavec „odnesl" z místa, kde probíhá rekonstrukce místního vodovodního řádu dvanáct třímetrových ocelových pažnic. Poškozený vyčíslil škodu na 12 tisíc korun. Za přečin krádež hrozí lapkovi trest odnětí svobody až na dva roky.

V sobotu 1. 12. 2012 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu.
Rozpis časů a stanovišť:
08.00 - 08.30 hod. hospoda Prkenný Důl
08.30 - 09.30 hod. Kotelna Pilíř
09.30 - 10.00 hod. Národní dům
10.00 - 11.00 hod. B. Němcové
11.00 - 11.30 hod. prodejna Bobr.
Časový interval je pouze orientační - záleží na množství odpadu na předchozím stanovišti.

policie znakČeský hydrometeorologický ústav vydal zprávu, která širokou veřejnost upozorňuje na aktuální změnu počasí. Jedná se o výstrahu, že by v noci ze čtvrtka na pátek 30. 11. 2012 mělo dojít ke znatelné změně stávajícího počasí. Meteorologové upozornili na výrazné ochlazení, vydatné sněžení a silný vítr, důsledkem kterého by se mohly vytvářet sněhové jazyky či závěje. Podobný charakter počasí by měl trvat několik následujících dnů. Na horách by mohlo místy napadnout až několik desítek centimetrů sněhu. Policie České republiky v Trutnově tímto žádá všechny občany o opatrnost, řidiče potom o opatrnost spojenou ohleduplností.

bs logo thumbPřijďte v sobotu 22. prosince od 16.30 do 17.30 h před Městský úřad v Žacléři, kde budete mít možnost od trutnovských skautů zažehnout Betlémské světlo. Betlémské světlo je každoročně přiváženo z Betléma z jeskynní kaple, v níž se dle tradice narodil Ježíš Kristus, kde plane věčné světlo. Přes Vídeň putuje před vánočními svátky do evropských měst. Do Čech jej pravidelně přivážejí brněnští skauti, odtud se pak šíří dále. Rádi bychom tuto tradici zavedli i u nás v Žacléři. Stačí odpoledne 22. prosince přinést lucerničku a budete moci převzít světlo a roznášet jej dál do svých domovů.

Bc. Eva Rennerovázus 1Kruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř vás zve na koncert. Jitka Hosprová (viola) a Monika Knoblochová (cembalo). Koncert bude ve čtvrtek 6. prosince v 19 hodin sál ZUŠ. Předprodej v ZUŠ vždy odpoledne. Tel.: 499 776 350, www.kph-zacler.cz. Jitka Hosprová - absolventka Konzervatoře v Plzni a AMU v Praze, vítězka mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, stipendia na mistrovských kurzech v Semmeringu, působila v mezinárodním orchestru Die Junge Ostereichische Philharmonie, spolupracovala se světovým violistou a pedagogem Luigim Albertem Bianchim (koncerty v Itálii, Monte Carlu i jinde), koncertuje sólově i v komorních uskupeních po celé České republice i Evropě, je zvána na významné hudební festivaly v ČR i v zahraničí (Německo, Bulharsko, Francie, Itálie, Tunisko, Chile atd.). Výrazně se prosadila i v USA. Řada nahrávek pro český a francouzský rozhlas i CD.

Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na Vánoční koncert, který se bude konat v pátek 14. 12. a v neděli 16. 12. v 18.00 hodin sál ZUŠ. Vystoupí sólisté, soubory i pěvecké sbory. Výdej vstupenek od 3. 12. v ZUŠ, tel 499 776 350.

Římskokatolická farnost Vás zve na Vánoční koncert. Představí se Vám Hana Benešová Friedová (mezzosoprán) a Václav Musil (varhany). Koncert se bude konat v sobotu 15. prosince os 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice. Program: Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Schubert a další. Koncert pořádá o.s. Bornflossrock a Město Žacléř. Vstupné dobrovolné.

policie znakVe čtvrtek ráno 22. 11. 2012 vyhlásili policisté ze Žacléře celostátní pátrání po odcizeném osobním motorovém vozidle Škoda Octavia combi šedé barvy, registrační značky 5H0 7654. Provedeným šetřením místní muži zákona zjistili, že dosud neznámý zloděj v průběhu noci ze středy na čtvrtek odcizil shora uvedený automobil ze soukromého pozemku, který je součástí jednoho z domů ve Sněžné ulici. Nenechavec společně s automobilem odcizil i dvě dětské autosedačky, sportovní náčiní, stavební nářadí, osobní doklady a platební karty, které se v době krádeže v autě nacházely. Majitel dopravního prostředku vyčíslil škodu na necelých 179 tisíc korun.

TRDN1Policie České republiky v Trutnově žádá touto cestou širokou veřejnost o spolupráci při šetření tragické dopravní nehody, ke které došlo v pátek 16. 11. 2012 deset minut před půl dvanáctou hodinou dopolední v Trutnově na Náchodské ulici nedaleko místní benzinové čerpací stanice. Dle dosud provedeného šetření trutnovských dopravních policistů došlo na zdejším přechodu pro chodce ke srážce osobního motorového vozidla značky CHEVROLET Spark červené barvy s devětašedesátiletou chodkyní. Těžce zraněnou ženu transportoval vrtulník záchranné služby do nemocničního zařízení, kde i přes veškerou snahu lékařů svůj boj o život prohrála. Trutnovská policie tímto žádá všechny řidiče či kolemjdoucí občany, kteří by mohli k uvedené dopravní nehodě uvést jakoukoli informaci, nechť prosím kontaktují Dopravní inspektorát v Trutnově nebo přímo linku 158.

Cestovatelka a průvodkyně Jana Martínková nám dne 29. listopadu v 19,00 h během své přednášky představí Indii, konkrétně jih země, kterou si zamilovala při mnoha svých cestách. Můžeme se těšit na vyprávění a promítání fotografií z největšího chrámového komplexu Madurai, pohledů do národních parků, Šravanbelagoly - posvátného místa džinistů, malých rybářských vesnic, mostu na Srí Lanku a dalších poutavých míst.

vanocni stromKomise pro kulturu a sport při městě Žacléř pořádá Rozsvěcení vánočního stromu se zpíváním koled. Akce se uskuteční 2. prosince v 17 hodin před MěÚ na náměstí. Zazpívají Vám děti z mateřských škol, základní a umělecké školy. Občerstvení - stánek s čajem pro děti, svařeným vínem a horkou medovinou. Doprovodný program: prodej svící, vánočních ozdob. Výtvarná dílna - výroba vánočních ozdob.

vanockaSociální a zdravotní komise v Žacléři zve na 2. ročník "O nejlepší vánočku pod Rýchorami". Soutěž se bude konat v sobotu 8. prosince v Kulturním Klubu – restaurace Kahan v Žacléři ve 14hodin. Program: Ochutnávka vánoček - hodnocení diváků a poroty - Ukázka pletení vánočky - Malý adventní trh - Soutěž o nejlepší dětský vánoční obrázek - Vyhlášení vítězů nejlepší vánočky.